Nedeľa 19.05.2024
Dnes má meniny 
Gertrúda
°C
03.03.2020 12:00

ZMOS skúma financovanie komunálu


Ilustračná snímka: (red.).


Združenie miest a obcí Slovenska začalo v pondelok (2. 3.)s ďalším prieskumom. Sústredíme sa na postoje starostov a primátorov k financovaniu samospráv. Prieskumom kvantifikujeme postoje štatutárnych predstaviteľov samospráv k súčasnému financovaniu a tiež alternatívnym formám financovania komunálu.


Čo si myslia richtári?

V prieskume nás budú zaujímať postoje starostov a primátorov k súčasnému systému financovania miestnej územnej samosprávy prostredníctvom výnosu daní z príjmu fyzických osôb. Rovnako nás zaujíma, čo si myslia o rozšírení financovania samospráv prostredníctvom výnosu dane z príjmu právnických osôb. Ďalšia časť otázok sa sústredí napríklad na ich postoje k digitálnej dani, ale aj poplatku za miestny rozvoj a účasti obyvateľov na tvorbe rozpočtu samosprávy.

Vonkajšie financie

V prieskume neobídeme ani postoje starostov a primátorov vo vzťahu k externým zdrojom financovania rozvojových potrieb samospráv. Bude nás preto zaujímať, ktoré externé zdroje samosprávy doteraz využili, či už úver z komerčnej banky, alebo úver so Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, prípadne úver z Európskej investičnej banky, alebo Rozvojovej banky Rady Európy. Zároveň sa budeme pýtať na to, či samosprávy využili napríklad komunálne dlhopisy, PPP, zdroje zo Slovak Invest Holdingu a pod.

V prieskume chceme tiež získať informácie o tom, do akých oblastí získali mestá a obce financie z externých zdrojov. Napríklad či išlo o ekonomický rozvoj, hospodársky rozvoj, školstvo, podporu športu, voľnočasové aktivity, alebo sociálny rozvoj, rekonštrukcie infraštruktúry, odpadové hospodárstvo, enviro aktivity a pod. Vďaka prieskumu zistíme aj to, aké informácie majú starostovia a primátori o externých finančných možnostiach, či ich plánujú využiť a prípadne aj na aký účel ich majú záujem využiť.

Dáta pre viaceré aktivity

Prieskum začal zberom dát  2. marca 2020 a potrvá do 3. apríla 2020 na reprezentatívnej vzorke 600 respondentov. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí a tiež jednotlivé regióny.

Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Dáta budú tiež využité v analytickej štúdii ZMOS s názvom „Alternatívne financovanie municipálneho rozvoja“, ktorú združenie realizuje v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.10.2016
Monitorovací výbor pre OP EVS schválil zámery deviatich národných projektov
Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválil v piatok (21.10.) predložené zámery deviatich národných projektov. Členovia výboru sa stretli na svojom šiestom zasadnutí.
viac
05.10.2017
Objem eurofondov pre mimovládne organizácie sa zdvojnásobí
Zvýšenie eurofondových výziev zameraných na zlepšenie transparentnosti verejnej správy a boj s korupciou z 15 na 30 miliónov eur dnes oznámil predseda vlády Robert Fico.
viac
06.05.2020
Rozpočet je nástroj riadenia miest a obcí
Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom prieskume sústredilo na vnímanie rozpočtov komunálu. Z prieskumu okrem iného vyplýva, že rozpočet mesta či obce nie je iba základný ekonomický zákon každej samosprávy. Pre veľkú skupinu starostov a primátorov predstavuje aj nástroj finančného riadenia.
viac
01.02.2021
Svidník získal financie na strategické dokumenty týkajúce sa rozvoja mesta
Na vytvorenie strategických dokumentov, podľa ktorých sa bude mesto rozvíjať, získal Svidník takmer 330 000 eur. Ide o projekt v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %