Piatok 19.07.2024
Dnes má meniny 
Dušana
°C
23.11.2020 03:45

Informácia k tvorbe rozpočtov


Ilustračná snímka.


Mestá a obce vstupujú do obdobia tvorby rozpočtov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023, ako základného nástroja finančného riadenia miest a obcí.


Tvorba rozpočtu na rok 2021 bude vo veľkej miere v dôsledku šírenia choroby COVID – 19 ovplyvnená prepadom nielen slovenskej, ale aj celosvetovej ekonomiky. Podľa makroekonomických  predpokladov z prognózy MF SR zo septembra 2020 sa predpokladá, že ekonomika Slovenska klesne v roku 2020 v dôsledku pandémie o 6,7 %. V roku 2021 by sa mala ekonomika začať zotavovať a HDP by mal stúpnuť o 5,5 %, no aj napriek tomu predpokladu budú mestá a obce pociťovať pokles ekonomiky v roku 2021 v podobe predpokladaného zníženia výnosu dane z príjmov fyzických osôb v porovnaní s rokom 2020. Zatiaľ čo schválený rozpočet pre rok 2020 predpokladal výnos DPFO v objeme 2 255 mil. eur, pre rok 2021 sa podľa daňovej prognózy zo septembra tohto roku predpokladá výnos DPFO  v objeme 2 186 mil. eur, čo predstavuje zníženie cca o 3 %.

Združenie miest a obcí Slovenska na základe vyššie uvedených skutočností odporúča zvoliť konzervatívny prístup pri tvorbe rozpočtu, pričom súčasne  odporúčame predpokladané zníženie DPFO premietnuť do zostavovania príjmovej časti rozpočtu pre rok 2021, prípadne aby ste zohľadnili aj ďalšie možné ekonomické výkyvy, predovšetkým v súvislosti s vývojom zamestnanosti, ktorá je rozhodujúcim parametrom pri výbere DPFO.   

V súvislosti s tvorbou rozpočtu uvádzame informáciu o výške jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka na 2021. Na základe dostupných údajov predpokladaný jednotkový koeficient na jedného prepočítaného žiaka je pre rok 2021 stanovený v hodnote 91,81 eur.

Predpokladaný výnos DPFO aj výška jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka na rok 2021 sa môže v rámci rozpravy v Národnej rade SR k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 a k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023 zmeniť. Po schválení zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 a rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023 budeme o definitívnej výške výnosu DPFO a hodnote jednotkového koeficientu pre rok 2021 bezodkladne informovať.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
08.01.2021
ZMOS adresovalo rezortu pôdohospodárstva zásadné pripomienky kvôli pozemkom
ZMOS adresovalo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zásadné pripomienky k navrhovaným zmenám v nariadení vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.
viac
07.04.2021
B. Tréger: Mestá a dediny stavili na zdieľané centrá
Branislav Tréger, predseda Združenia miest a obcí Slovenska, chce pre slovenské obce spoločné centrá zdieľaných služieb. V nich vidí hlavný nástroj, ako zmodernizovať verejnú správu na Slovensku.
viac
05.08.2021
Obce zapojené v DCOM-e splnia povinnosti zákona proti byrokracii automaticky
Obce zapojené v DCOM-e splnia povinnosti zákona proti byrokracii automaticky. Nemusia preto využívať portál www.oversi.gov.sk. Od 1. septembra 2021 začína platiť na Slovensku zákon proti byrokracii.
viac
14.10.2021
Druhý ročník projektu ELoGE Slovensko
Registrácia samospráv na získanie Európskej značky excelentnosti dobrej správy vecí verejných pre rok 2021 spustená.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %