Štvrtok 27.01.2022
Dnes má meniny 
Bohuš
°C
04.03.2021 03:20

ÚVO pripravil Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona I.


Ilustračná snímka.


Úrad pre verejné obstarávanie pripravil Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní pri nesúťažnom postupe – priamom rokovacom konaní a pri stanovení a vyhodnocovaní podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti.


Vytvorenie predmetného dokumentu vychádza z implementácie projektu úradu s názvom „Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku“, konkrétne z aktivity č. 1 „Podpora zjednocovania rozhodovacej praxe“, ktorej cieľom je zvýšenie kvality, efektívnosti a profesionality dohľadovej činnosti a odhaľovanie konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní. Projekt je financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa.

Analýza a metodika je prvým vydaním z celkovo piatich analýz a metodík, ktoré budú vychádzať priebežne, počas celého obdobia trvania projektu. Ich cieľom je zjednocovať rozhodovaciu prax, posilňovať profesionalitu zamestnancov úradu, ako aj širokej verejnosti. Predmetný dokument v štruktúrovanej forme mapuje najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní, vysvetľuje, za akých podmienok môže verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ použiť priame rokovacie konanie, poukazuje na príslušné rozsudky Súdneho dvora EÚ, Najvyššieho súdu SR, rozhodovaciu prax úradu, ako aj Rady úradu.

Viac informácií TU.

Autor: (ÚVO)


komentáre
SHOW ALL
podobné
17.02.2021
Obsahom nového podcastu ÚVO sú prípravné trhové konzultácie
Témou nového podcastu Úradu pre verejné obstarávanie sú prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov v praxi.
viac
01.03.2021
Ako nakupovať ekologické čistiace prostriedky?
V nadväznosti na Vládou SR schválený dokument - Metodika pre produktovú skupinu zelené verejné obstarávanie na čistiace prostriedky a upratovacie služby zo dňa 10. 2. 2021 Úrad pre verejné obstarávanie pripravil metodickú príručku s názvom "Ako nakupovať ekologické čistiace prostriedky?".
viac
29.07.2021
ÚVO pripravil Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona II.
ÚVO pripravil Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní II. pri dodržaní základných povinností verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov - princípy vo verejnom obstarávaní a pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti - vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov
viac
26.08.2021
ÚVO pripravil príručku s názvom Základná kniha o sociálnych hľadiskách
Úrad v rámci projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, realizovaného v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu vypracoval prvú špecifickú príručku s názvom Základná kniha o sociálnych hľadiskách.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %