Streda 17.07.2024
Dnes má meniny 
Bohuslav
°C
26.08.2016 11:30

Na projekt na zhodnocovanie odpadu žiada Prievidza financie v nižšej sume


Ilustračná snímka: (int.).


Nákup technológie a vybavenia pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) je súčasťou projektu, ktorý pripravila samospráva Prievidze a chce ho financovať z fondov Európskej únie.


Pôvodný zámer s predpokladanou výškou investície za asi 2,6 milióna eur však počítal aj s vybudovaním kompostárne, pre nedostatok času na stavebné povolenie tak chce získať mimorozpočtové zdroje len na technologickú časť.       

"Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexne zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste," povedal vedúci referátu pre projekty a investície Mestského úradu v Prievidzi Ivan Benca.       

Pripomenul, že pôvodný projekt mesta počítal aj s vybudovaním nového zariadenia na zhodnocovanie BRO - kompostárne a následným zabezpečením nevyhnutne potrebných zariadení na jeho prevádzku, ako i zberovej techniky a nádob na intenzifikáciu zberu odpadu. Nakoľko to v súčasnosti v Prievidzi podľa neho nie je dostatočne zabezpečené a podmienky vytvorené na zber, triedenie a zhodnocovanie odpadu nezodpovedajú súčasným legislatívnym požiadavkám. "Celý proces spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá je podkladom pre jeho vybavenie a vydanie, bol však vzhľadom na svoju náročnosť ukončený v takom termíne, že za čas, ktorý zostal do termínu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP), nebolo možné predmetné povolenie vybaviť. Z toho dôvodu bola stavebná časť z projektu vyčlenená a žiadosť o NFP sa podala len na technológiu a zariadenie kompostárne," vysvetlil Benca.       

Predmetom novej žiadosti o NFP je tak vybudovanie nového zariadenia na zhodnocovanie BRO formou aeróbnej fermentácie s kapacitou 4500 ton v katastrálnom území mesta Prievidza, pričom stavebná časť nie je predmetom projektu a bude zabezpečená mimo neho. Na predmetnom pozemku je v súčasnosti umiestnený zberný dvor a časť pozemku pod plánovanou kompostárňou je nevyužitá. "V rámci projektu bude zabezpečené obstaranie a sprevádzkovanie technológie na aeróbnu fermentáciu – tri kompostovacie kontajnery, zariadenia nevyhnutné na prevádzku kompostárne, a to drvič bioodpadu, prekopávač kompostu, preosievač, teleskopický nakladač. Ďalej budú zabezpečené zberné nádoby na zber bioodpadu z rodinných domov mesta a zberové vozidlo s rotačným lisovaním a umývačkou nádob," konkretizoval Benca.        

Celkové výdavky projektu aj so stavebnou časťou odhaduje radnica na 2 632 428,92 eura, z nich oprávnené predstavujú 2 452 802,40 eura a výdavky na stavebnú časť pred procesom verejného obstarávania 179 626,52 eura. Samospráva na financovanie svojho zámeru žiada NFP vo výške 2 330 162,28 eura. Spolu so stavebnou časťou, ktorú chce financovať z vlastných zdrojov, jej spoluúčasť predstavuje 302 266,64 eura.       

Prostriedky chce radnica žiadať z Operačného programu Kvalita životného prostredia, z výzvy zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie BRO. Samospráva projektom reaguje na novelizáciu zákona o odpadoch. Tá okrem iného nariaďuje samosprávam spustenie triedeného zberu BRO s účinnosťou od 1. januára 2017.       

Informáciu o zmene výšky spolufinancovania mesta v súvislosti s vyčlenením stavebnej časti projektu na zhodnocovanie BRO vzali na vedomie aj prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.  

 

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
06.05.2016
Mesto Prievidza chce zrealizovať projekt na zhodnocovanie BRO za 2,6 milióna eur
Prievidzská radnica pripravuje projekt na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). Investíciu za asi 2,6 milióna eur má záujem financovať z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
viac
30.06.2016
V Humennom chcú zriadiť centrum pre spracovanie biologického odpadu
Mesto Humenné má v pláne zriadiť centrum pre zhodnocovanie a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO).
viac
20.02.2021
Trnava chce vybudovať novú kompostáreň na kuchynský bioodpad
V poradí svoju druhú kompostáreň chce mesto Trnava vybudovať v areáli mestskej skládky na Zavarskej ceste.
viac
24.03.2021
Vďaka kompostárni budú zhodnocovať niekoľkonásobne viac BRO
Mesto Veľké Kapušany v okrese Michalovce uspelo so svojím projektom kompostárne vo výzve v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %