Nedeľa 20.09.2020
Dnes má meniny 
Ľuboslav, Ľuboslava
°C
20.01.2020 05:05

V Čunove vznikne Ekocentrum nielen pre bratislavský región


Snímka: (bsk)


Čunovský kaštieľ, záhradou a sýpku zrekonštruuje Bratislavský samosprávny kraj a jej výsledkom bude vznik ekocentra, ktoré bude prístupné domácim i zahraničným návštevníkom a účastníkom environmentálno-vzdelávacích programov. Prvých návštevníkov privíta ekocentrum v lete 2022.


„V regióne absentuje takéto environmentálno-vzdelávacie centrum ako aj podpora environmentálneho povedomia obyvateľov. Preto sme si vznik Ekocentra vytýčili aj v Programovom vyhlásení BSK. Bude plniť nadnárodnú funkciu a stane sa hlavným ekoturistickým centrom regiónu s cieľom rozvíjať cezhraničnú spoluprácu inštitúcií a organizácií v oblasti ochrany prírody, prírodného turizmu a ekoturistických služieb. V neposlednom rade má byť vzorovým príkladom spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy so štátnou organizáciou a neziskovým sektorom. Určené bude pre všetky vekové kategórie, od žiakov materských škôl až po vysokoškolských študentov, odbornú obec ako aj širokú verejnosť a zahraničných návštevníkov,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

S výstavbou začnú v lete

BSK spracoval Koncepciu budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom kraji, v ktorej napríklad navrhol model siete ekocentier, ponúkol prehľad možností čerpania externých zdrojov a zadefinoval aj priestor pre Ekocentrum v priestoroch kaštieľa v Čunove na základe vyhovujúcich podmienok ako je blízkosť Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy, dobrá dostupnosť pre domácich obyvateľov mestskou hromadnou dopravou ako aj pre návštevníkov z Maďarska, Rakúska či cykloturistov z Eurovelo 6 a Eurovelo 13, a tiež dostupná vzdialenosť národných parkov Donau-Auen a Neusiedler See-Seewinkel v Rakúsku, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia.

Ekocentrum sa začne budovať v lete 2020 a pozostávať bude z troch fáz rekonštrukcie Národnej kultúrnej pamiatky, a to čunovského kaštieľa, priľahlej záhrady a sýpky. Rekonštrukcia kaštieľa zohľadňuje reštaurovanie historicky cenných častí kaštieľa a obnovu pôvodných architektonicko-výtvarných hodnôt. Financovaná bude prevažne z Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko - Rakúsko v rámci projektu „Ecoregion SKAT“.

V prvej fáze budovania ekocentra sa začne s rekonštrukciou kaštieľa a predpolia pred kaštieľom. V priestoroch vznikne interaktívna expozícia, zameraná na rôzne zložky prírodného dedičstva regiónu (delta Dunaja, lužné lesy), spolu s tvorivými dielňami a multifunkčnou sálou. Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa stavebných prác.

Prezentácia ekoturistických atrakcií regiónu

Pri rekonštrukcii sa bude využívať technológia obnoviteľných zdrojov energie (ide o vykurovanie kaštieľa tepelným čerpadlom) a takisto adaptačné opatrenia na zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako sú napríklad zadržiavanie dažďovej vody a jej následné využitie, vodopriepustné plochy, využitie svetlých farieb pre zníženie prehrievania prostredia, vodný prvok na zlepšenie mikroklímy a ochladzovania prostredia.

Cieľom Ekocentra je prezentácia ekoturistických atrakcií celého regiónu, podpora spolupráce verejných a súkromných inštitúcií s cieľom ochrany prírodného dedičstva v slovenskom a rakúskom pohraničí, výučba tematicky zameraných environmentálnych a prírodovedných predmetov, krúžkov a kurzov pre všetky vekové kategórie, ktoré sa kombinujú s poznávacími aktivitami v prírode či akcie pre širokú verejnosť s ekoturistickými službami.

Rozpočet prevyšuje tri milióny eur

Celkový rozpočet na I. etapu budovania Ekocentra je 3 183 000 eur a hradený je prevažne z európskych peňazí – 85 % je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu SR a spolufinancovanie BSK je 5 %. Do projektu je zapojená aj Štátna ochrana prírody SR, o. z. DAPHNE- Inštitút aplikovanej ekológie, NP Donau-Auen, NP Neusiedler See-Seewinkel a Región Marchfeld (Rakúsko) – spolu s ich rozpočtami je celkový rozpočet na projekt Ecoregion SKAT 5 183 000 eur.  

Revitalizácia záhrady za kaštieľom sa plánuje v II. fáze budovania ekocentra. Zahŕňa vybudovanie biotopového jazierka, ktoré bude schopné samočistenia zapojením vodných rastlín a dopĺňať ho bude fontána, ale aj vtáčie hniezdo s priemerom 1,7 metra, s drevenou dráhou nad mokraďou, so šplhacím totemom, interaktívnou stenou, zážitkovým chodníkom „bosou nohou“. Pribudne aj záchranná stanica pre zranené živočíchy.

Súčasťou projektu bude aj vybavenie dvoch miestností expozície v kaštieli, ktoré budú tematicky rozdelené na Lúky a Polia. Návštevníci tam nájdu interaktívne prvky ako virtuálna realita – očami hmyzu, modely hmyzu, úľov, potravinovej pyramídy a ďalšie. O finančné prostriedky pre tento projekt požiadal BSK v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko.

V poslednej fáze je naplánovaná rekonštrukcia sýpky, v ktorej vznikne kultúrno-výstavný priestor. O externé zdroje EÚ na jej financovanie sa bude BSK uchádzať v novom programovom období po roku 2021.

Autor: (BSK-Lucia Forman)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.01.2017
Prezentácia župných škôl v Avione už tento piatok
Podujatie Deň župných škôl v Avione, ktorého organizátorom je Bratislavský samosprávny kraj, odštartuje svoj šiesty ročník už tento piatok (20. 1.). Od 9. do 17. hodiny sa bude v nákupnom centre Avion v Bratislave prezentovať 47 stredných škôl.
viac
11.10.2017
Električková trať na Špitálskej ulici môže byť hotová v polovici novembra
Župan Pavol Frešo sa dohodol s obyvateľmi domu, ktorí nesúhlasili s výstavbou novej zastávky pred ich domom. Výstavba zastávky sa odkladá a už by nemalo nič prekážať v rekonštrukcii samotnej trate.  
viac
30.10.2017
Ekocentrá súčasťou koncepcie envirovzdelávania
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v spolupráci s odborníkmi z neziskového sektora Špirála ako celoštátnej sieti organizácií venujúcich sa environmentálnej výchove a vzdelávaniu na Slovensku pripravuje „Koncepciu budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v bratislavskom regióne“.
viac
10.03.2020
Kaštiel v Čunove prejde komplexnou obnovou
Čunovský kaštieľ spolu s priľahlou záhradou a sýpkou prejde komplexnou pamiatkovou obnovou s dôrazom na zachovanie historicky cenných architektonických prvkov. Rekonštruovať ho ide Bratislavský samosprávny kraj a jej výsledkom bude vznik ekocentra.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.77 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.91 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.33 %