Nedeľa 23.06.2024
Dnes má meniny 
Sidónia
°C
21.03.2017 01:16

RÚVZ B. Bystrica bezplatne vyšetrí vodu zo súkromných vodných zdrojov


Ilustračná snímka: (cistavoda.sk).


Odpadová voda – to je tohtoročná téma Svetového dňa vody (World Water Day), ktorý si svet pripomína každoročne 22. marca.


Po prvýkrát bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1993. Je oslavou úcty a pokory k vode. Zameriava sa najmä na zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi. Právo na prístup človeka k zdravotne bezpečnej pitnej vode je jedno zo základných práv človeka a hlavný atribút zdravého životného prostredia.

„Viac ako 80 percent z odpadových vôd vytvorených spoločnosťou na celom svete, prúdi späť do ekosystému bez akejkoľvek úpravy. Predpokladá sa, že v roku 2050 bude až 70 percent populácie žiť v mestách. Väčšina miest v rozvojových krajinách nemá dostatočnú infraštruktúru a prostriedky na efektívne nakladanie s odpadovými vodami. Príležitosti využívania odpadovej vody ako udržateľného zdroja sú obrovské. Spracovanie odpadových vôd je cenovo dostupným a udržateľným zdrojom vody, energie, živín a ďalších obnoviteľných materiálov “, konštatuje vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia MUDr. Kvetoslava Koppová. Upresňuje, že za kvalitu pitnej vody vo verejnom vodovode zodpovedá prevádzkovateľ, je ním, ako aj príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva pravidelne kontrolovaná.

Za kvalitu pitnej vody vo vlastnej studni je zodpovedný jej majiteľ. Vo vlastných studniach sú často zvýšené koncentrácie dusičnanov a dusitanov, ako aj zvýšené hodnoty mikrobiologických ukazovateľov, najmä v poľnohospodársky využívaných alebo často zaplavovaných oblastiach. Dusičnany a dusitany v koncentráciách presahujúcich limitné hodnoty pri akútnom pôsobení ohrozujú zdravie dojčiat, pri dlhodobom príjme zvyšujú riziko vzniku niektorých závažných ochorení. Nevyhovujúca mikrobiologická kvalita pitnej vody môže spôsobiť prenos infekčných ochorení (hnačkové vírusové a bakteriálne ochorenia, žltačka typu A). Je preto v záujme majiteľov súkromných zdrojov, aby poznali kvalitu pitnej vody vlastného vodného zdroja. Posúdenie používania vody zo studne na pitné účely, si vyžaduje stanovenie mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov v rozsahu minimálneho rozboru vody.

K osvetovým akciám Svetového dňa vody sa každoročne pripája aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. V stredu 22. marca 2017 majú občania možnosť zdarma využiť konzultačné služby zamerané na kvalitu pitnej vody v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Dostanú odpovede na otázky o rozsahu, početnosti a kritériách kontroly kvality pitnej vody, o ochrane vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej význame pre zdravie ľudí. Obyvatelia Banskobystrického kraja môžu využiť aj bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych súkromných vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Vzorku je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (22. marca) do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše v množstve nie viac ako pol litra a priniesť od 8. do 14. hodiny na RÚVZ v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte doc. MUDr. Kvetoslavu Koppovú, PhD., vedúcu oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia na telefónnom čísle 048/4367 748, alebo mailom: koppova@vzbb.sk alebo Mgr. Miroslava Schwarza na t. č. 048/4367761 alebo e-mailom: schwarz@vzbb.sk.

 

Autor: (Mária TOLNAYOVÁ, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.06.2017
Za dodatočne upravovanú pitnú vodu vodárne neručia
Mnohí ľudia sa ocitnú v situácii, keď ich osloví zástupca niektorej zo spoločností predávajúcich filtre na pitnú vodu. Filtračné zariadenia sú drahé a pre bežných odberateľov zbytočné.
viac
15.03.2018
Tohtoročný Svetový deň vody na tému Príroda pre vodu
Príroda pre vodu – to je tohtoročná téma Svetového dňa vody (World Water Day) ktorá skúma, ako môžeme využiť prírodu na prekonanie nových výziev 21. storočia. Škody na životnom prostredí spolu s klimatickými zmenami spôsobujú vodné krízy, ktoré vidíme na celom svete.
viac
21.03.2020
Vyšetrenia vzoriek vody sa presúvajú na iný termín
O presunutí termínu na bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marca, informuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na svojej webovej stránke.
viac
06.03.2024
V rámci Svetového dňa vody bude RÚVZ bezplatne analyzovať vzorky vody
Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre si aj tento rok pripomenie Svetový deň vody. Vo štvrtok 21. marca dopoludnia bude pre záujemcov vykonávať bezplatné rozbory prinesených vzoriek vody.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.20 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.66 %