Sobota 20.07.2024
Dnes má meniny 
Iľja, Eliáš
°C
29.04.2021 01:25

ZMOS odmieta vládne nariadenie k poplatkom za odpady


Ilustračná snímka: (hatersro.sk).


Združenie miest a obcí Slovenska odmieta návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.


Menej peňazí pre konkrétne samosprávy

Úpravou nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z. dôjde k zníženiu príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov pre mestá a obce na území ktorých sa nachádza skládka odpadov o 1 euro za tonu odpadu uloženého na skládku odpadu pre ostatný odpad a k zníženiu o 3 eurá za tonu odpadu uloženého na skládku odpadu pre nebezpečný odpad. Predchádzajúcim zákonom o poplatkoch za uloženie odpadov boli príjmy z poplatkov za uloženie odpadov zavedené ako finančný nástroj podpory pre tie obce, ktorých občania musia znášať nepriaznivé následky skládkovania na svojom území. Za posledné roky stúpa miera separácie v mestách a obciach avšak nedochádza k zvýšeniu recyklácie vyzbieraných odpadov.  

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska obyvatelia miest a obcí, na území ktorých sa skládka nachádza, sú vystavení nepriaznivému vplyvu skládky na ich životné prostredie a  po avizovanom uzatváraní cca 20 % skládok komunálneho odpadu na Slovensku budú obce, na území ktorých budú prevádzkované skládky odpadov, vystavované ešte vyššiemu nepriaznivému životnému prostrediu. Úpravou nariadenia vlády sa výrazne zníži týmto mestám a obciam príspevok, ktorý môžu obce využívať na zlepšenie stavu životného prostredia svojich obyvateľov.

Ponechajte doterajšie parametre

Združenie miest a obcí Slovenska preto žiada ponechať Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení nariadenia vlády č. 33/2020 Z. z v pôvodnom znení. 

Príjmy  Environmentálneho fondu sú tvorené z rôznych položiek.  Výška poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov predstavovala  do roku 2018  v priemere 5 eur za tonu odpadu. Medziročne výška poplatku, ktorú samosprávy, a teda občania zaplatia za uloženie odpadu narastá. V roku 2021 sa pohybuje v rozmedzí 11 až 33 eur za tonu odpadu uloženého na skládku s predpokladom nárastu v ďalších rokoch. Environmentálny fond preto disponuje vyšším príjmom z poplatkov za uloženie odpadov na skládke odpadov ako v predchádzajúcich rokoch. Okrem zníženia príjmu pre obce, na území ktorých sa nachádza skládka, sú už tieto obce podľa aktuálne platnej legislatívy vylúčené z možnosti o požiadanie o príspevok na triedený zber odpadu z obalov a neobalových výrobkov, v závislosti od miery vytriedenia týchto druhov odpadov.

Podľa ZMOS skládky predstavujú pre obce, na území ktorých sa nachádzajú, ekologickú záťaž a predstavujú pre obyvateľov značné environmentálne riziko. Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládky odpadov predstavujú čiastočný účelový finančný benefit ako pre obce, na území ktorých sa skládka nachádza.

Spôsob navrhovanej  podpory pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad považuje ZMOS za nesystémové riešenie finančnej podpory obcí, ktoré majú zavedené a zabezpečené vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov.

Týmto riešením sa zabezpečí finančná podpora len pre časť obcí, ktoré požiadajú Environmentálny fond o dotáciu na úkor ostatných samospráv, ktoré podľa súčasne platnej legislatívnej úpravy majú zákonný nárok na finančnú podporu na základe nadpriemerných výsledkov v separovaní komunálneho odpadu, resp. musia na svojom území znášať všetky negatívne vplyvy spojené s umiestnením a činnosťou  skládok komunálneho odpadu.

Združenie miest a obcí Slovenska v rámci legislatívneho procesu k zákonu č. 329/2018 Z. z. navrhovalo, aby dotačná podpora spojená so zrušením výnimky v § 81 ods. 21 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch bola realizovaná z kapitoly MŽP SR a premietnutá ako záväzný ukazovateľ do návrhu štátneho rozpočtu na roky 2021 - 2023 nárokovo pre všetky mestá a obce. Práve preto ZMOS k návrhu nariadenia vlády uplatnil zásadnú pripomienku s vyššie uvedenými argumentami.   

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.05.2020
Za odpad, ktorý končí na skládkach, najviac platia v Hlohovci či Šali
Väčšina Slovákov zaznamenala tento rok zvýšenie poplatkov za komunálny odpad. Z okresných miest, ktoré skládkujú, najviac za odpad platia v Hlohovci, Bánovciach nad Bebravou, Šali a Topoľčanoch.
viac
20.10.2020
Ak Slovensko „neodflákne“ recykláciu bioodpadov, vyhne sa pokutám EÚ
Minister envirorezortu Ján Budaj dávnejšie burcuje, že treba čosi robiť so zvyšovaním recyklácie komunálnych odpadov (KO), lebo Slovensku hrozia vysoké pokuty EÚ za vývoz na skládky. Odpoveď je tiež dávnejšie známa: dôslednejšie recyklovať bioodpad, vrátane odpadu kuchynského!
viac
06.11.2020
Úprava odpadov pred skládkovaním sa od januára nespustí
Upravovanie zvyškového zmesového odpadu pred skládkovaním v praxi, ktoré sa malo podľa novely zákona o odpadoch spustiť od januára 2021, nebude skutočnosťou skôr ako niekedy v roku 2022.
viac
14.08.2021
Samosprávam klesá odpad s automatizovaným množstvovým zberom
Slovenským skládkam sa darí napriek zvyšovaniu poplatkov. V roku 2020 išlo na skládky 48,4 % komunálneho odpadu. Jednou z príčin je stále triedenie odpadu. Mestá a obce hľadajú riešenia ako eliminovať množstvo odpadu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %