Utorok 18.06.2024
Dnes má meniny 
Vratislav
°C
12.07.2021 07:45

ZMOS skúma dostupnosť sociálnych a zdravotníckych služieb v obciach a mestách


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredilo na kľúčové aspekty sociálnych a zdravotníckych služieb v samosprávach.


Stále viac sa ukazuje, že dostupnosť týchto služieb má výrazný vplyv na kvalitu života občanov, ich dostupnosť by mala kopírovať demografický vývoj i regionálne špecifiká, no hlavne reálne potreby ľudí.

Združenie miest a obcí Slovenska sa preto zaujíma aj o to či sú mestá a obce aj poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti alebo sociálnozdravotných služieb ( nemocnice, stacionáru, polikliniky či agentúry ošetrovateľskej starostlivosti). ZMOS tiež zaujíma či obyvatelia majú priamo v obci, respektíve meste priamo prístup k lekárskej starostlivosti a to podľa jednotlivých typov, a to či majú prístup k zdravotnej starostlivosti aspoň raz do týždňa. Združenie sa v prieskume pýta aj na to, či bola vo obci/meste v priebehu minulých 5 rokov zrušená ambulancia všeobecného lekára, všeobecného lekára pre deti, gynekologická ambulancia alebo zubno-lekárska ambulancia, a to bez náhrady? Ďalšia z mnohých otázok sa týka toho, v akom vzťahu sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ku konkrétnej samospráve, či a v akých priestoroch sídli ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, ambulancia všeobecného lekára pre deti, gynekologická a tiež zubno-lekárska ambulancia. Okrem toho nás tiež zajíma aj dopravná dostupnosť týchto poskytovateľov pre ľudí, keďže je všeobecne známe, že sú obce, kde už celé roky neambuluje všeobecný lekár.

Zároveň sa ZMOS pýta, či samospráva je zriaďovateľom a aj poskytovateľom (v zmysle originálnej kompetencii miestnej samosprávy) jednej alebo viacerých z foriem sociálnych služieb, prípadne, či zabezpečuje vykonávanie niektorej sociálnej služby objednávaním u cudzieho neverejného poskytovateľa sociálnej služby. Tiež sa zaujímame o prístup samospráv k zdravotníckym službám a sociálnej agende v niektorom so svojich  strategických dokumentoch (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, či Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb a pod.)

Zber dát začal 8. júla 2021 a potrvá do 31. augusta 2021 a to na vzorke 600 respondentov. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
12.11.2020
Sociálne služby musia reagovať na demografický vývoj aj odkázanosť ľudí
Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu, v ktorom sa mestá a obce vyjadrili k otázkam týkajúcich sa výkonu posudkovej činnosti. Ich postoje potvrdili, že posudková činnosť je etablovaná originálna kompetencia v rukách samosprávy.
viac
05.03.2021
ZMOS sa sústredil na energetiku
Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredilo na energetiku.
viac
26.07.2021
Investície v civilnej ochrane sú pre samosprávy nevyhnutné
Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska medzi primátormi a starostami vyplýva, že viac ako 75 % samospráv nedisponuje dostatočnými finančnými zdrojmi na to, aby napĺňali všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona v oblasti civilnej ochrany.
viac
26.07.2021
VÚB banka a ZMOS vstúpili do šiesteho roku spolupráce
VÚB banka a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) opäť podpísali Zmluvu o spolupráci a partnerstve a potvrdili tak túto výnimočnú kooperáciu už šiesty rok po sebe.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %