Pondelok 04.03.2024
Dnes má meniny 
Kazimír
°C
31.05.2022 07:00

Nové pravidlá s nakladaním so zmesovým komunálnym odpadom od 1. 1. 2023


Ilustračná snímka.


Téma odpadového hospodárstva v poslednom čase začína byť horúca nielen na úrovni priemyslu, ale aj na úrovni miest a obcí. Jednou z hlavných a nosných tém je tzv. úprava odpadov pred ich zneškodnením na skládkach odpadov.


Paragraf 13 ods. 9 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. totiž stanovuje od 01.01.2023 zákaz zneškodňovať skládkovaním odpad, ktorý neprešiel úpravou. Tá má byť v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch buď fyzikálna, termická, chemická alebo biologická. Čo to znamená? Odpad, medzi ktorý patrí aj zmesový komunálny odpad (ZKO), musí byť pred uložením na skládku stabilizovaný cez sofistikované technológie, nestačí ho len podrviť alebo polisovať alebo zneškodňovať ako doteraz. Táto povinnosť je pre celý reťazec: štát, obce/mestá a priemysel. Keďže je jasné, že prvé dva články reťazca túto povinnosť nie sú schopné splniť, dobrovoľne k tomu pristúpili prevádzkovatelia skládok odpadov, ktorí okamžite po uzákonení tejto povinnosti začali s projektami, ktoré majú pre pôvodcu ZKO zabezpečiť úpravu ZKO. A v tom tkvie problém. Daná povinnosť sa totiž stanovila zákonom o odpadoch veľmi neskoro a naviac s krátkym časom realizácie a to dva roky (EIA, stavebné konanie, výstavba zariadení). Účinnosť, je ako je vyššie spomenuté, je už od 01.01.2023.

Pre ilustráciu, výstavba takéhoto zariadenia vzhľadom na ekonomickú krízu zapríčinenú pandémiou a vojnou na Ukrajine je od 6 do 12 mesiacov minimálne. Čas, ktorý tak zostal na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), stavebné konanie, kolaudáciu a uvedenie zariadenia do prevádzky je max 1,5 roka (ak beriem do úvahy, že priemysel mal na to 2 roky). A toto je čas, ktorý ten, na koho sa povinnosť vzťahuje, nevie ovplyvniť, keďže je v rukách štátnych organizácií (MŽP SR, SIŽP, OÚ ŽP), ktoré o ňom rozhodujú. Na Slovensku je úplne bežné, že sa schvaľovací proces naťahuje najmä kvôli:

- prieťahom v konaní a to aj na 3-4 roky (v súčasnosti existuje veľké množstvo pseudoaktivistov, ktorí vám účinne brzdia proces svojimi nezmyselnými pripomienkami a zneužívajú časové lehoty dané zákonom) a je jedno či ide o skládku odpadov, ZEVO, dotrieďovaciu linku, recyklačnú linku alebo kompostáreň,

- personálnom poddimenzovaní na úradoch (na čo sa veľakrát úrady aj oficiálne odvolávajú), čo logicky spôsobuje, že sa k vašej agende úradník (bohužiaľ oprávnene) dostane výrazne neskôr ako je zákonná lehota,

- ako aj chýb vo vydaných rozhodnutiach, ktoré sa potom menia, dopĺňajú a tak čas plynie a plynie....

Ministerstvo životného prostredia uverejnilo na web stránke odpady-portal.sk dňa 04.02.2022 článok s titulkom „MŽP SR: Ďalší odklad úpravy zmesového odpadu pred skládkovaním nebude“. Podľa vyjadrenia MŽP SR, spoločnosti, ktoré majú danú povinnosť, mali dostatok času na splnenie tohto cieľa. Vzhľadom na vyššie uvedené však zastávam názor, že ten, kto takéto vyjadrenie dával, asi netuší ako funguje proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, stavebné konanie, samotná kolaudácia, uvedenie zariadenia do prevádzky ako aj samotná výstavba čo i len jednoduchšej technológie...

Subjekty, ktoré majú danú povinnosť si plne uvedomujú potrebu daného smerovania odpadového hospodárstva, no v ich silách nie je možné ovplyvniť samotný proces schvaľovania daných technológií. A za necelých 8 mesiacov (do 01.01.2023) si nemyslím, že všetky projekty budú ukončené kolaudáciou a zároveň už postavené a plne funkčné. Podľa dostupných informácií väčšina spoločností má totiž projekty podané už od roku 2020/2021, no zatiaľ neskončili ani vo fáze ukončenia procesu EIA, nieto stavebného konania/povolenia. To znamená, že technológie budú najskôr inštalované a uvedené do prevádzky niekedy v roku 2024 alebo až 2025.

Čo z tohto celého hrozí? V podstate len taký „malý problém“... Od 01.01. 2023, ak sa daný termín neposunie aspoň o rok/dva, sa nebude môcť zneškodňovať neupravený zmesový komunálny odpad na skládkach odpadov. Maličkosť? Pre niekoho, kto nepracuje v praxi možno. Pre toho, kto pracuje v praxi katastrofa, ktorá bude mať ďalekosiahle dopady na odpadové hospodárstvo miest a obcí. Kam totiž dáme od 01.01.2023 vyše 1,5 milióna ton zmesového komunálneho odpadu z miest a obcí zostane záhadou...

Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, Združenie Organizácii Verejných Prác a Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve zaslali v máji 2022 spoločný list na ministra životného prostredia so žiadosťou o stretnutie, na ktorej chceme spolu s tvorcom zákona riešiť patovú situáciu, ktorá môže nastať od 01.01.2023. Nikto sa nebráni uvedenej povinnosti, ktorá je na nás kladená európskou legislatívou, no pokiaľ sa daná povinnosť neposunie aspoň o 2 roky, môže sa stať zo Slovenska jeden veľký „Neapol“, čo si myslím nikto nechce dopustiť. A to nehovorím o tom, že v podstate všetky mestá a obce musia na danú zákonnú povinnosť urobiť verejné obstarávanie, nakoľko úprava odpadov zdraží nakladanie so ZKO približne o 90 až 100 %. O tom, že musí byť nové verejné obstarávanie však pravdepodobne väčšina starostov a primátorov ani len netuší.

Berieme na vedomie, že odpadové hospodárstvo je tak obsiahle, že nie je možné sa všetkému venovať naraz a hneď, no keď tvorca zákona pochopí, že priemysel a samospráva nie je nepriateľ ale ten, ktorý vie napomôcť tvorbe legislatívy, môžeme spoločne urobiť legislatívu takú, ktorá bude moderná a ktorá bude smerovať tam kam všetci chceme – smerom k trvalo udržateľnej budúcnosti.

 

Autor: (RNDr. Peter KRASNEC, PhD., MBA, Prezident APOH)


komentáre
SHOW ALL
podobné
01.08.2020
Poradia si obce a mestá s kuchynským odpadom?
Od januára 2021 musia mestá a obce zabezpečiť občanom možnosť triedenia zberu kuchynského odpadu.
viac
01.08.2020
Mesto zavádza pilotný projekt zberu triedeného kuchynského bioodpadu
Mesto Nové Zámky zavádza od začiatku augusta pilotný projekt zberu triedeného kuchynského bioodpadu. Do konca septembra budú obyvatelia 23 panelákových vchodov a rodinných domov z jednej ulice kuchynský odpad triediť a osobitne odovzdávať.
viac
06.11.2020
Úprava odpadov pred skládkovaním sa od januára nespustí
Upravovanie zvyškového zmesového odpadu pred skládkovaním v praxi, ktoré sa malo podľa novely zákona o odpadoch spustiť od januára 2021, nebude skutočnosťou skôr ako niekedy v roku 2022.
viac
02.12.2020
Analýza odpadového hospodárstva v krajských mestách
V oblasti životného prostredia patrí zabezpečenie funkčného systému odpadového hospodárstva v mestách a obciach medzi jednu z najdôležitejších a najrozsiahlejších kompetencií samospráv.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.00 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.93 %