Piatok 21.06.2024
Dnes má meniny 
Alojz
°C
15.07.2021 01:20

Zelené verejné obstarávanie na Slovensku sa polepšilo


Ilustračná snímka.


Ministerstvo životného prostredia včera informovalo vládu o úrovni implementácie Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie za rok 2020, ktorého cieľom bolo dosiahnuť aby orgány štátnej správy zabezpečovali zeleným verejným obstarávaním 50 % zákaziek.


Napriek tomu, že sa oproti minulosti podiel zeleného obstarávania zvýšil, tak stále je nutné vykonať zmeny k ešte lepším výsledkom.

Do online dotazníkového prieskumu sa zapojilo 827 subjektov (19 %), pričom 413 (49,9 %) realizovalo zelené verejné obstarávanie. Zo získaných údajov vyplynulo, že úroveň zrealizovaných zelených zákaziek pre 12 vybraných skupín produktov bola na úrovni 31,58 %. Stanovený 50-percentný cieľ sa teda v roku 2020 nepodarilo dosiahnuť. Tento výsledok je však omnoho priaznivejší v porovnaní s údajom z predchádzajúceho monitorovacieho obdobia za rok 2019, kedy bola dosiahnutá úroveň iba 3,6 %.

Z prioritných produktových skupín boli najlepšie výsledky dosiahnuté v rámci produktovej skupiny „kopírovací a grafický papier“, kde orgány štátnej správy a im podriadené organizácie obstarali 68,1 % zákaziek zeleným spôsobom.

Ministerstvo v dokumente preto odporúča viaceré návrhy na zlepšenie. Odporúča napríklad zintenzívnenie vzdelávania verejných obstarávateľov, presadiť zmenu dobrovoľného prístupu k uplatňovaniu zeleného verejného obstarávania na povinnosť, alebo znížiť administratívne zaťaženie.

Pripomíname, že ministerstvo v súčasnosti v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie realizuje za účasti všetkých relevantných zástupcov verejných obstarávateľov na úrovni štátu a samosprávy, obstarávateľov, ako aj tej časti odborníkov, ktorí praktickú realizáciu verejných obstarávaní vykonávajú, odborné konzultácie, ktorých cieľom je priniesť legislatívnu zmenu spočívajúcu v širšej právnej povinnosti povinného uplatňovania zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike.

Zelené verejné obstarávanie je proces, ktorým sa verejní obstarávatelia a obstarávatelia snažia obstarať tovary, služby a stavebné práce so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie v jeho celom životnom cykle v porovnaní s tovarmi, službami a stavebnými prácami s rovnakou primárnou funkciou. Pre štát zohráva zelené verejné obstarávanie významnú úlohu z pohľadu efektívneho vynakladania verejných financií, dosahovania cieľov v oblasti mitigácie a adaptácie na zmenu klímy, odpadového hospodárstva, ochrany životného prostredia ako i v oblasti zdravia obyvateľstva.

Autor: (MŽP SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
13.02.2020
Envirorezort podporuje princípy zeleného verejného obstarávania
Zelené verejné obstarávanie plánuje štát prioritne uplatňovať pri čistiacich prostriedkoch a upratovacích službách. Práve táto produktová skupina bola v roku 2018 z hľadiska počtu zákaziek najviac obstarávanou.
viac
03.03.2020
Úrady budú povinné obstarávať nazeleno automobily aj kancelárske potreby
Envirorezort predstavil produktové skupiny, u ktorých sa bude uplatňovať zelené verejné obstarávanie. Týka sa to cestnej dopravy, kopírovacieho a grafického papiera, počítačov a monitorov.
viac
29.07.2021
ÚVO pripravil Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona II.
ÚVO pripravil Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní II. pri dodržaní základných povinností verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov - princípy vo verejnom obstarávaní a pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti - vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov
viac
25.08.2021
Kontrola nákupov za verejné peniaze patrí do konceptu otvoreného vládnutia
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák prijal pozvanie od splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla na prezentáciu práce úradu na októbrovom Týždni otvoreného vládnutia.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %