Štvrtok 30.11.2023
Dnes má meniny 
Ondrej, Andrej
°C
01.03.2021 11:30

Ako nakupovať ekologické čistiace prostriedky?


Ilustračná snímka.


V nadväznosti na Vládou SR schválený dokument - Metodika pre produktovú skupinu zelené verejné obstarávanie na čistiace prostriedky a upratovacie služby zo dňa 10. 2. 2021 Úrad pre verejné obstarávanie pripravil metodickú príručku s názvom "Ako nakupovať ekologické čistiace prostriedky?".


Uvedený materiál bol pripravený v rámci realizácie národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, ktorý podporuje Európsky sociálny fond prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Cieľom metodickej príručky je poskytnúť vyhlasovateľom súťaží návod ako ekologicky nakupovať čistiace prostriedky a upratovacie služby, nakoľko zohľadnenie environmentálnych aspektov vo verejnom obstarávaní tejto produktovej skupiny má veľký ekologický potenciál práve v súvislosti so znižovaním negatívnych dopadov na životné prostredie. Zároveň by mal tento materiál poslúžiť všetkým, ktorí majú záujem prispieť k ochrane životného prostredia na Slovensku. 

Dokument je rozčlenený na tri základné časti. V prvej časti sú vysvetlené základné pojmy a spôsoby, ako aplikovať environmentálny aspekt pri tejto produktovej skupine. Súčasne je táto časť doplnená o najčastejšie používané environmentálne značky. Druhá časť dokumentu sa zameriava na samotný proces verejného obstarávania, pričom bližšie vymedzuje tie inštitúty zákona o verejnom obstarávaní, pri ktorých je možné aplikovať environmentálny aspekt. Pre lepšiu názornú predstavu, ako nakupovať ekologicky v produktovej skupine čistiace prostriedky a upratovacie služby, sa ÚVO rozhodol v poslednej časti priblížiť takýto nákup aj na príkladoch dobrej praxe. Možnosti uplatnenia zelených aspektov sú prehľadne zobrazené v infografike, ktorá je súčasťou tohto materiálu a má slúžiť ako pomôcka pre verejných obstarávateľov pri ich nákupoch.

Tím zeleného verejného obstarávania na záver uviedol „veríme, že táto metodika prispeje k zvyšovaniu podielu zelených zákaziek na čistiace prostriedky a upratovacie služby, ako aj celkovo k zvýšeniu povedomia o možnostiach zeleného nakupovania v tejto produktovej skupine.“

Bližšie informácie a dokument na stiahnutie nájdete TU 

Autor: (ÚVO)


komentáre
SHOW ALL
podobné
19.11.2020
Pozvánka na školenie „Zelené verejné obstarávanie“
Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov / obstarávateľov na školenie Zelené verejné obstarávanie - papier, počítače a vozidlá, ktoré sa uskutoční on-line 27.11.2020 o 9:00 hod.
viac
18.01.2021
Problémom pri obstarávaní nájomných bytov sú najmä nevysporiadané pozemky
Najčastejšou chybou, ktorú robia mestá a obce pri výstavbe nájomných bytov je, že ich chcú postaviť na nevysporiadaných pozemkoch. Tým nedokážu vytvoriť podmienky pre čestnú súťaž a porušujú zákon.
viac
15.07.2021
Zelené verejné obstarávanie na Slovensku sa polepšilo
Ministerstvo životného prostredia včera informovalo vládu o úrovni implementácie Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie za rok 2020, ktorého cieľom bolo dosiahnuť aby orgány štátnej správy zabezpečovali zeleným verejným obstarávaním 50 % zákaziek.
viac
29.07.2021
ÚVO pripravil Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona II.
ÚVO pripravil Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní II. pri dodržaní základných povinností verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov - princípy vo verejnom obstarávaní a pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti - vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.98 %