Utorok 27.02.2024
Dnes má meniny 
Alexander
°C
02.06.2020 01:20

Samosprávy sú pri poplatku za miestny rozvoj opatrné


Ilustračná snímka a logo ZMOS.


Uzákonením poplatku za rozvoj sa rozšírili príjmové možnosti samospráv. Z nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska však vyplýva, že tento poplatok nesúvisí len so získaním príjmov pre mestá a obce.


Z prieskumu vyplýva, že 62,3 % samospráv tento poplatok nemá zavedený a ani neuvažujú nad jeho schválením. Ďalších 23,8 % primátorov a starostov odpovedalo, že poplatok za miestny rozvoj síce zavedený nemajú, ale uvažujú nad tým. Skúsenosti s ním však podľa prieskumu má 7,8 % samospráv, pričom 6,1 % opýtaných sa k tomuto nevedelo vyjadriť.

Očakávania od poplatku

Samosprávy, ktoré tento poplatok zaviedli mali v prvom rade finančné očakávania. Presnejšie, až 83,3 % respondentov uviedlo ako dôvod jeho zavedenia zvýšenie príjmových možností svojho mesta, či obce. Ďalšími dôvodmi boli regulácia investičnej činnosti, ktorú ako dôvod uviedlo 33,3 %, reguláciu výstavby v obci deklarovalo 25 %, konkrétne projekty, pre ktoré bol zavedený poplatok uviedlo 22,2 % starostov a primátorov. Ďalšími dôvodmi bola dostatočná informovanosť o výhodách zavedenia poplatku, čo konštatovalo 16,7 %. Dostatočnú investičnú činnosť ako dôvod zavedenia poplatku vidí 13,9 %, regulácia novoprisťahovaných obyvateľov do obce bol dôvod pre 2,8 %, disponovanie dostatočnou finančnou analýzou očakávaných príjmov, ktorá viedla k zavedeniu poplatku, bola v prípade 2,8 %. Iné dôvody zavedenia poplatku sa vzťahovali na 8,3 % respondentov, ktorí mohli uviesť viac ako jednu odpoveď. Preto percentuálne vyjadrenie prevyšuje 100 %.

Dôvody nezavedenia poplatku

Starostovia a primátori zaradení do prieskumu sa vyjadrili aj k dôvodom nezavedenia poplatku za miestny rozvoj.

Vzhľadom na slabú investičnú činnosť v samospráve nevidí dôvod zavedenia poplatku 52,8 % opýtaných. Nedostatok informácií o tomto finančnom nástroji vyjadrilo 13,6 %. Dôvod v nepopulárnosti zavedenia poplatku vidí 11,3 % respondentov. Nezavedenie ako konkurenčnú výhodu bol postoj 7,5 %. Za legislatívne nevhodné nastavenie poplatku, ktoré bráni jeho zavedeniu sa vyjadrilo 4,5 %. Iné dôvody konštatovalo 8 % a nevedelo sa vyjadriť 7,3 % opýtaných.

Potenciál do budúcna

Na otázku: „Ak by pominuli dôvody, pre ktoré ste nezaviedli poplatok za rozvoj, alebo by sa inak zmenila situácia, boli by ste v budúcnosti ochotní zaviesť tento poplatok aj vo vašej samospráve?“ odpovedalo 18,6 % - určite áno, ďalších 38,6 % by to zvažovalo, ale skôr by ho zaviedli. Zavedenie poplatku by zvažovalo, ale skôr nezaviedlo 26,4 % samospráv. Určite nie bolo jasné stanovisko 6,1 % a nevedelo sa vyjadriť 10,3 %.

Prieskum zameraný aj na tieto otázky realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v čase od 2. marca 2020 do 10. apríla 2020 na vzorke 466 respondentov. Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí a tiež jednotlivé regióny. Tieto a ďalšie dáta získané z prieskumu budú zároveň využité pre pripravovanú analytickú štúdiu ZMOS, ktorá sleduje alternatívne financovanie municipálneho rozvoja a je realizovaná v rámci projektu Podpora kvality sociálneho dialógu.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.04.2020
Financovanie komunálu je nastavené na zmeny
Združenie miest a obcí Slovenska sa pýtalo starostov a primátorov na financovanie komunálu. Postoje starostov a primátorov reflektujú na potrebné zmeny.
viac
21.08.2020
ZMOS adresoval principiálne pripomienky k zmenám v bytovej legislatíve
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo rezortu dopravy konkrétne pripomienky, ktoré sledujú zlepšenie podpory výstavby nájomných bytov aj sociálnych zariadení.
viac
05.02.2021
MIRRI plánuje do apríla vyhlásiť tri eurofondové výzvy na regionálny rozvoj
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR plánuje do apríla tohto roku vyhlásiť tri eurofondové výzvy. Uviedol to Andrej Ďuríček z odboru komunikácie rezortu v reakcii na apel Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) čerpať európske peniaze z IROP.
viac
20.07.2021
Podľa prieskumu by mala byť civilná ochrana v pôsobnosti štátu
Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom reprezentatívnom prieskume medzi štatutárnymi predstaviteľmi miest a obcí sústredilo na viaceré aspekty civilnej ochrany. Dáta naznačujú, akým smerom je potrebné orientovať pozornosť na zvýšenie efektivity činnosti civilnej ochrany.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.96 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.96 %