Piatok 10.07.2020
Dnes má meniny 
Amália
°C
02.06.2020 01:20

Samosprávy sú pri poplatku za miestny rozvoj opatrné


Ilustračná snímka a logo ZMOS.


Uzákonením poplatku za rozvoj sa rozšírili príjmové možnosti samospráv. Z nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska však vyplýva, že tento poplatok nesúvisí len so získaním príjmov pre mestá a obce.


Z prieskumu vyplýva, že 62,3 % samospráv tento poplatok nemá zavedený a ani neuvažujú nad jeho schválením. Ďalších 23,8 % primátorov a starostov odpovedalo, že poplatok za miestny rozvoj síce zavedený nemajú, ale uvažujú nad tým. Skúsenosti s ním však podľa prieskumu má 7,8 % samospráv, pričom 6,1 % opýtaných sa k tomuto nevedelo vyjadriť.

Očakávania od poplatku

Samosprávy, ktoré tento poplatok zaviedli mali v prvom rade finančné očakávania. Presnejšie, až 83,3 % respondentov uviedlo ako dôvod jeho zavedenia zvýšenie príjmových možností svojho mesta, či obce. Ďalšími dôvodmi boli regulácia investičnej činnosti, ktorú ako dôvod uviedlo 33,3 %, reguláciu výstavby v obci deklarovalo 25 %, konkrétne projekty, pre ktoré bol zavedený poplatok uviedlo 22,2 % starostov a primátorov. Ďalšími dôvodmi bola dostatočná informovanosť o výhodách zavedenia poplatku, čo konštatovalo 16,7 %. Dostatočnú investičnú činnosť ako dôvod zavedenia poplatku vidí 13,9 %, regulácia novoprisťahovaných obyvateľov do obce bol dôvod pre 2,8 %, disponovanie dostatočnou finančnou analýzou očakávaných príjmov, ktorá viedla k zavedeniu poplatku, bola v prípade 2,8 %. Iné dôvody zavedenia poplatku sa vzťahovali na 8,3 % respondentov, ktorí mohli uviesť viac ako jednu odpoveď. Preto percentuálne vyjadrenie prevyšuje 100 %.

Dôvody nezavedenia poplatku

Starostovia a primátori zaradení do prieskumu sa vyjadrili aj k dôvodom nezavedenia poplatku za miestny rozvoj.

Vzhľadom na slabú investičnú činnosť v samospráve nevidí dôvod zavedenia poplatku 52,8 % opýtaných. Nedostatok informácií o tomto finančnom nástroji vyjadrilo 13,6 %. Dôvod v nepopulárnosti zavedenia poplatku vidí 11,3 % respondentov. Nezavedenie ako konkurenčnú výhodu bol postoj 7,5 %. Za legislatívne nevhodné nastavenie poplatku, ktoré bráni jeho zavedeniu sa vyjadrilo 4,5 %. Iné dôvody konštatovalo 8 % a nevedelo sa vyjadriť 7,3 % opýtaných.

Potenciál do budúcna

Na otázku: „Ak by pominuli dôvody, pre ktoré ste nezaviedli poplatok za rozvoj, alebo by sa inak zmenila situácia, boli by ste v budúcnosti ochotní zaviesť tento poplatok aj vo vašej samospráve?“ odpovedalo 18,6 % - určite áno, ďalších 38,6 % by to zvažovalo, ale skôr by ho zaviedli. Zavedenie poplatku by zvažovalo, ale skôr nezaviedlo 26,4 % samospráv. Určite nie bolo jasné stanovisko 6,1 % a nevedelo sa vyjadriť 10,3 %.

Prieskum zameraný aj na tieto otázky realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v čase od 2. marca 2020 do 10. apríla 2020 na vzorke 466 respondentov. Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí a tiež jednotlivé regióny. Tieto a ďalšie dáta získané z prieskumu budú zároveň využité pre pripravovanú analytickú štúdiu ZMOS, ktorá sleduje alternatívne financovanie municipálneho rozvoja a je realizovaná v rámci projektu Podpora kvality sociálneho dialógu.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
21.10.2016
Zákon o poplatku za rozvoj nechápu všetci rovnako, je zle napísaný
Zákon o miestnom poplatku za rozvoj robí ťažkosti pri jeho zavádzaní. Nie je to nič prekvapujúce. Vo viacerých bodoch je nejednoznačný a jeho súčasné znenie v mnohých aspektoch odporuje pôvodnému zámeru a cieľom.
viac
08.12.2018
Lozorno zavedie od januára rozvojový poplatok
Obec Lozorno v okrese Malacky zavedie od nového roka miestny poplatok za rozvoj. Pre TASR to potvrdil nový starosta obce Ľuboš Tvrdoň.
viac
03.03.2020
ZMOS skúma financovanie komunálu
Združenie miest a obcí Slovenska začalo v pondelok (2. 3.)s ďalším prieskumom. Sústredíme sa na postoje starostov a primátorov k financovaniu samospráv. Prieskumom kvantifikujeme postoje štatutárnych predstaviteľov samospráv k súčasnému financovaniu a tiež alternatívnym formám financovania komunálu.
viac
25.04.2020
Financovanie komunálu je nastavené na zmeny
Združenie miest a obcí Slovenska sa pýtalo starostov a primátorov na financovanie komunálu. Postoje starostov a primátorov reflektujú na potrebné zmeny.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.04 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.23 %