Piatok 22.01.2021
Dnes má meniny 
Zora
°C
20.03.2017 10:59

Župa obstarala prvé zmeny a doplnky územného plánu regiónu


Erb BSK.


Od pondelka 20. marca bude mať verejnosť možnosť pripomienkovať územný plán župy. Dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj“ bude od pondelka na elektronickej úradnej tabuli, ale k nahliadnutiu bude aj na Úrade BSK.


„Územný plán regiónu je základným dokumentom, podľa ktorého sa územie župy rozvíja. Preto sú pre nás vítané pripomienky nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti,“ vysvetlil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Od pondelka 20. marca 2017 bude na elektronickej úradnej tabuli na webovom sídle Bratislavského samosprávneho kraja zverejnený návrh Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu regiónu – Bratislavského samosprávneho kraja, v ktorom sú zapracované zmeny v označovaní ciest III. triedy či spresnené cestné obchvaty miest a obcí.

Takisto sa dokument venuje aj oblasti životného prostredia, sú v ňom zapracované výsledky „Urbanisticko-krajinárskej štúdie na ochranu proti prívalovým dažďom v Malokarpatskej oblasti“, doplnené sú záväzné regulatívy o opatrenia vyplývajúce z dokumentu „Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“.

V zverejnenom dokumente sú akceptované aj výsledky Koncepcie územného rozvoja cyklotrás BSK . Ide o spresnenie trasovania a doplnenie nových cyklotrás regionálneho významu na základe spracovanej aktualizácie koncepcie, ako výsledku diskusie a dohôd s jednotlivými obcami BSK.

Bratislavský samosprávny kraj ako obstarávateľ Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj v termíne od 20. 3. 2017 do 21. 4. 2017 uskutočňuje prerokovanie návrhu tejto dokumentácie. Stanoviská a pripomienky je každý oprávnený podať v termíne do 21. apríla 2017 na adresu úradu v písomnej forme. Na pripomienky podané po tejto lehote sa neprihliada.

 

Autor: (Veronika BEŇADIKOVÁ, tlačová tajomníčka BSK)


komentáre
SHOW ALL
podobné
28.11.2016
Aktualizáciu územného plánu Popradu dokončujú po takmer dvoch rokoch
V Poprade dokončujú práce na najdôležitejšom dokumente z pohľadu jeho ďalšieho rozvoja, a to zmene a doplnku 2016 Územného plánu mesta Poprad (ÚPN).
viac
22.05.2020
Do začiatku júna možno pripomienkovať plán dopravného systému v kraji
Verejnosť môže do 2. júna pripomienkovať plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Návrh plánu, ktorý je základným nástrojom na zabezpečenie vyváženého rozvoja dopravného systému v regióne, je zverejnený na portáli Ministerstva životného prostredia SR.
viac
04.11.2020
Ružinov začal prerokovávať návrh zadania ÚPZ záhradkárskej osady
Bratislavský Ružinov začal s prerokovávaním návrhu zadania pre územný plán zóny (ÚPZ) Zlaté piesky, záhradkárska osada. Pripomienkovať ho môžu dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, ale tiež obyvatelia.
viac
15.01.2021
Verejnosť môže pripomienkovať stratégiu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK
Rastúca urbanizácia, zvyšujúci sa vek obyvateľov, zhoršujúca sa dopravná situácia, či nedostatok v miest v školách, škôlkach i zariadeniach sociálnych služieb, alebo nedostatok lekárov. Aj na tieto témy reaguje pripravovaná stratégia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.74 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.20 %