Štvrtok 20.06.2024
Dnes má meniny 
Valéria
°C
18.08.2020 02:00

Návratná finančná výpomoc


Ilustračná snímka.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020“.


Návratná finančná výpomoc sa poskytne na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 (podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky z júna 2020) so sedemročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024. Dôvodom odkladu splátok ako aj ich rozloženie v čase je konsolidácia príjmov na výkon samosprávnych pôsobností negatívne ovplyvnených pandémiou.

O návratné finančné výpomoci môžu požiadať všetky obce a vyššie územné celky, v ktorých o schválení návratnej finančnej výpomoci rozhodlo ich zastupiteľstvo, s výnimkou tých, ktoré sú v ozdravnom režime alebo v nútenej správe a nespĺňajú podmienku dodržania limitu dlhu a dlhovej služby. Subjekt územnej samosprávy je oprávnený požiadať o poskytnutie návratnej finančne výpomoci do 31. októbra 2020.

Kompletnú informáciu z rokovania vlády k poskytnutiu návratnej finančnej pomoci nájdete TU.

Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojej webovej stránke informáciu o podmienkach a postupe poskytnutia návratnej finančnej výpomoci mestám a obciam.

Tento materiál nájdete na

https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/pomoc-samospravam/

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
06.10.2020
ZMOS spracoval newsletter k PPP v samospráve
Združenie miest a obcí Slovenska sa v rámci analytickej štúdie venovanej alternatívnemu financovaniu municipálneho rozvoja zameralo na rôzne formy získania financií pre mestá a obce.
viac
13.10.2020
Mesto by malo na kompenzáciu výpadkov dane získať pôžičku 5,35 mil. eur
Mesto Košice by malo získať návratnú finančnú výpomoc vo výške 5,35 milióna eur. Má ísť o kompenzáciu výpadkov dane z príjmov fyzických osôb, ktoré vznikli počas pandémie nového koronavírusu.
viac
23.10.2020
Trebišov využije návratnú finančnú pomoc štátu v sume vyše 490 000 eur
Mesto Trebišov prijme od Ministerstva financií (MF) SR návratnú finančnú výpomoc vo výške 490.300 eur. Zo strany štátu ide o finančnú kompenzáciu výpadkov príjmov samospráv v dôsledku prvej vlny pandémie nového koronavírusu, keďže sa výrazne znížil výber dane z príjmov fyzických osôb.
viac
05.11.2020
ZMOS predstavil zásadné pripomienky k výnosu o rozdeľovaní výnosu dane
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva zásadné a pre samosprávu principiálne pripomienky k nariadeniu vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Podľa združenia sa rezort školstva už 5 rokov prizerá na problémy namiesto toho, aby ich riešil.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %