Piatok 19.04.2024
Dnes má meniny 
Jela
°C
14.07.2021 11:40

Zásadné pripomienky ZMOS k novele zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo ministerstvu životného prostredia zásadné pripomienky k novele zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Celkovo bolo k tomuto návrhu uplatnených 304 pripomienok z ktorých je až 166 zásadných.


Žiadne vyčíslenie finančných dopadov na samosprávy

Združenie miest a obcí Slovenska vo svojom stanovisku upozorňuje, že k novele je nekorektne spracovaná doložka vplyvov, nakoľko predkladá novela zákona bude mať výrazné finančné dopady na rozpočty miest a obcí, doložka vplyvov však neobsahuje žiadne vyčíslenie dopadov návrhu zákona na rozpočty miest a obcí, ani celej verejnej správy. ZMOS v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri návrhoch zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, opatrení ústredných orgánov štátnej správy a iných materiálov predkladaných na rokovanie vlády a národnej rady musia byť uvedené a zdôvodnené ich predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, a to nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky. Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov alebo na úhradu úbytku príjmov. ZMOS zároveň rezort životného prostredia upozorňuje na potrebuje zosúladiť niektoré definície v texte so zákonom o vodách.

Účelová finančná rezerva je zásah do originálnych kompetencií

Z dikcie návrhu vyplýva, že sa zavádza povinnosť vytvorenia finančnej (peňažnej) rezervy na obnovu (výmenu časti) vodovodných a kanalizačných sústav. Zavedenie tohto typu „rezervy“ by v podmienkach miest a obcí bolo chápané ako zásah do ich originálnych rozhodovacích pôsobností. Je v rozpore s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tým, že zavádza povinnosť tvorby ďalších zákonných rezerv bez ohľadu na rozpočtové výsledky a finančné krytie ostatných zákonných povinností obcí. Povinne tvoriť (odkladať) finančné prostriedky v podmienkach miest a obcí, ktoré sú zároveň vlastníkmi a prevádzkovateľmi sústav, stráca svoje opodstatnenie aj tým, že v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je možné vytvárať rezervný fond v požadovanom rozsahu na základe rozhodnutia zastupiteľstva. Okrem toho navrhovaný mechanizmus tvorby rezerv nie je previazaný na ustanovenia zákona o daniach z príjmov, nejde teda o daňovo uznateľný výdavok ani v prípade obchodných spoločností.

ZMOS zároveň rezort životného prostredia upozorňuje, že o prevodoch majetku, ktoré sa riadia inými právnymi normami rozhodujú v prípade obchodných spoločností orgány spoločnosti, v prípade miest a obcí rozhoduje obecné zastupiteľstvo Preto ustanovenie formulovane predkladateľom považujeme za nadbytočné.

Ponechajte súčasné znenie

Združenie miest a obcí Slovenska na základe poznania reálneho stavu veci žiada ponechať v tejto časti súčasné znenie zákona, alebo prepracovať navrhované znenie tak, aby boli odstránené zásadné riziká, kedy by banky po schválení navrhovanej úpravy mohli žiadať predčasné splatenie všetkých úverov z dôvodu ohrozenia budúceho výkonu záložného práva.

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
06.11.2020
Úprava odpadov pred skládkovaním sa od januára nespustí
Upravovanie zvyškového zmesového odpadu pred skládkovaním v praxi, ktoré sa malo podľa novely zákona o odpadoch spustiť od januára 2021, nebude skutočnosťou skôr ako niekedy v roku 2022.
viac
29.01.2021
Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Prevod majetkovej účasti štátu, samosprávneho kraja alebo obce na prevádzke verejných vodovodov či kanalizácií sa obmedzí. Zamedziť sa má jej prevodu do súkromných rúk, ostať by tak mala vo verejnom záujme.
viac
31.05.2021
ZMOS uplatnil 7 zásadných pripomienok k poslaneckej novele školského zákona
Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo 7 zásadných pripomienok k poslaneckej novele školského zákona. Vzhľadom na zásadné nedostatky žiada stiahnutie tohto návrhu.
viac
22.07.2021
ZMOS uplatnil 170 pripomienok k stavebnej legislatíve
Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo 170 pripomienok k návrhu stavebnej legislatívy, ktorý bol nanovo zaradený na medzirezortného pripomienkového konania.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.10 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.84 %