Utorok 18.06.2024
Dnes má meniny 
Vratislav
°C
16.10.2020 09:45

Európska komisia: Víťazi súťaže REGIOSTARS 2020


Banner.


Európska komisia včera vyhlásila víťazov súťaže REGIOSTARS za rok 2020, v rámci ktorej sa oceňujú najlepšie projekty v oblasti politiky súdržnosti v celej Európskej únii.


Európska komisia dnes vyhlásila víťazov súťaže REGIOSTARS za rok 2020, v rámci ktorej sa oceňujú najlepšie projekty v oblasti politiky súdržnosti v celej Európskej únii. Tohtoročné slávnostné udelenie cien REGIOSTARS, ktoré sa konalo počas 18. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest, sa po prvýkrát uskutočnilo v digitálnej podobe. V rámci tohtoročnej súťaže bol podaný rekordný počet prihlášok (206) a veľký záujem vyvolalo aj hlasovanie v kategórii cena verejnosti, do ktorého sa zapojilo 33 000 hlasujúcich.

Ocenenie v kategórii „Priemyselná transformácia pre inteligentnú Európu“ (1. kategória) získal projekt „ESA BIC Portugal - Promoting the space economy and the European Space Agency incubation program“(ESA BIC Portugalsko – podpora vesmírneho hospodárstva a inkubačného programu Európskej vesmírnej agentúry), ktorý podporuje vesmírne technológie v oblasti inovatívnych riešení pre trhy, ktoré nesúvisia s vesmírnym priemyslom. Projekt je v Európe skutočne priekopnícky, generuje viac ako 11,5 mil. € v investíciách a vytvára 100 vysokokvalifikovaných pracovných miest v 30 inovatívnych startupoch.

V kategórii „Obehové hospodárstvo pre zelenú Európu“ (2. kategória) sa víťazom stal projekt „TAKE THE COOL FOOD CHALLENGE - Take a bite out of climate change by making small changes to your diet“ (PRÍJMI VÝZVU A JEDZ COOL POTRAVINY – Odhryzni sústo z klimatickej zmeny malou zmenou svojho jedálnička), a to za prínos k znižovaniu emisií uhlíka tým, že povzbudzuje ľudí k zdravému stravovaniu.

Ocenenie v kategórii „Zručnosti a vzdelávanie pre digitálnu Európu“ (3. kategória) získal projekt „E-SCHOOLS, PILOT PROJECT - Establishing a System for Developing Digitally Mature Schools“ (PILOTNÝ PROJEKT E-SCHOOLS – Vytvorenie nového systému pre rozvoj digitálne vyspelých škôl), ktorý pomohol 10 % chorvátskych škôl a približne 50 000 učiteľom a 500 000 študentom prejsť na nový druh vzdelávania.

 Projekt „SHICC - Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities“ (SHICC – Udržateľné bývanie pre inkluzívne a súdržné mestá) sa stal víťazom v kategórii „Občianska angažovanosť v záujme súdržnosti európskych miest“ (4. kategória). Ocenenie získal za podporu demokratických organizácií, ktoré stavajú a spravujú bývanie dostupné pre ľudí s nízkym príjmom a príjmom na úrovni mediánu príjmov.

Víťazom špeciálnej kategórie za rok 2020 „Posilnenie postavenia mladých ľudí v záujme cezhraničnej spolupráce – 30. výročie iniciatívy Interreg“ sa stal projekt „ENERGY@SCHOOL: Energy optimization and behavior change into schools of Central Europe“ (ENERGY@SCHOOL: Zavedenie optimalizácie energie a zmeny správania do škôl v strednej Európe).V rámci tohto projektu sa vypracoval program vyškolenia študentov, aby prevzali zodpovednosť za monitorovanie energetickej spotreby vo svojich školách.

Napokon verejnosť vybrala projekt s názvom „Time is now for change“ (Už je čas na zmenu) za vplyv, ktorý má na posilnenie postavenia mladých ľudí v záujme cezhraničnej spolupráce.

V rámci súťaže REGIOSTARS sa oceňujú projekty financované z prostriedkov EÚ, ktoré preukazujú vynikajúci kvalitu a ponúkajú nové prístupy v oblasti regionálneho rozvoja. Európska komisia udeľuje ocenenia REGIOSTARS od roku 2008. Komunikačné aktivity na európskej úrovni sa sústreďujú na súťažiace projekty s cieľom inšpirovať iné regióny a projektových manažérov v celej Európe. Každoročne sa súťaží v piatich kategóriách, ako aj o cenu verejnosti. 

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.05.2020
Slovensko si dnes pripomenie Deň Európy
Deň Európy si Slovensko aj napriek pandémii nového koronavírusu pripomenie množstvom online podujatí, ale aj umením v uliciach Bratislavy. Oslavy pripravilo Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku. Pripomína však, že oslavy sa budú realizovať za dodržania prísnych protipandemických opatrení.
viac
20.07.2020
Silná kohézna politika v budúcom rozpočte EÚ 2021-2027 a pláne obnovy EÚ
Partneri Kohéznej aliancie upozornili členské štáty, že v dosiahnutom kompromise týkajúceho sa rozpočtu EÚ na roky 2021-2027 a pláne obnovy sa musia zachovať investície do miest a regiónov.
viac
02.09.2020
Na návrat pastvy sa zameriava medzinárodný projekt
Na návrat pastvy ako na nástroj pre ochranu prírody sa zameriava medzinárodný projekt LIFE PANALP.
viac
27.10.2020
APVV chce posilniť účasť SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) sa chce prostredníctvom programu Posilnenie účasti Slovenskej republiky v európskej spolupráci vo výskume a vývoji zamerať najmä na podporu účasti Slovenska v novom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027 Horizont Európa.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %