Utorok 16.04.2024
Dnes má meniny 
Dana, Danica
°C
24.08.2021 01:30

ZMOS žiada stiahnuť zákon o ochrane prírody a krajiny z rokovania parlamentu


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska ZMOS odmieta návrh zákona o ochrane prírody a krajiny ako celok a navrhuje návrh zákona stiahnuť z rokovania NR SR.


Združenie miest a obcí Slovenska to tlmočilo predkladateľom novely v rámci medzirezortného pripomienkového konania. ZMOS upozorňuje, že v návrhu zákona sa počíta s prevodom správy pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu v národných parkoch a chránených územiach, do správy organizácie ochrany prírody a krajiny a rozšírením zóny „A“ národných parkov. Podľa textu návrhu zákona sa to týka nielen pozemkov v piatom stupni ochrany v národných parkoch, ale všetkých pozemkov v chránených územiach a ich ochranných pásmach (teda nielen v národnom parku a jeho ochrannom pásme). To sa však netýka len pozemkov, ale aj budov, teda všetkého iného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa na týchto pozemkoch vrátane hnuteľného majetku.

Vymenovanie negatívnych vplyvov

Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania vymenovalo aj negatívny sociálno-ekonomické dopady. Uvedený návrh zákona bude mať výrazný vplyv na výpadok daní z nehnuteľností na úrovni – 977 tis. eur ročne, ďalej výpadok podielových daní na úrovni - 965 tis. eur ročne. Okrem toho jeho uvedením do praxe očakávame zníženie zamestnanosti v konkrétnych regiónoch Slovenska a tiež zvýšenie regionálnych disparít a zhoršenie sociálnych pomerov v regiónoch. ZMOS zároveň očakáva zníženie HDP, neodborným vedením komplexu lesného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny, ako aj zhoršenie podnikateľského prostredia a tiež zhoršenie obhospodarovania s majetkom štátu nakoľko Štátna ochrany prírody Slovenskej republiky nemá žiadne skúsenosti.

Návrh zákona preto Združenie miest a obcí Slovenska považujeme za nepremyslený, unáhlený krok, ktorému má predchádzať bezodkladné dokončenie zonácie národných parkov, bezodplatný (zákonom nárokovateľný) prevod štátnych pozemkov - dnes v správe štátnych lesov – tých, ktoré by mali prejsť do správy rezortu životného prostredia do vlastníctva obcí v intravilánoch obcí a mimo intravilánoch obcí, ak ide o pozemky pod existujúcimi verejnosprospešnými stavbami (napr. cestné komunikácie) alebo pod plánovanými verejnosprospešnými stavbami (schválenými v územných plánoch obcí) – napr. plánované cyklotrasy. ZMOS zároveň žiada dofinancovať zo strany štátu výpadok na daňových príjmoch mestám a obciam z dôvodu, že ochranné lesy a lesy osobitného určenia sú oslobodené od tejto dane. ZMOS tiež požaduje zabezpečiť, aby sa mestá a obce podieľali na správe (manažmente) národných parkov, tak ako je tomu aj v zahraničí. Jedným z riešení je v každom národnom parku zriadiť napr. RADU národného parku (aj v minulosti bola určitá obdobná forma podieľania na správa národného parku – fungovalo to do roku 1994). V tomto orgáne by mali mať svoje zastúpenie nielen mestá a obce, ale aj miestni podnikatelia, či zástupcovia iných subjektov (tretí sektor, súkromní vlastníci lesov a pod.)

Chýbajú analýzy a fakty

Združenie miest a obcí Slovenska upozorňujem že v Dôvodovej správe, v časti doložka vybraných vplyvov absentujú podrobné, sociálne, ekonomické analýzy opierajúce sa o nespochybniteľné fakty, zdroje a mali by byť v súlade so strategickými dokumentami Slovenskej republiky, dôvody vplyvov, ktoré nemajú žiadny vplyv – pokiaľ nie je možné overiť a dokázať, že daný návrh má – nemá vplyv na daný faktor, legislatívny návrh by nemal byť schválený.

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.12.2020
ZMOS adresovalo osem zásadných pripomienok rezortu životného prostredia
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu životného prostredia osem zásadných pripomienok, ktorými reagovalo na návrh vyhlášky, ktorá súvisí so zákonom o ochrane prírody a krajiny.
viac
15.01.2021
Agrorezort vníma krajinu v jej jedinečnej celistvosti
Ministerstvo životného prostredia predložilo koncom roka 2020 do medzirezortného pripomienkového konania návrh Vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
viac
19.02.2021
ZMOS žiada stiahnuť návrh novely zákona o pedagogických zamestnancoch
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 zásadných pripomienok k novele zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
viac
22.07.2021
ZMOS uplatnil 170 pripomienok k stavebnej legislatíve
Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo 170 pripomienok k návrhu stavebnej legislatívy, ktorý bol nanovo zaradený na medzirezortného pripomienkového konania.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.10 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.84 %