Piatok 21.01.2022
Dnes má meniny 
Vincent
°C
11.06.2020 11:15

ZMOS pripravuje analýzu posudkovej činnosti v mestách a obciach


Na snímke Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS. Snímka zdroj: (tasr).


Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje analýzu posudková lekárska a sociálna činnosť v podmienkach miest a obcí. Dokument bude reagovať na dlhodobé problémy, ktoré spôsobujú nejednotnosť a roztrieštenosť tejto agendy.


Dôvody pre analýzu

Doposiaľ existuje lekárska posudková činnosti pre potreby sociálnej poisťovne, napríklad vo vzťahu k invalidným dôchodkom, pre potreby ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k nároku na kompenzáciu zdravotného postihnutia, a tiež pre potreby samosprávy, čo reaguje na poskytovanie sociálnej služby.

Odborníci diskutujú o potrebe zjednotenia lekárskej posudkovej služby. Samospráva musí na potreby svojich občanov reagovať bezodkladne a odborne. Poskytovanie sociálnej služby samosprávami je špecifické, ide o priamy kontakt s občanom a aj o každodennosť bežného života. Financovanie sociálnych služieb je zabezpečené z verejných zdrojov a v konečnom dôsledku ide na strane samospráv aj o efektívne využívanie týchto finančných zdrojov.

Obsah dokumentu

Pripravovaná analýza sa bude orientovať na viaceré aspekty. Svojím obsahom sa sústredí na legislatívne východiská, lekársku posudkovú činnosť, ďalej na právnu úpravu, ale aj návrhy aplikačnej praxe, pozornosťou neobíde ani sociálnu posudkovú činnosť a jej právnu úpravu vrátane návrhov aplikačnej praxe a tiež ponúkne príklady riešenia nárokovosti občana na sociálnu službu v podmienkach samospráv podľa typov sociálnej služby. Teda vo vzťahu k opatrovateľskej službe, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, ale aj smetom k denným stacionárom, krízovej intervencii a pod. Súčasťou dokumentu bude aj problematika ochrany osobných údajov - vedenie spisových dokumentácií klientov.

Cieľová skupina projektovej aktivity

Dokument bude určený odborným zamestnancom miestnej územnej samosprávy zabezpečujúcim sociálne služby (sociálnu pomoc), voleným predstaviteľom samospráv pre lepšie zorientovanie sa v systéme sociálnej pomoci a s cieľom efektívnejšieho nastavenia verejných zdrojov a strategických dokumentov samosprávy v oblasti lokálnych sociálnych politík. Pre účely analýzy ZMOS v priebehu leta zrealizuje reprezentatívny prieskum v prostredí miestnej územnej samosprávy.

Združenie miest a obcí Slovenska bude túto analýzu realizovať cez národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.05.2017
Sociálna politika v trendoch a súvislostiach
Združenie miest a obcí Slovenska sa v rámci Centra sociálneho dialógu II. orientuje aj na sociálnu politiku.
viac
11.06.2020
ZMOS pripravuje analýzu majetku a investícií miest a obcí
Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje analýzu majetku a investícií samospráv. Dokument bude svojim zameraním prvý svojho druhu, ktorý ponúkne komplexné spracovanie dáta a informácie spojené s nadobudnutím a zhodnocovaním majetku miest a obcí.
viac
10.07.2020
ZMOS robí prieskum zameraný na posudkovú činnosť
Združenie miest a obcí Slovenska realizuje ďalší prieskum. Aktuálny sa prioritne sústredí na posudkovú činnosť. Výkon zdravotných (lekárskych) a sociálnych posudkových činností je neoddeliteľnou súčasťou originálnej kompetencie sociálnych služieb, ktorá samosprávam prináleží od januára 2009.
viac
26.01.2021
ZMOS spracoval analýzu k posudkovej činnosti
Združenie miest a obcí Slovenska spracovalo ďalšiu analýzu. Aktuálna sa týka posudkovej lekárskej a sociálnej činnosti v podmienkach miest a obcí. Dokument reaguje na dlhodobé problémy, ktoré spôsobujú nejednotnosť a roztrieštenosť tejto agendy.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.65 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.58 %