Štvrtok 28.01.2021
Dnes má meniny 
Alfonz
°C
30.11.2020 01:40

Znižovanie výdavkov obcí na energetiku


Na snímke generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.


Rozhovor s generálnym riaditeľom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Petrom Blaškovitšom.


Jednou z položiek, ktoré výrazne zaťažujú obecný či mestský rozpočet je platba za elektrinu. Vďaka podporným programom a výzvam, ktoré boli zamerané na zníženie energetickej náročnosti s podporou Európskej únie sa mnohým obciam a mestám poradilo znížiť ceny za energie. Aké sú ešte iné možnosti?

Ako môže obec (starosta obce) znížiť náklady na elektrinu?

Ak obec napríklad zrekonštruovala verejné osvetlenie s cieľom znížiť spotrebu elektriny, je potrebné prehodnotiť aj doteraz rezervovanú maximálnu kapacitu, resp. istenie pred elektromerom. Maximálna rezervovaná kapacita je vyjadrená ako maximálny elektrický výkon na odbernom mieste, udávaná v kW alebo ako hodnota ističa uvedená v Ampéroch. Úspory je možné dosiahnuť znížením poplatku, ktorý obec platí ako fixnú platbu za elektrinu.

Ako môže obec (starosta obce) zistiť či sú náklady na elektrinu primerané spotrebe?

Náklady na elektrinu sú zložené hlavne z pravidelných mesačných platieb za odberné miesto a za samotnú spotrebovanú, silovú elektrinu. Ak je nesprávne nastavená veľkosť odberného miesta, pravidelné mesačné platby môžu byť zbytočne veľké. S určením optimálnej hodnoty pomôžu odborníci. Konzultanti v poradenských centrách vedia zhodnotiť, či je platba za odber elektrickej energie pre verejné osvetlenie primeraná inštalovanému výkonu. Ďalej môže pomôcť projektant, ktorých združuje SKSI, prípadne revízny technik, ktorý môže zmerať prevádzkové stavy v sieti a overiť vhodnosť technického riešenia.

Ako postupovať pri  zmene maximálnej rezervovanej kapacity?

Distribučná spoločnosť, v pôsobnosti ktorej sa obec alebo mesto nachádza, má na svojom webovom sídle zverejnené postupy a žiadosti na zmenu odberného miesta. S prípadným vyplnením, alebo postupom podania žiadosti môžu pomôcť odborníci z konzultačných centier Žiť energiou.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.11.2016
Aká bude úhrada poplatkov SOZA?
Začiatkom novembra sa v Senici uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov vybraných samospráv, Združenia miest a obcí Slovenska a Slovenského ochranného zväzu autorského.
viac
25.10.2019
Mestá a obce sa pripravujú na zásadné ekonomické rozhodnutia
Jeseň v mestách a obciach tradične patrí príprave rozpočtov miest a obcí na ďalší kalendárny rok. Súčasťou rozpočtov, ako základného ekonomického nástroja sú aj očakávané príjmy upravené v daňových všeobecne záväzných nariadeniach.
viac
06.05.2020
Rozpočet je nástroj riadenia miest a obcí
Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom prieskume sústredilo na vnímanie rozpočtov komunálu. Z prieskumu okrem iného vyplýva, že rozpočet mesta či obce nie je iba základný ekonomický zákon každej samosprávy. Pre veľkú skupinu starostov a primátorov predstavuje aj nástroj finančného riadenia.
viac
13.07.2020
Financovanie školstva závisí od ekonomiky
Kancelária ZMOS v súvislosti s požiadavkami časti súkromných zriaďovateľov škôl na ich financovanie z rozpočtov samospráv v aktuálnom období zdôrazňuje, že dotácia pre týchto zriaďovateľov je rovnako ako celé financovanie originálnych kompetencií v školstve závislé od vývoja ekonomiky.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.89 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.74 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.37 %