Sobota 20.07.2024
Dnes má meniny 
Iľja, Eliáš
°C
04.09.2020 10:50

ZMOS požiadal poslancov parlamentu o legislatívnu aktivitu kvôli kuchynskému bio


Ilustračná snímka.


Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa listom obrátil na poslankyne a poslancov parlamentu, ktorí pôsobia v samospráve. Dôvodom je požiadavka o poslaneckú zmenu zákona o odpadoch vo vzťahu ku kuchynskému bioodpadu.


Zákon z novembra má platiť od januára

Národná rada SR prijala v novembri 2019 zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch. Prijatím uvedeného zákona vzniká mestám a obciam povinnosť od 01. januára 2021 zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od občanov. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad bude povinná pre viac ako 80 % samospráv.

Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje iba na tú časť obce, ktorá má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1 zákon a č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (výnimka sa týka iba Bratislavy a Košíc) alebo pre obec, ktorá preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad. Posledná výnimka platí pre mestá a obce, ktoré preukážu, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach.

Zložitý proces potrebuje čas a rozvahu

„V tejto súvislosti som sa so žiadosťou o pomoc pri riešení očakávaných problémov obrátil na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí zároveň pôsobia ako štatutárni predstavitelia miestnej územnej samosprávy. Veď oni musia vnímať rovnako situáciu vo svojich samosprávach, ako ich kolegovia v ďalších mestách a obciach. Problém podľa nás súvisí so zavedením povinnosti triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od občanov v mestách a obciach,“ hovorí predseda ZMOS Branislav Tréger.

Separácia kuchynského odpadu predstavuje zložitý systém zberu, ktorý je potrebné vhodne logisticky vypracovať a s ktorým je nevyhnutné v dostatočnom časovom predstihu oboznámiť občanov a zrealizovať primerané osvetové akcie. Samosprávy na Slovensku podporujú snahu o zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládkach a zvýšenie triedenia komunálneho odpadu v domácnostiach v čo najvyššej miere, avšak mnohým mestám a obciam sa v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s vírusom COVID - 19 výrazne skrátil čas na zabezpečenie zákonnej povinnosti, ktorá obciam a mestám ukladá povinnosť zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Výraznú úlohu pri realizácii zákonnej povinnosti zohráva aj nástup ekonomickej krízy a s tým súvisiace zníženie ekonomických príjmov samospráv. Samospráva potrebuje dostatočný čas na zabezpečenie funkčného systému zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

Združenie miest a obcí Slovenska v tejto súvislosti zdôrazňuje, že podľa Smernice 2008/98/ES o odpade v článku 22 sa požaduje, aby členské štáty zabezpečili triedenie a recyklovanie biologického odpadu pri zdroji, alebo aby zabezpečili jeho oddelený zber do 31. decembra 2023.

Zmiernime tvrdosť zákona

„Na základe uvedeného oceníme, ak poslankyne a poslanci parlamentu využijú svoju legislatívnu právomoc a budú iniciovať návrh na zmenu zákona o odpadoch tak, aby rok 2021 bol pre mestá a obce v súvislosti s povinnosťou zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad nie zákonnou povinnosťou, ale nábehovým rokom s prechodným obdobím a zákonnou povinnosťou až od 01. januára 2022,“ konštatuje Branislav Tréger a ďalej zdôrazňuje: „Sme presvedčení, že takýmto prístupom zmiernime tvrdosť zákona a vytvoríme časový priestor na čo najlepšie zvládnutie nových povinností a na túto chvíľu aj neľahkých úloh.“

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
01.08.2020
Poradia si obce a mestá s kuchynským odpadom?
Od januára 2021 musia mestá a obce zabezpečiť občanom možnosť triedenia zberu kuchynského odpadu.
viac
06.11.2020
Úprava odpadov pred skládkovaním sa od januára nespustí
Upravovanie zvyškového zmesového odpadu pred skládkovaním v praxi, ktoré sa malo podľa novely zákona o odpadoch spustiť od januára 2021, nebude skutočnosťou skôr ako niekedy v roku 2022.
viac
27.11.2020
Žilina začne triediť kuchynský odpad
Mesto Žilina bude od 1. januára 2021 triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík pripomenul, že povinnosť zabezpečiť triedenie majú všetky mestá a obce na Slovensku.
viac
04.08.2021
Novela zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve
Poslanci NR SR schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %