Streda 15.07.2020
Dnes má meniny 
Henrich
°C
12.11.2018 11:25

Trenčianska župa podporila zážitkové vzdelávanie na 24 stredných školách


Ilustračná snímka Spojená škola v Novákoch


Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v roku 2018 pokračoval v podpore tematického zážitkového vzdelávania na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Študenti župných stredných škôl tak mali možnosť načerpať nové vedomosti z oblasti histórie, prírodných vied a environmentalistiky.


O financie zo župnej pokladnice, ktoré boli určené na podporu tematického zážitkového vzdelávania, sa mohli stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja uchádzať do polovice augusta 2018. „V stanovenom termíne prejavilo záujem o finančný príspevok 24 stredných škôl, ktoré spolu poslali 42 žiadostí na realizáciu akcií na podporu tematického zážitkového vzdelávania. Jedna škola mohla v príslušnom kalendárnom roku zrealizovať najviac dve takéto akcie. Maximálna finančná podpora na jednu akciu bola stanovená na 500 eur,“ priblížila podmienky výzvy vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíkova s tým, že župa podporila tento rok exkurzie v sume za viac ako 20 000 eur.

Župa sa v rámci podpory tematického zážitkového vzdelávania snaží zvýšiť záujem žiakov stredných škôl o históriu, prírodné vedy a environmentalistiku. „Študenti krajských stredných škôl majú možnosť prostredníctvom exkurzií navštíviť významné miesta z hľadiska histórie a dejín slovenského národa, rôzne vedecko-technické parky a záhrady zamerané na prírodné vedy či združenia a centrá venujúce sa environmentálnej výchove,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Približne 2 300 stredoškolákov v kraji tak v termíne od 15. septembra 2018 do 30. novembra 2018 navštívi, resp. navštívilo napríklad Múzeum holokaustu v Seredi, Zážitkové centrum vedy Aurélium v Bratislave, Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách, archeologické múzeum Veľkej Moravy v obci Bojná, Botanickú záhradu Univerzity Komenského v Bratislave či Výskumné a výučbové laboratórium robotiky na Technickej univerzite vo Zvolene a mnoho ďalších zaujímavých a významných miest.

Žiaci si zložili vlastného robota, navštívili vodné elektrárne i farmy

Jednou z 24 stredných škôl, ktoré sa rozhodli obohatiť štandardný vyučovací proces o tematické zážitkové vzdelávanie, je Stredná odborná škola (SOŠ) z Pruského. Jediná poľnohospodárska škola v kraji si pre svojich žiakov pripravila projekt s názvom Zažime radosť a učenie sa inak. „Cieľom exkurzie bolo priblížiť žiakom našej školy princíp ekologického hospodárstva v regióne Liptova, oboznámiť ich s údolnou vodnou nádržou Čierny Váh a navštíviť prevádzku Slovenskej vodnej elektrárne v Ladcoch. Vďaka financiám zo župnej pokladnice sme mohli pre všetkých zúčastnených vytvoriť zážitok z reálnych podmienok, ktoré pre nich majú trvácnejší charakter. Zároveň sa nám podarilo pozdvihnúť environmentálne povedomie žiakov. Tí sa priamo v teréne na Farme Východná neďaleko Liptovského Mikuláša naučili niečo nové o biochove hovädzieho dobytka a oviec či pestovaní liečivých bylín a drobného ovocia,“ povedala Mária Šumajová zo SOŠ Pruské.

Možnosť osvojiť si nové poznatky prostredníctvom osobného zážitku využili aj študenti Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi, ktorí navštívili región Záhoria a myjavských kopaníc. V obci Košariská si žiaci prezreli rodný dom Milana Rastislava Štefánika. Pamiatku tohto velikána slovenských dejín si zároveň uctili návštevou Mohyly na vrchu Bradlo.

Študenti SOŠ v Púchove v rámci zážitkového vzdelávania navštívili Fakultu environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene, kde dostali možnosť zostrojiť si vlastného robota a naučiť sa ho ovládať pomocou mobilnej aplikácie. „Druháci mechanici-mechatronici z našej školy si vyskúšali programovanie, využitie senzorov, motorov či mikroprocesorov na konštrukciu a riadenie robota. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky vo Zvolene sa aktívnym a tvorivým prístupom snaží u študentov vzbudiť záujem o technickú tvorbu, naučiť ich princípy tímovej spolupráce, navrhovať a realizovať vlastné riešenia. Podobnej akcie sa plánujeme zúčastniť aj budúci rok,“ uviedla riaditeľka SOŠ v Púchove Lenka Jancíková.

Tematické zážitkové vzdelávanie v Botanickej záhrade v Bratislave absolvovali žiaci druhého a tretieho ročníka študijného odboru biotechnológia a farmakológia a odboru vyžíva a šport zo Spojenej školy v Novákoch. Študenti školy mali možnosť na pozemku s rozmerom 7 hektárov vidieť 4-tisíc rôznych druhov rastlín, 1500 druhov drevín a stromov či 800 druhov kaktusov a rôznych skleníkových rastlín. Návštevu záhrady spojili žiaci a pedagógovia aj s odberom vzoriek rastlín, stromov, kríkov a lišajníkov priamo v teréne. Zozbierané vzorky následne pozorovali a analyzovali v biologickom a chemickom laboratóriu.

Okrem SOŠ Pruské, Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, SOŠ v Púchove a Spojenej školy v Novákoch sa tematického zážitkového vzdelávania zúčastnili alebo ešte len zúčastnia aj žiaci ďalších stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Autor: (ts-tsk-mp)


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.01.2018
TSK bude aj tento rok pokračovať v optimalizácii stredného školstva
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce aj v tomto roku pokračovať v optimalizácii siete stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a v rekonštrukcii škôl a školských zariadení.
viac
15.07.2019
Župa rozdelí financie na podporu zážitkového vzdelávania a kultúry
Druhé kolo predkladania žiadostí o finančný príspevok na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry z dielne Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa uzavrelo v posledný májový deň. Na župný úrad dorazilo spolu 31 žiadostí.
viac
21.05.2020
Projekt TUKE a oceliarní chce zvýšiť záujem o techniku a podchytiť talenty
Popularizovať vedu medzi mladými ľuďmi a zvýšiť záujem o štúdium technického zamerania je zámerom vzdelávacieho projektu Technické talenty 2020+.
viac
13.07.2020
Rezort školstva spúšťa zber údajov o priebehu dištančnej výučby a potrebách škôl
Ukončený školský rok 2019/2020 bol pre deti, rodičov a učiteľov jedným z najnáročnejších. Vzdelávanie na diaľku prinieslo množstvo výziev a cenných skúseností.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.04 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.23 %