Pondelok 19.04.2021
Dnes má meniny 
Jela
°C
06.07.2019 11:30

ZMOS sa listom obrátil na prezidentku Zuzanu Čaputovú


Grasalkovičov palác - sídlo prezidenta SR


Združenie miest a obcí Slovenska vo štvrtok 4. júla 2019 požiadalo listom prezidentku Slovenskej republiky o nepodpísanie novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).


Zákon bol predložený do Národnej rady SR ako poslanecký návrh, a ktorým sa má zaviesť povinné predprímárne vzdelávanie pre všetky 5 ročné deti v materských škôlkach. ZMOS v liste zaslanom hlave štátu argumentoval konkrétnymi výhradami, počnúc rozporom s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšou  legislatívou a končiac ďalšími technickými problémami.

Najzávažnejším problémom zákona je rozpor s ustanovením § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na základe ktorého mestá a obce zriaďujú a zrušujú materské školy pri výkone samosprávy v rámci svojej originálnej pôsobnosti. Schválená novela však zavádza inštitút povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ktorý podľa názoru Združenia miest a obcí Slovenska napĺňa všetky znaky preneseného výkonu štátnej správy. Stanovuje všeobecnú povinnosť všetkým zákonným zástupcom dieťaťa, ktoré dovŕši 5 rokov veku a každej obci povinnosť vytvoriť podmienky na splnenie tejto povinnosti. Riaditelia materských škôl a všetky obce musia zároveň dostali za úlohu vynútiť túto povinnosť od rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa. O plnení alebo nepnení povinného predprimárneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ materskej školy v prvom stupni a každá obec v druhom stupni ako odvolací orgán v rámci správneho konania, teda v mene štátu. Doklad o plnení povinného predprimárneho vzdelávania sa bude vyžadovať pri zápise na povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Zákonom sa určuje taktiež miesto a spôsob plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. To sú všetko znaky plnenia povinnej školskej dochádzky, rovnako ako v základnej škole alebo v strednej škole. V zmysle uvedeného ZMOS zastáva názor, že nejde o samosprávnu kompetenciu miest a obcí, ale o prenesený výkon štátnej správy v školstve a výkon tejto úlohy má byť v súlade s ustanovením čl. 71 ods. 1 Ústavy SR plne hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu.

 

 

Autor: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
03.11.2016
V škôlkach pribudnú tisíce miest, ministerstvo spúšťa novú výzvu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) spúšťa výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Vyčlenených je spolu 79,8 milióna eur. Pre škôlkarov pribudnú tisíce miest.
viac
25.08.2017
Od nového školského roka nastanú zmeny v príspevku na dopravu žiakov
Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú poslanci parlamentu odsúhlasili koncom júna, prináša so sebou zmenu v príspevku na dopravu.
viac
04.05.2019
MZSR: Predložilo návrh, aby do škôlok prijímali len zaočkované deti
Návrh zákona, podľa ktorého by do predškolského zariadenia mohlo byť prijaté len také dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu príslušnému veku podľa očkovacieho kalendára, sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
viac
28.09.2020
Kľúčové opatrenia v oblasti daní v dôsledku korony
Národná rada SR tento týždeň schválila novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby COVI-19 v znení neskorších predpisov, z ktorej vyplývajú kľúčové opatrenia z oblasti daní.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.65 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.65 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %