Sobota 25.05.2024
Dnes má meniny 
Urban
°C
29.07.2021 11:25

ÚVO pripravil Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona II.


Úrad pre verejné obstarávanie.


ÚVO pripravil Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní II. pri dodržaní základných povinností verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov - princípy vo verejnom obstarávaní a pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti - vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov


Vytvorenie analýzy a metodiky vychádza z implementácie národného projektu s názvom „Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku“, konkrétne z aktivity č. 1 „Podpora zjednocovania rozhodovacej praxe“, ktorej cieľom je zvýšenie kvality, efektívnosti a profesionality dohľadovej činnosti a odhaľovanie konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní. Projekt je financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa.

Gestorom implementácie projektu je odbor dohľadu, ktorý pod dozorom riaditeľa Tomáša Lepieša vytvoril analýzu a metodiku. „Odkedy som sa stal riaditeľom odboru dohľadu, snažím sa podporovať harmonizáciu rozhodovacej praxe vo verejnom obstarávaní na Slovensku a som nesmierne rád, že tento dokument môže prispieť k naplneniu tohto cieľa“, uvádza riaditeľ odboru dohľadu, Tomáš Lepieš.

Analýza a metodika je v poradí druhým vydaním z celkových piatich analýz a metodík, ktoré budú vychádzať priebežne, počas celého obdobia trvania projektu. Ich cieľom je zjednocovať rozhodovaciu prax, posilňovať profesionalitu zamestnancov úradu, ako aj širokej verejnosti. Analýza a metodika v štruktúrovanej forme mapuje najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní, vysvetľuje, základné princípy vo verejnom obstarávaní a za akých podmienok môže verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ použiť inštitút vysvetľovania a doplnenia predložených dokladov. Analýza a metodika zároveň poukazuje na príslušné rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, rozhodovaciu prax úradu, ako aj Rady úradu.

Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona II. (pdf, 481 kB) na stiahnutie, ako aj ďalšie informácie o realizácii národného projektu, nájdete na webovom sídle: https://zevo.uvo.gov.sk/.

 

Autor: (ÚVO)


komentáre
SHOW ALL
podobné
17.02.2021
Obsahom nového podcastu ÚVO sú prípravné trhové konzultácie
Témou nového podcastu Úradu pre verejné obstarávanie sú prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov v praxi.
viac
04.03.2021
ÚVO pripravil Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona I.
Úrad pre verejné obstarávanie pripravil Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní pri nesúťažnom postupe – priamom rokovacom konaní a pri stanovení a vyhodnocovaní podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti.
viac
15.07.2021
Zelené verejné obstarávanie na Slovensku sa polepšilo
Ministerstvo životného prostredia včera informovalo vládu o úrovni implementácie Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie za rok 2020, ktorého cieľom bolo dosiahnuť aby orgány štátnej správy zabezpečovali zeleným verejným obstarávaním 50 % zákaziek.
viac
26.08.2021
ÚVO pripravil príručku s názvom Základná kniha o sociálnych hľadiskách
Úrad v rámci projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, realizovaného v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu vypracoval prvú špecifickú príručku s názvom Základná kniha o sociálnych hľadiskách.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %