Nedeľa 19.05.2024
Dnes má meniny 
Gertrúda
°C
08.01.2021 03:15

ZMOS adresovalo rezortu pôdohospodárstva zásadné pripomienky kvôli pozemkom


Ilustračná snímka.


ZMOS adresovalo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zásadné pripomienky k navrhovaným zmenám v nariadení vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.


Nevidíme dôvod na skrátenie lehôt

Združenie miest a obcí Slovenska odmieta, aby návrh nariadenia vlády SR bol predkladaný v skrátenom legislatívnom konaní. Nesúhlasí s dôvodmi uvedenými predkladateľom o tom, že existuje hrozba značných hospodárskych škôd spočívajúcich v zaťažení nájomcov v prípade, ak by nájomné fond určoval podľa obvyklej výšky nájomného a naliehavosť v termíne, ktorý neumožňuje dodržať bežnú lehotu pripomienkového konania. Ide pritom upozorňuje, že sa jedná o nariadenie vlády SR, nie zákon, predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh vlády.

Podľa doložky vplyvov žiadne finančné dopady

Z pohľadu vplyvov na rozpočet verejnej správy sa v predloženom materiáli pre rok 2021 predpokladá len s výpadkom nedaňových príjmov Slovenského pozemkového fondu v objeme 4 500 tis. eur. V doložke vplyvov na rozpočet obcí sa vykazuje nulový dopad.

Z obsahu predložených dokumentov je zrejmé, že nové podmienky prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom bude mať pozitívny aj negatívny dopad na rozpočet miest a obcí. Táto skutočnosť závisí od toho, či sa náklady fyzickej osoby podnikateľa, ktorá má prenajatú pôdu od Slovenského pozemkového fondu podľa nových podmienok, zvýšia alebo znížia. Za predpokladu, že podiel zvýšených nákladov na nájomné podľa nových podmienok bude vyšší ako pri znížených nákladoch, táto skutočnosť sa prejaví v znížení zisku týchto fyzických osôb podnikateľov a v tejto súvislosti dôjde k výpadku dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je poukazovaná samosprávam na výkon ich originálnych kompetencií.

ZMOS požaduje presné informácie

ZMOS žiada predkladateľa novely právneho predpisu o poskytnutie informácie, koľkým mestám a obciam, resp. podnikateľským subjektom založených alebo zriadených samosprávou, ktoré si od SPF prenajímajú pozemky, predložený návrh pomôže alebo sa negatívne prejaví v ich hospodárení.

Združenie miest a obcí Slovenska doručilo tieto pripomienky ako zásadné, nakoľko sme presvedčení o ich mimoriadnej vážnosti.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
14.10.2020
B. Tréger tlmočil predsedovi vlády zásadný postoj k návrhu rozpočtu
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska listom tlmočil premiérovi postoj ZMOS k návrhu štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023.
viac
05.11.2020
ZMOS predstavil zásadné pripomienky k výnosu o rozdeľovaní výnosu dane
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva zásadné a pre samosprávu principiálne pripomienky k nariadeniu vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Podľa združenia sa rezort školstva už 5 rokov prizerá na problémy namiesto toho, aby ich riešil.
viac
15.01.2021
Agrorezort vníma krajinu v jej jedinečnej celistvosti
Ministerstvo životného prostredia predložilo koncom roka 2020 do medzirezortného pripomienkového konania návrh Vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
viac
17.05.2021
ZMOS požaduje od štátu, aby financoval objednané
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo ministrovi dopravy a výstavby požiadavku na dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy. Štát namiesto toho, aby doplatil objednané ešte krátil objem peňazí. Mestá a obce sú preto nútené porušovať zákon.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %