Streda 19.01.2022
Dnes má meniny 
Drahomíra, Mário
°C
03.06.2021 08:20

Humenné chce regenerovať sídliskové priestranstvá


Ilustračná snímka: (tasr).


Mesto Humenné chce regenerovať vnútroblokové priestory na dvoch sídliskách.


Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na projekt "Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene" od ministerstva životného prostredia a s ňou súvisiace spolufinancovanie samosprávou odobrili mestskí poslanci na svojom májovom zasadnutí.

„Mesto Humenné má spracovanú projektovú dokumentáciu, ktorá bude podkladom pre vypracovanie ŽoNFP. Jej predmetom je revitalizácia vnútroblokových priestorov, ich modernizácia a zatraktívnenie pri dosiahnutí pôvodného urbanistického a koncepčného riešenia,” uvádza dôvodová správa k schválenému materiálu s tým, že regenerovať by sa mali medziblokové priestranstvá na uliciach Dobrianskeho a Laboreckej.

Celkové predpokladané náklady projektu vyčíslila samospráva na viac ako 685 000 eur, spolufinancovanie z vlastných zdrojov má predstavovať minimálne 34 268 eur. Slúžiť majú na výmenu nepriepustných spevnených plôch za priepustné či polopriepustné plochy, rekultiváciu všetkých zelených plôch, výsadbu novej zelene, revitalizáciu a doplnenie kontajnerových stojísk a osadenie nového mestského mobiliáru vrátane detských prvkov. „V rámci prác sa nebudú meniť odtokové pomery v území, ani nebudú pribúdať nepriepustné plochy. Nijako sa nebude meniť poloha, prevádzkové využitie či dopravná obsluha cestných komunikácií. Taktiež sa nebudú meniť a ani prekladať žiadne inžinierske siete, napojenia v území,” informuje tiež materiál.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.04.2020
Skalica pokračuje v regenerácii verejného priestranstva
Mesto Skalica pokračuje v projekte s názvom Regenerácia vnútrobloku sídliska na ulici Mallého. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola mestu Skalica schválená dotácia na účel zveľadenia prostredia.
viac
08.10.2020
Mesto dokončilo rekonštrukciu dvoch medziblokových priestorov
Mesto Bardejov ukončilo v uplynulých dňoch dva projekty rekonštrukcie dvoch medziblokových priestorov na sídlisku Vinbarg a Obrancov mieru.
viac
13.07.2021
Projekt Agátka na Družbe počíta s 280-metrovým umelým potokom
Mesto Trnava sa chystá na ďalšiu z revitalizácií vnútroblokov, v rámci ktorej modernizuje sídliskové priestory postupne vo všetkých obytných štvrtiach mesta.
viac
26.07.2021
Mesto Hanušovce nad Topľou chce zlepšiť kvalitu života na sídlisku
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Budovateľská schválili mestskí poslanci na júlovom zasadnutí.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.63 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.59 %