Štvrtok 21.10.2021
Dnes má meniny 
Uršuľa
°C
13.04.2021 12:35

ZMOS začína s analýzou PPP v komunále


Logo.


Združenie miest a obcí Slovenska má vytvorený expertný tím, ktorý sa najbližších šesť mesiacov bude venovať analýze PPP z hľadiska využitia v mestách a obciach.


Široké aspekty podnikania v samospráve

Poslaním súkromného sektora je produkovanie finančného zisku, avšak v prípade verejno-prospešných činností samospráv sa tento cieľ rozširuje o nové aspekty a to vo forme zabezpečovania iných benefitov, ako je napríklad sociálna ekonomika, či kvalita a rozsah zabezpečovaných činností. Hlavným cieľom dokumentu bude vymedzenie obce ako podnikateľského subjektu vo vzťahu k verejno-prospešným činnostiam a definovanie prínosu ich zabezpečovania na báze verejno-súkromného partnerstva. Prínos pre procesné riadenie spolupráce v oblasti sociálneho dialógu v zmysle vytvorenia priestoru na neformálne základy predvídania a vydiskutovania dopadov pripravovaných legislatívnych riešení.

Spracovanie analytickej štúdie preto bude sledovať vymedzenie verejnoprospešných činností z hľadiska legislatívnych povinností miest a obcí, vstup do problematiky podnikateľskej činnosti miest a obcí, ale aj charakteristiku verejno-súkromných partnerstiev a ich výhod pre mestá a obce. Zároveň v dokumente nebude chýbať ani problematika združených investícií a tiež odporúčania k možnostiam využitia a aplikácie spolupráce samospráv s privátnym sektorom na báze verejno-súkromných partnerstiev.

Očakávané výsledky

Združenie miest a obcí Slovenska od analýzy očakáva zmapovanie foriem zabezpečovania verejnoprospešných činností v podmienkach miest a obcí, definovanie platformy sociálnej ekonomiky a možností kooperácie samospráv, prípadne ich organizácií v rámci verejno-súkromných partnerstiev. Súčasťou dokumentu bude aj analýza výhod a rizík zameraná na zveľaďovanie a zhodnocovanie majetku obcí a zodpovedné rozpočtovanie.

Vyplníme informačný deficit

Združenie miest a obcí Slovenska minulý rok realizovalo reprezentatívny prieskum zameraný na alternatívne formy financovania municipálneho rozvoja. Z neho okrem iného vyplýva, že 32,7 % samospráv by určite využilo alternatívne zdroje financovania samospráv, ak o nich mali dostatočné informácie. Ďalších 31 % respondentov v tom čase konštatovalo, že by ich pravdepodobne využili. V tom čase by ich pravdepodobne nevyužilo 13,2 % samospráv, ďalších 2,6 % respondentov by ich určite nevyužilo a 20,6 % sa nevedelo vyjadriť. ZMOS preto očakáva, že spracovaná analýza bude nielen užitočným návodom, ale aj príležitosť na odstránenie chýbajúcich informácií o možnosti využívania PPP v samosprávach.

Združenie miest a obcí Slovenska bude pracovať na analýze najbližších šesť mesiacov. Tento výstup je súčasťou aktivít v rámci národného projektu s názvom Podpora kvality sociálneho dialógu vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Publikácia bude verejne prístupná v Knižnici na web stránke ZMOS, tak, ako ostatné, doposiaľ spracované analýzy, dopadové štúdie, metodiky a pod.

 

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.10.2020
Analýza systému vnútornej kontroly v mestách a obciach
Najvyšší kontrolný úrad vypracoval analýzu systéme vnútornej kontroly zabezpečovanej hlavným kontrolórom. Z analýzy národnej autority pre externú kontrolu vyplýva odporúčanie pre reformu samosprávy, ktorá zabezpečí efektivitu vnútornej kontroly v mestách a obciach.
viac
18.02.2021
ZMOS navrhuje konkrétne riešenia pre Fond obnovy a odolnosti SR
Združenie miest a obcí Slovenska vníma Plán obnovy a odolnosti SR ako významný nástroj k reštartu krajiny. Preto predstavilo návrhy, ktoré reagujú na oprávnené potreby miest a obcí, ktoré prispejú k obnove samosprávy aj jej odolnosti.
viac
22.02.2021
ZMOS bude analyzovať potenciál cestovného ruchu
Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje v spracovávaní analýz. Aktuálne vytvorilo tím expertov pre analýzu cestovného ruchu, ktorá sa orientuje na predpoklady a možnosti využitia potenciálu cestovného ruchu v podmienkach miest, obcí a regiónov Slovenska.
viac
07.04.2021
Odporúčania ZMOS pre podporu lokálnej ekonomiky a zamestnanosti
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) formulovalo odporúčania pre podporu lokálnej ekonomiky a zamestnávania príslušníkov marginalizovaných komunít.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.66 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.58 %