Sobota 20.07.2024
Dnes má meniny 
Iľja, Eliáš
°C
09.12.2020 10:30

ZMOS adresovalo osem zásadných pripomienok rezortu životného prostredia


Ilustračná snímka - Vysoké Tatry.


Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu životného prostredia osem zásadných pripomienok, ktorými reagovalo na návrh vyhlášky, ktorá súvisí so zákonom o ochrane prírody a krajiny.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pritom predložilo návrh vyhlášky do medzirezortného pripomienkového konania až rok po nadobudnutí účinnosti novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Združenie miest a obcí Slovenka upozorňovalo už v máji 2019 ministerstvo na absenciu vykonávacích právnych predpisov, čo sme považovali za zásadný nedostatok vtedy predkladaného návrhu zákona.

Cieľom návrhu vyhlášky je podľa ministerstva zabezpečenie náležitého uplatňovania ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré sa návrhom vyhlášky vykonávajú, a vytvoriť podmienky pre zabezpečenie ochrany prírody a krajiny týkajúce sa predovšetkým chránených území, chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín, chránených stromov, biotopov európskeho a národného významu, prvkov územného systému ekologickej stability alebo drevín.

Návrhom vyhlášky budú okrem štátnych inštitúcií dotknuté obce, vlastníci, správcovia a nájomcovia pozemkov.

Združenie miest a obcí Slovenska vznieslo k návrhu vyhlášky 8 zásadných pripomienok. V návrhu vyhlášky ministerstvo zavádza „primerané opatrenia”, ktoré majú kompenzovať negatívny vplyv povolenej činnosti, keď napr. orgán ochrany prírody povolí nejaký biotop zničiť lebo tam napr. musí byť výrub lesa pre stavbu cesty, hotela, diaľnice a pod. zároveň uloží uskutočnenie primeraných opatrení. Povinnosť uskutočniť primerané opatrenia vyplýva už zo zákona, vo vyhláške je definovaný mechanizmus uloženia opatrení. Opatrenia môžu byť orgánmi štátnej správy udelené na mieste stavby, alebo aj na inom mieste, v čom vidíme priestor na rôzne „dohady”. Preto navrhujeme, aby vyhláška obsahovala konkrétne prípady aj s finančným odhadom nákladov na ich uskutočnenie.

Vyhláška okrem iného upravuje spôsob kompenzácie negatívnych účinkov činnosti na biotop národného významu a biotop európskeho významu, ktoré môže byť v odôvodnených prípadoch realizované aj formou vyplatenia účelovo viazaných finančných prostriedkov vo výške spoločenskej hodnoty poškodeného alebo zničeného biotopu, štátnej organizácii ochrany prírody a krajiny, ktorá ich použije na vykonanie týchto opatrení. V praxi sa uvedené finančné prostriedky prejavia navýšením potreby finančných prostriedkov na realizáciu tej ktorej investície, ktorou sa poškodí alebo zničí biotop európskeho významu alebo biotop národného významu.

Ministerstvo v návrhu vyhlášky definuje zoznam biotopov, pri ktorých nie je možný žiadny zásah do biotopu a následne nie je možné povoliť výnimku. Uvedené má za následok, že ak sa v mieste stavby, ktorú realizuje či už samospráva alebo iný právny subjekt nájdu biotopy zo zoznamu, bude to mať za následok úplné zastavenie investície. V praxi doteraz existovali výnimky, kedy bolo možné povoliť činnosť aj v území zaradenej do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 uplatnením inštitútu naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu. Podľa návrhu vyhlášky však už nebude možné uplatňovať výnimku, čo je v rozpore s právnymi predpismi Európskej únie.

 

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.02.2020
Envirorezort predstavil zonáciu NP Muránska planina
Ministerstvo životného prostredia predstavilo projekt zonácie Národného parku Muránska planina. Ide o prvý návrh zonácie podľa kritérií, ktoré určila novela zákona o ochrane prírody a krajiny. Tá platí od 1. januára 2020.
viac
15.12.2020
Novela zákona o ochrane prírody pomôže predísť obrovskej pokute
Ministerstvo životného prostredia chystá novelu zákona o ochrane prírody. Priniesť by mala dočasnú stavebnú uzáveru národných parkov či vyššie odmeny pre súkromných urbárnikov.
viac
15.01.2021
Agrorezort vníma krajinu v jej jedinečnej celistvosti
Ministerstvo životného prostredia predložilo koncom roka 2020 do medzirezortného pripomienkového konania návrh Vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
viac
24.08.2021
ZMOS žiada stiahnuť zákon o ochrane prírody a krajiny z rokovania parlamentu
Združenie miest a obcí Slovenska ZMOS odmieta návrh zákona o ochrane prírody a krajiny ako celok a navrhuje návrh zákona stiahnuť z rokovania NR SR.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %