Nedeľa 01.11.2020
Dnes má meniny 
Denis, Denisa
°C
15.10.2020 12:40

Reforma Slovenska? Decentralizácia so silným postavením miest


Logo.


Únia miest Slovenska po zodpovednom preštudovaní dokumentu „Národný reformný integrovaný plán“ s veľkým sklamaním konštatuje, že súčasťou vízie moderného Slovenska nie je žiaden ucelený návrh zmeny spravovania štátu.


Vláda nenavrhuje žiadne výrazné posilnenia územnej samosprávy. ÚMS dlhodobo volá po jasnej vízii Slovenska, ktorá by presiahla jedno volebné obdobie. Pre akýkoľvek ďalší rozvoj našej krajiny je táto zmena nevyhnutná. Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Slovensko potrebuje reformu ako soľ. Najmä takú, ktorá bude reagovať na aktuálne a očakávané trendy. A to nielen v ekonomike, ale aj v správe štátu a to výrazným posilnením zodpovednosti miest, obcí a regiónov pri rozvoji a správe.“

ÚMS víta, že princíp násilného zlučovania obcí už nie je súčasťou vládnych dokumentov. Na druhej strane však návrh na rušenie mestských častí v Bratislave a Košiciach, ako aj návrh nového rozdelenia kompetencií podľa kategórie obcí, považuje ÚMS za nedomyslený a nevhodný. Tak, ako malé obce nie sú problémom, pretože sú nevyhnutnou súčasťou identity Slovenska, tak rovnako nie je ani problém v počte mestských častí našich najväčších miest. Problémom je najmä efektivita a dostupnosť poskytovaných služieb obyvateľom. V prípade mestských častí vidíme riešenie v novom rozdelení kompetencií a úprave financovania. Magistrát by mal prevziať na seba väčšiu zodpovednosť v oblasti preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy, ako aj v strategicky dôležitých a rozvojových kompetenciách. Nové rozdelenie úloh, a s tým súvisiaca zmena ich financovania, by sa mala premietnuť do zákona o Bratislave a o Košiciach. Podrobnosti by, ako doteraz, doriešil štatút oboch miest. Zámer vytvorenia zatiaľ nedefinovateľných kategórií obcí s rozličnými kompetenciami iba skomplikuje súčasný stav a prinesie ďalšie politické a technické problémy. Za vhodnejšie považuje ÚMS aplikovať súčasnú legislatívu, hovoriacu o spolupráci obcí. Túto legislatívu je však potrebné rozšíriť o možnosť uloženia povinnej spolupráce a upraviť súčasný systém financovania. Ide najmä o finančné vyrovnávanie, sociálnych, geografických, topografických a ekonomických rozdielov.

ÚMS verí, že výzva Ministerstva financií SR na verejnú diskusiu sa skutočne aj naplní. Mestá sú pripravené byť partnermi v tomto dialógu a trvale sa dožadujú dialógu s vládou, aby ich názor mohol byť aspoň vypočutý. Súčasnú úroveň komunikácie ÚMS zásadne odmieta a považuje ju za chybu vo vnímaní riadenia vecí verejných. Veríme, že nielen naše podnety, ale aj tézy z programového vyhlásenia vlády, sa viac premietnu do výsledného textu Vízie Slovenska.

Autor: (Daniela PIRŠELOVÁ, hovorkyňa UMS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.06.2020
Výzva na poskytnutie dotácií na nájomné spustená
Ministerstvo hospodárstva včera (23. 6.) vyhlásilo očakávanú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné.
viac
06.10.2020
Vízia moderného a úspešného Slovenska do 2030
Ministerstvo financií SR predstavilo strategický dokument Moderné a úspešné Slovensko alebo Národný integrovaný reformný plán.
viac
14.10.2020
B. Tréger tlmočil predsedovi vlády zásadný postoj k návrhu rozpočtu
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska listom tlmočil premiérovi postoj ZMOS k návrhu štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023.
viac
20.10.2020
Ak Slovensko „neodflákne“ recykláciu bioodpadov, vyhne sa pokutám EÚ
Minister envirorezortu Ján Budaj dávnejšie burcuje, že treba čosi robiť so zvyšovaním recyklácie komunálnych odpadov (KO), lebo Slovensku hrozia vysoké pokuty EÚ za vývoz na skládky. Odpoveď je tiež dávnejšie známa: dôslednejšie recyklovať bioodpad, vrátane odpadu kuchynského!
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.88 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.85 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.28 %