Streda 24.07.2024
Dnes má meniny 
Vladimír
°C
14.08.2021 04:00

Samosprávam klesá odpad s automatizovaným množstvovým zberom


K triedeniu motivujú RFID čipy.


Slovenským skládkam sa darí napriek zvyšovaniu poplatkov. V roku 2020 išlo na skládky 48,4 % komunálneho odpadu. Jednou z príčin je stále triedenie odpadu. Mestá a obce hľadajú riešenia ako eliminovať množstvo odpadu.


Čo zmenili, čím si prešli a ako úspešne funguje elektronizácia zvozu odpadu, priblížili samotné obce.

 

K triedeniu motivujú RFID čipy na nádobách

V obci Veľké Úľany robili viacero zmien v odpadovom hospodárstve ešte pred zavedením množstvového zberu. Narazili však na viacero problémov, najmä na úrovni evidencie. „V minulosti tu nebola žiadna evidencia a registrácia. Nikto nebol obmedzený v tom, akú veľkú nákladu mohol vykladať, prípadne koľko nádob mohol odpadom zaplniť. Ak napríklad trojčlenná rodina vyložila tri plné nádoby, boli im vyvezené. Ak sa u nás napríklad nový obyvateľ v obci neprihlásil na trvalý pobyt, mohol si kúpiť vlastnú nádobu, pokojne ju vykladať a smetiari mu odpad vyviezli,“ hovorí starosta F. Gögh. Paušálne poplatky za odpad sa podľa jeho slov neosvedčili, nakoľko samospráva nemá žiadne páky, aby priviedla novousadlíkov prihlásiť sa k trvalému pobytu. Obec sa rozhodla pre automatizovaný množstvový zber preto, aby vniesla do nakladania s odpadom viac adresnosti. Každý nádoba má RFID čip. Do systému sa dostávajú všetky vyvážané nádoby. „Vďaka evidencii sme odhalili okolo 100 domácností, ktoré pre nás dovtedy boli takpovediac neviditeľné,“ vyzdvihuje starosta. Po analýze jedného priemerného týždenného zberu vyvážali okolo 1 200 – 1 300 nádob. Nový systém používajú len pár mesiacov a momentálne pri priemernom týždennom zbere vyvezú približne 700 nádob. „Výrazne nám to zrýchľuje fakturáciu a dohľadávanie nedoplatkov. Na neplatičstvo vieme flexibilne reagovať prerušením vývozu odpadu,“ pochvaľuje si starosta. Výhodou tohto systému, je podľa to, že nekladie žiadne dodatočné nároky na obsluhu vozidiel, keďže evidencia je plne automatizovaná a bez chýb ľudského faktora. Úspora pracovného času vedie k optimalizácii rajónov aj techniky. „Pracovníci zberu nevedia do systému nijako zasiahnuť, čo eliminuje „čierne výsypy“ nezaevidovaných nádob alebo riziko opakovaných výsypov tej istej nádoby,“ uzatvára starosta.

 

Poplatky za odpad ako za energie

V roku 2020 sprístupnili automatizovaný množstvový zber obciam na Záhorí technické služby Senica. V obci Dojč pracujú s odpadovým hospodárstvom už viac ako 6 rokov. Množstvový zber zaviedli postupne a od roku 2017 množstvo nevytriedeného odpadu klesá. „Najprv sme v roku 2017 zaviedli manuálnu evidenciu. V roku 2019 sme obyvateľom rozdali plomby na vývoz plných nádob. Vývozy aj množstvo odpadu klesali, avšak pre obyvateľov to bol nekomfortný systém,“ začína starostka Slavomíra Melišová. Postupne robili rôzne opatrenia, v rámci ktorých sa podarilo takmer úplne odkloniť biologický rozložiteľný odpad do kompostérov. Tie obec získala pre všetky domácnosti z environmentálneho fondu. „Práve tomuto faktoru pripisovala pokles produkcie odpadu aj naša zberová spoločnosť,“ pokračuje. K ďalšiemu kroku ich viedla hlavne snaha optimalizovať náklady na odpad. „V roku 2015 sme doplácali z obecného rozpočtu na odpad 45 000 Eur a na poplatkoch sme vybrali 18 000 Eur. Následne sme zvyšovali poplatky, ktoré predtým 7 rokov nerástli, ale to bolo nespravodlivé pre tých, ktorí triedili,“ reaguje starostka. Obyvatelia podľa slov starostky nerozumeli, prečo poplatky pri rastúcej miere triedenia rastú. Popri vzdelávacej práci s obyvateľmi konečne našli spôsob, ktorý motivuje občanov nastavením poplatkov za odpad. Monitorujú vývoz s vážením odpadu v jednotlivých nádobách. Každá nádoba dostala unikátny RFID čip. „V obci máme aj štyri bytové domy, pričom každá domácnosť dostala vlastnú nádobu. Tak sme do systému zahrnuli aj domácnosti z bytoviek a máme podstatne adresnejšie údaje,“ popisuje starostka. „Dostavili sa jasné výsledky v číslach, údaje zverejňujeme na webe, nevytriedeného odpadu ubúda. Obyvatelia si všímajú koľko odpadu tvoria a koľko smetí vyhadzujú iní,“ pochvaľuje si starostka. Produkcia zmesového komunálneho odpadu sa mala premietnuť do nákladov, ktoré pocítia rodinné rozpočty. Klesla z 250 t v r. 2019 na 179,39 t v r. 2020 (pokles tvorby odzrkadľuje už prvý polrok používania systému). „Poplatky za odpad v roku 2021 sme nastavili už podľa množstva vyprodukovaného odpadu domácnosťou v roku 2020,“ vysvetľuje starostka s tým, že presné údaje z domácností získavajú vďaka aplikácii, ktorú obci dodala spoločnosť GX Solutions, spolu s čipmi na nádoby.

Podľa slov starostu ďalšej obce Hlboké, Miloša Čobrdu sa zvýšila miera triedenia komunálneho odpadu už vďaka podpore domáceho kompostovania. Množili sa však sťažnosti obyvateľov, ktorí odpad triedili, že sa to neodráža na poplatkoch za odpad. Samospráva sa preto rozhodla nastaviť systém motivačne a odmeňovať tých, ktorí úspešne obmedzujú tvorbu zmesového komunálneho odpadu. „Ak domácnosti triedia poctivo, nádobu vykladajú len raz za pár mesiacov,“ hovorí starosta. Množstvový zber zaviedli aj s vážením odpadu v auguste 2020 a už sa podpísal pod rastúcu mieru triedenia odpadu. Kým v minulom roku obec dosahovala mieru triedenia 27,9 %, v aktuálnom roku je to už 33,5 %. „V roku 2020 pri 10 vývozoch bolo navážených 80,9 tony zmesového komunálneho odpadu, v roku 2021 to pri 10 vývozoch bolo 59,3 tony. To znamená pokles o takmer 27 %,“ pokračuje starosta. Za znížením tvorby odpadu vidí okrem iného zmeny vo veľkosti nádob. Po zavedení veľa domácností zistilo, že 240 l nádobu nepotrebujú a pri zodpovednom triedení si vystačia aj s menšou smetnou nádobou.

 

Dáta zo zvozov sú online

Takáto služba by nefungovala bez aktívneho prístupu zberových spoločností, ktoré odpad vyvážajú. Postupne sprístupňujú samosprávam elektronické služby. Vybavujú vozidlá snímačmi, ktoré automaticky zbierajú dáta zo smetných nádob. Všetky nádoby aj vrecia sú identifikované, čo do systému prináša adresné informácie z jednotlivých domácností aj od podnikateľov. Evidencia výsypov sa realizuje priamo na vozidle, bez vplyvu obsluhy. Informácie sú spracované v reportoch pre samosprávu aj zberovú spoločnosť. Benefitom sú zhodné informácie z jednej databázy údajov.

 

 

Autor: (mk, red)


komentáre
SHOW ALL
podobné
19.06.2020
Porastú ceny za odvoz odpadov? Riešením je dôsledné separovanie
Mestá a obce budú pravdepodobne od budúceho roka opäť zvyšovať ceny za odvoz komunálneho odpadu. Samosprávy pritom majú možnosť, ako poplatky nezvyšovať – stačí začať dôkladne separovať odpad, ktorý končí v smetných nádobách.
viac
20.10.2020
Ak Slovensko „neodflákne“ recykláciu bioodpadov, vyhne sa pokutám EÚ
Minister envirorezortu Ján Budaj dávnejšie burcuje, že treba čosi robiť so zvyšovaním recyklácie komunálnych odpadov (KO), lebo Slovensku hrozia vysoké pokuty EÚ za vývoz na skládky. Odpoveď je tiež dávnejšie známa: dôslednejšie recyklovať bioodpad, vrátane odpadu kuchynského!
viac
01.02.2021
Nový systém zberu komunálneho odpadu v Trebišove zvýhodňuje separovanie
Mesto Trebišov od začiatku roka zaviedlo množstvový zber zmesového komunálneho odpadu.
viac
29.04.2021
ZMOS odmieta vládne nariadenie k poplatkom za odpady
Združenie miest a obcí Slovenska odmieta návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.62 %