Sobota 25.05.2024
Dnes má meniny 
Urban
°C
03.01.2022 04:22

Podiel triedenia odpadov rastie, skládkovanie kleslo pod 50 percent


Ilustračná snímka.


V roku 2020 prvýkrát skončila na skládkach menej ako polovica komunálneho odpadu (49,7 percenta). Potvrdzujú to výsledky Štatistického úradu SR a Eurostatu.


Pokles percenta skládkovania naznačuje, že postupne by sme k roku 2035 mohli zvládnuť jeden z hlavných cieľov, ktoré nám EÚ stanovila – skládkovať 10 percent komunálneho odpadu (KO). Slovensku sa to však môže podariť iba vtedy, ak naše mestá a obce zvládnu envirorezortom predpokladané a očakávané zámery vysporiadania sa s problematikou kuchynského bioodpadu.

Zopakujme: množstvo KO u nás (aj vo svete) stále rastie

Doplňme, že v roku 2020 sa v SR vyzbieralo spolu 327 747 ton vytriedeného komunálneho odpadu, čo oproti predchádzajúcemu roku, kedy bolo vyzbieraných  303 164 ton, predstavuje nárast o viac ako  8 percent. Od roku 2016 vzrástlo množstvo vytriedených zložiek o viac ako 133 percent.

V roku 2019 vyprodukoval každý obyvateľ Slovenska 421 kg KO za rok a v roku 2020 až 433 kg (bez zohľadnenia drobného stavebného odpadu). Pre porovnanie – priemerné množstvo komunálneho odpadu v roku 2019 na obyvateľa EÚ bolo 502 kg.

Dobrou správou je, že napriek nárastu medziročného množstva KO o 3 percentá (spotreba domácností medziročne narástla len o 0,9 %) sa zloženie komunálneho odpadu zlepšuje v prospech triedeného zberu. Obyvateľ SR vyprodukoval v roku 2020 o 2 percentá menej zmesového odpadu oproti roku 2019.

Napreduje očakávané triedenie vo farebných kontajneroch

Údaje Štatistického úradu, ale aj analýzy komunálneho odpadu, ktoré vykonáva najväčšia z organizácií zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK potvrdzujú, že nerastie len samotný triedený zber, ale aj množstvo zrecyklovaných vytriedených zložiek. Kým pred zavedením rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) v roku 2015 sa zrecyklovalo približne 14,9 percent vyzbieraného komunálneho odpadu, v roku 2020 to bolo 42,2 percenta! Za rok 2019 uvádza EUROSTAT 38,5 percenta.

Skla, plastov, papiera, kovov a dreva sme v roku 2020 vyzbierali o 60 kg na obyvateľa viac ako v predchádzajúcom, čo predstavuje nárast o 8 percent. Ak popri tom zoberieme do úvahy aj triedený zber elektrospotrebičov, batérií, biologicky rozložiteľného odpadu a šatstva, medziročný rast triedeného zberu Slovensko zlepšilo až o 12 percent.

Slovensko z vytriedených zložiek zaznamenalo najvýraznejší posun v komodite plasty o 19 percent, kovových obalov a skla o 10 percent.

„Vidíme veľký záujem a motiváciu hlavne zo strany výrobcov, ktorí v spolupráci so samosprávami chcú triedený zber aj naďalej rozvíjať,“ konštatuje Hana Nováková, generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK. „Naša spoločnosť prevádzkuje a financuje triedený zber v obciach tak, aby sa dosiahol najdôležitejší cieľ – zvyšovanie množstva vytriedeného odpadu. Pomáha v tom nielen osveta medzi obyvateľstvom, zvýšenie ceny za skládkovanie, ale najmä starostlivé sledovanie vývoja triedeného zberu zo strany OZV a vyhodnocovanie efektívnosti zberovej infraštruktúry i kvality dotrieďovania vzhľadom na požiadavky recyklátorov.“

Rozhodnú posuny recyklovania kuchynského bioodpadu

Zopakujme, že k zníženiu miery skládkovania môže pomôcť najmä výrazné zvýšenie podielu triedenia kuchynského bioodpadu, ktoré je na Slovensku povinné od januára 2021. Táto zložka v minulosti predstavovala takmer polovicu KO. Dosah jej povinného zberu sa však v štatistikách najskôr prejaví až pri budúcoročnom hodnotení. Dnes by mal byť zavedený vo všetkých mestách a obciach na Slovensku, s výnimkou Prešova do roku 2022 a Košíc s Bratislavou do roku 2023.

Smerovanie k splneniu priebežného cieľa v roku 2025

Aby sa nám podarilo naplniť ciele EÚ, mali by sme v SR do roku 2025 dosiahnuť mieru recyklácie 55 a do roku 2035 až 65 percent. Nateraz to môže vyzerať skôr optimisticky, ale až výsledky roka 2021 – najmä v kontexte s plnením cieľov už opakovanej úlohy napredovania zberu kuchynského bioodpadu a jeho recyklovania – naznačia viac.

V roku 2022 tiež triedený zber v obciach ovplyvní spustenie zálohovacieho systému, s čím bude súvisieť zmena štatisticky sledovaných údajov o komunálnom odpade.

 

Autor: (pš)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.05.2020
Za odpad, ktorý končí na skládkach, najviac platia v Hlohovci či Šali
Väčšina Slovákov zaznamenala tento rok zvýšenie poplatkov za komunálny odpad. Z okresných miest, ktoré skládkujú, najviac za odpad platia v Hlohovci, Bánovciach nad Bebravou, Šali a Topoľčanoch.
viac
20.10.2020
Ak Slovensko „neodflákne“ recykláciu bioodpadov, vyhne sa pokutám EÚ
Minister envirorezortu Ján Budaj dávnejšie burcuje, že treba čosi robiť so zvyšovaním recyklácie komunálnych odpadov (KO), lebo Slovensku hrozia vysoké pokuty EÚ za vývoz na skládky. Odpoveď je tiež dávnejšie známa: dôslednejšie recyklovať bioodpad, vrátane odpadu kuchynského!
viac
19.01.2021
Je čas prakticky riešiť kuchynský odpad
Na Slovensku s Novým rokom odštartoval zber kuchynského odpadu. Vo väčšine obcí a miest by sa mal naplno rozbehnúť do šiestich mesiacov.
viac
03.05.2021
ZMOS vypracoval manuál ku kuchynskému bioodpadu a miestnym daniam
Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti newsletter, ktorý je vypracovaný k dvom témam: k povinnostiam miest a obcí vo vzťahu k triedenému zberu kuchynského bioodpadu a k zmene v oslobodení/znížení miestnych daní.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %