Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
11.01.2023 04:15

Envirorezort schválil 26 miliónov eur na podporu triedenia komunálnych odpadov


Ilustračná snímka.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) schválilo koncom decembra 2022 projekty za 26 miliónov eur na triedenie zberu komunálnych odpadov takmer v šesťdesiatich mestách a obciach.


Schválené projekty podľa ministerstva zabezpečia triedenie ďalších takmer 35 000 ton komunálneho odpadu ročne.

Ministerstvo zafinancuje prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) projekty 57 miest a obcí v oblasti triedeného zberu komunálnych odpadov. Nenávratným finančným príspevkom v rámci 72. výzvy OP KŽP tak podporí mestá a obce, ktoré o príspevok žiadali. “Celkový objem oprávnených výdavkov týchto projektov predstavuje 26 mil. eur, z toho envirorezort projekty finančne podporí sumou 24,7 mil. eur z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu,” uviedlo ministerstvo na svojej internetovej stránke.

Zvýšenie kapacity pre triedenie

Projekty sú podľa ministra životného prostredia Jána Budaja zamerané predovšetkým na budovanie nových a zvyšovanie kapacít už existujúcich zberných dvorov, veľkokapacitných kontajnerov na odpady, zberových vozidiel a iných strojov na zvoz a nakladanie s odpadmi. “Podporujeme úsilie obcí budovať cirkulárnu ekonomiku,“ povedal Budaj. “Vďaka schváleným projektom sa vytriedi komunálny odpad v celkovom množstve takmer 35 000 ton ročne, čím sa zvýši kapacita pre triedenie komunálnych odpadov v mestách a obciach Slovenska,” dopĺňa ministerstvo s tým, že ich snahou je presadzovať riešenia, ktoré podporujú triedenie a recykláciu a znižujú skládkovanie komunálnych odpadov. “Každý krok k dostupnejšiemu triedeniu je dobrým spôsobom, ako znížiť už beztak vysokú mieru skládkovania na Slovensku,” uviedla Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK, ktorá zabezpečuje triedený zber vo väčšine miest a obcí Slovenska.

Prvé zmluvy už do konca januára

Aktuálne už podľa informácií ministerstva pripravuje Slovenská agentúra životného prostredia zmluvy, na základe ktorých začnú samosprávy čerpať dotácie. „Sme pripravení uzavrieť prvé zmluvy ešte do konca januára. Všetko však bude závisieť od súčinnosti prijímateľov,“ doplnila generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR Katarína Nováková. Najväčší objem vytriedeného komunálneho odpadu zabezpečí v rámci schválených projektov spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Bratislava, a obce Čachtice, Veľké Dvorníky, Likavka, Veľké Úľany, Trebatice, Staškov, Pusté Úľany, Čakajovce, ako aj mesto Štúrovo. MŽP SR v rámci danej výzvy bude schvaľovať aj ďalšie projekty.

Posunutie povinnosti na január 2024

MŽP SR už podporilo zo spomínaného operačného programu celkovo 6 projektov za 19 mil. eur z fondov EÚ a štátneho rozpočtu na projekty, zamerané na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu. “31. decembra 2022 nadobudla účinnosť vyhláška, ktorou sa posunula povinnosť úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládkach odpadov z 1. januára 2023 na 1. januára 2024. Ministerstvo týmto riešením vyšlo v ústrety mestám a obciam, ktoré sa napriek úsiliu nestihli pripraviť na túto povinnosť,” uvádza envirorezort. Minister Budaj v tejto súvislosti upozornil na možnosť predkladať do 31. januára 2023 žiadosti, ktoré podporia vybudovanie zariadení na spracovanie zmesového komunálneho odpadu. „Tieto zariadenia však už nebude možné podporiť v rámci nového Programu Slovensko,“ uzavrel Budaj. Okrem toho pripravilo ministerstvo aj nariadenie o poplatkoch, ktoré po zavedení úpravy zmesových odpadov výrazne zvýhodní mestá a obce, ktoré dôsledne triedia komunálne odpady. “Samosprávy s vysokou mierou vytriedenia komunálnych odpadov z domácností a znižujúcou mierou množstva zmesového, teda nevytriedeného odpadu, budú mať nižšie náklady na úpravu zmesového odpadu po jej zavedení,” dopĺňa envirorezort. Právna norma je v súčasnosti v procese vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania, neskôr ju MŽP SR predloží na schválenie vláde SR.

 

Autor: (js)


komentáre
SHOW ALL
podobné
19.08.2020
Čo je za odmietnutím odložiť triedenie kuchynských bioodpadov?
Na zavedenie zberu kuchynského bioodpadu ostávajú samosprávam štyri mesiace. Okrem iných nie v Bratislave a v Košiciach, v ktorých ho budú naďalej - ako súčasť zmiešaného komunálneho odpadu - energeticky zhodnocovať ešte dva roky v mestských spaľovniach.
viac
20.10.2020
Ak Slovensko „neodflákne“ recykláciu bioodpadov, vyhne sa pokutám EÚ
Minister envirorezortu Ján Budaj dávnejšie burcuje, že treba čosi robiť so zvyšovaním recyklácie komunálnych odpadov (KO), lebo Slovensku hrozia vysoké pokuty EÚ za vývoz na skládky. Odpoveď je tiež dávnejšie známa: dôslednejšie recyklovať bioodpad, vrátane odpadu kuchynského!
viac
29.04.2021
ZMOS odmieta vládne nariadenie k poplatkom za odpady
Združenie miest a obcí Slovenska odmieta návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.
viac
03.01.2022
Podiel triedenia odpadov rastie, skládkovanie kleslo pod 50 percent
V roku 2020 prvýkrát skončila na skládkach menej ako polovica komunálneho odpadu (49,7 percenta). Potvrdzujú to výsledky Štatistického úradu SR a Eurostatu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %