Utorok 27.02.2024
Dnes má meniny 
Alexander
°C
27.04.2021 08:15

Cieľom odpadového hospodárstva do roka 2025 je odklon od skládkovania


Ilustračná snímka: (tasr).


Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od skládkovania. Upravujú sa aj ciele recyklácie pre jednotlivé segmenty odpadov.


Vyplýva to z Programu odpadového hospodárstva (POH) SR na roky 2021 –  2025, ktorý bol predložený v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR bude teraz vyhodnocovať vznesené pripomienky k programu.

Zníženie skládkovania sa má dosiahnuť kombináciou zvýšenia poplatkov za ukladanie odpadov na skládku a vytvorenia podmienok na alternatívne spôsoby zneškodňovania odpadov, ako je napríklad podpora predchádzania vzniku odpadu, opätovného použitia či zlepšenie miery triedenia odpadov, vyplýva z materiálu. Ministerstvo v programe plánuje zabezpečiť prepojenie elektronických registrov v oblasti komunálneho odpadu s Informačným systémom odpadového hospodárstva.

MŽP v programe uvádza, že je nutné zabezpečiť zlepšenie fungovania systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky. Do roku 2025 je podľa envirorezortu potrebné zvýšiť mieru triedeného zberu na 60 percent a mieru prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu na 55 percent.

Cieľom do roku 2025 je aj zníženie podielu bioodpadu v zmesovom odpade na 25 percent. Zaviesť by sa mala značka kvality pre kvalitný kompost.

V SR nie je momentálne vytvorený komplexný systém nakladania s odpadom z bioplastov. Program si preto kladie za cieľ pripraviť podklady na vytvorenie funkčného systému nakladania s odpadom z bioplastov. Tí, ktorí bioplasty používajú, by mali podľa POH mať zabezpečený samostatný triedený zber a spracovateľa.

Envirorezort chce do konca roka 2025 dosiahnuť mieru recyklácie odpadov z obalov najmenej vo výške 65 percent z celkovej hmotnosti obalov uvedených na trh. Zvýšiť by sa mala aj príprava na opätovné použitie a recykláciu stavebných odpadov na 70 percent.

Pre oblasť textilu by sa mal v zákone o odpadoch vytvoriť funkčný systém, ktorý by bol účinný od začiatku roka 2025. Mala by sa zvýšiť recyklácia a opätovné použitie použitého textilu.

Miera recyklácie pneumatík by mala do roku 2025 dosiahnuť najmenej 75 percent. Zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel a opätovné použitie ich častí by malo byť na úrovni 95 percent. Znovupoužitie a recyklácia starých vozidiel by mala byť 85 percent.

Pre batérie a akumulátory by sa mal podľa MŽP prijať nový regulačný rámec. Zvýšiť sa má tiež recyklácia a energetické zhodnocovanie odpadových olejov.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
31.01.2019
Kde by Slovensko mohlo byť, keby zvládalo triediť všetky odpady rovnako?
Ak by sa Slovensku podarilo dosiahnuť rovnako vysokú mieru vytriedenia (a následnej recyklácie) vo všetkých odpadoch, ako pri vyzbieraných plastoch, skle, papieri (vrátane lepenky) a kovoch, mohla by sa krajina spod Tatier uchádzať o popredné miesta v európskom rebríčku úspešnosti recyklovania.
viac
06.11.2020
Úprava odpadov pred skládkovaním sa od januára nespustí
Upravovanie zvyškového zmesového odpadu pred skládkovaním v praxi, ktoré sa malo podľa novely zákona o odpadoch spustiť od januára 2021, nebude skutočnosťou skôr ako niekedy v roku 2022.
viac
16.04.2021
Chytil envirorezort plasty za pačesy?
Po nedávnej kontrole Najvyššieho kontrolného úradu na pôde envirorezortu, a po pomenovaní nedostatkov v odpadovom hospodárstve, osobitne v prípade plastov, zareagovalo MŽP SR upriamením pozornosti na pretrvávajúcu vysokú mieru skládkovania na Slovensku, zdôrazňujúc nízku mieru recyklácie plastov.
viac
07.05.2021
Dva zásadne odlišné pohľady ako zabezpečiť znižovanie percenta skládkovania
Spomedzi viacerých cieľov obhajujúcich, čo je pre Slovensku najdôležitejším krokom pri zvládaní problematiky likvidácie komunálnych odpadov (KO), jednoznačne prevláda do roku 2035 postupné znižovanie skládkovania pod na 10 percent.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.96 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.96 %