Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
16.04.2020 03:40

ZMOS skúma elektronickú komunikáciu v samospráve


Ilustračná snímka: (int.).


Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje v ďalších prieskumoch. Aktuálne začína ďalší prieskum smerovaný medzi primátorov a starostov.


Prieskum bude zisťovať využívanie foriem elektronickej komunikácie, ktorá sa v tomto období ukazuje ako mimoriadne dôležitý spôsob vybavovania agendy samosprávami. Tiež zisťuje ako samosprávy v tomto období komunikujú s obyvateľmi a so svojimi zamestnancami.

Bežná forma rôznej intenzity

Elektronická komunikácia je bežnou súčasťou práce mestských a obecných úradov. Samosprávy, vrátane nimi zriadených organizácií, zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich z elektronickej komunikácie orgánov verejnej moci rôznymi spôsobmi. Tie sa pochopiteľne líšia počtom listín, ale aj veľkosťou samospráv. Elektronická komunikácia sprevádza mestá a obce počas každého rozhodnutia od prijatia podnetu, až po prijatie rozhodnutia. Združenie miest a obcí Slovenska sa preto v prieskume sústredilo na vykonávanie verejnej moci elektronickou formou a tiež reaguje na aktuálnu situáciu.

Prierez otázkami

ZMOS sa v prieskume bude primátorov a starostov pýtať napríklad prostredníctvom akej formy zabezpečujú samosprávy elektronickú komunikáciu pre účely výkonu verejnej moci. Tiež nás bude zaujímať, či samosprávy vyhotovujú elektronické úradné dokumenty a či informačný systém, ktorý samosprávy využívajú, umožňuje rôzne spôsoby doručenia. Zároveň by sme sa chceli dozvedieť aj to, či informačný systém, ktorý samospráva využíva, umožňuje vytváranie zaručenej konverzie listinných dokumentov a vyhotovenie doložky zaručenej konverzie listinných dokumentov do elektronickej podoby. Súčasťou prieskumu bude aj kvantifikácia postojov respondentov zaradených do prieskumu vo vzťahu k tomu, či využívaný informačný systém umožňuje napríklad vyhotovenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti, prípadne, či pri relevantných typoch dokumentov umožňuje vyhotovenie záznamu o vykonaní finančnej kontroly.

Komunikácia v aktuálnej situácii

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a s relatívne obmedzenými spôsobmi komunikácie nás tiež zaujíma aké spôsoby podávania žiadostí sú využívané zo strany občanov, ale aj aké spôsoby komunikácie občanov s pracovníkmi úradu v obci/meste preferuje komunál. V prieskume rovnako zisťujeme, či mestá a obce už teraz poskytujú svojim obyvateľom živý prenos z priebehu zasadnutia zastupiteľstva prostredníctvom obecnej TV, Internetu alebo lokálnych médií.

Zber dát začal dnes a potrvá do 29. mája 2020 na vzorke 600 respondentov. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí.

Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
03.03.2020
ZMOS skúma financovanie komunálu
Združenie miest a obcí Slovenska začalo v pondelok (2. 3.)s ďalším prieskumom. Sústredíme sa na postoje starostov a primátorov k financovaniu samospráv. Prieskumom kvantifikujeme postoje štatutárnych predstaviteľov samospráv k súčasnému financovaniu a tiež alternatívnym formám financovania komunálu.
viac
06.05.2020
Rozpočet je nástroj riadenia miest a obcí
Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom prieskume sústredilo na vnímanie rozpočtov komunálu. Z prieskumu okrem iného vyplýva, že rozpočet mesta či obce nie je iba základný ekonomický zákon každej samosprávy. Pre veľkú skupinu starostov a primátorov predstavuje aj nástroj finančného riadenia.
viac
01.06.2020
ZMOS skúma informovanosť samospráv v čase COVID-19
Združenie miest a obcí Slovenska dnes začalo s ďalším prieskumom. Okrem spôsobov spracovávania agendy informačnými systémami sa sústredí na to, akým spôsobom boli samosprávy informované v čase mimoriadnej situácie kvôli COVID-19.
viac
15.06.2020
Samosprávy počas pandémie preferovali mailovú a telefonickú komunikáciu
Vláda SR vyhlásila 16. marca 2020 núdzový stav v dôsledku pandémie nového koronavírusu COVID-19. Trval do 13. júna 2020. Združenie miest a obcí Slovenska zisťovalo, aký spôsob komunikácie s občanmi počas núdzového stavu preferovali mestské a obecné úrady.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %