Streda 26.01.2022
Dnes má meniny 
Tamara
°C
06.10.2020 03:21

Vízia moderného a úspešného Slovenska do 2030


Banner.


Ministerstvo financií SR predstavilo strategický dokument Moderné a úspešné Slovensko alebo Národný integrovaný reformný plán.


Tento plán identifikuje reformné politiky a investície, vedúce k nevyhnutným zmenám v ekonomike a spoločnosti a je základným rámcom na ďalšiu identifikáciu priorít pre Fond Obnovy a Odolnosti, Partnerskú dohodu, ostatné európske fondy či politiky financované z národných zdrojov.

Ministerstvo financií SR predstavuje dokument pod názvom Moderné a úspešné Slovensko. Vízia Moderné a úspešné Slovensko vznikla zadaním od lídrov krajiny. Jej autormi sú analytici a odborníci z verejného sektora. Na pripomienkovaní sa podieľalo približne 100 expertov z mimovládneho a podnikateľského prostredia. Zverejnením vízie sa otvára široká verejná diskusia, ktorá je nevyhnutná na podporu spoločenského dopytu po re-formách a správne nasmerovaných investíciách.

Hlavným cieľom vízie Moderné a úspešné Slovensko a reforiem v ôsmich oblastiach je vymaniť krajinu z pasce stredného príjmu na úroveň 92 % priemeru EÚ 27 v HDP na hlavu do roku 2030:

1. Hlavným cieľom fiškálnych reforiem je zaistenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, proti-cyklickosť fiškálnej politiky a zvýšenie daňovej disciplíny.

2. Zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie energetickej efektívnosti a podielu obnoviteľných zdrojov, prechod na obehovú ekonomiku a udržateľná doprava sú kľúčové priority v zelenej ekonomike.

3. V oblasti zamestnanosti a sociálnej udržateľnosti dominujú opatrenia na zníženie dlhodobej nezamestnanosti a zvýšenie inklúzie znevýhodnených skupín.

4. Reformy v oblasti vzdelávania sa sústredia na kvalitu výučby na všetkých stupňoch škôl, dostupnosť a inkluzívnosť. Slovensko trpí na nedostatok mozgov a inovácií. Vízia Moderné a úspešné Slovensko navrhuje súbor reforiem v oblasti vedy, výskumu a inovácií, ktoré pomôžu tento trend zvrátiť a naštartovať znalostnú ekonomiku.

5. Vzhľadom na všeobecné zaostávanie vo výsledkoch v oblasti zdravia a jeho význam pre kvalitu života, je nutné reformy v zdravotnej starostlivosti zamerať na celý systém, nielen jeho vybrané podoblasti.

6. Transparentné, nekorupčné a efektívne regulované prostredie vplýva pozitívne na ekonomický rast cez verejné a súkromné investície, rozvoj ľudského kapitálu a ekonomickú stabilitu.

7. Na rozbeh ekonomiky v ďalšej dekáde sú nevyhnutné zmeny v digitalizácii verejných služieb a dobudovanie digitálnej infraštruktúry.

Bližšie informácie sa dočítate TU.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.10.2020
Reforma Slovenska? Decentralizácia so silným postavením miest
Únia miest Slovenska po zodpovednom preštudovaní dokumentu „Národný reformný integrovaný plán“ s veľkým sklamaním konštatuje, že súčasťou vízie moderného Slovenska nie je žiaden ucelený návrh zmeny spravovania štátu.
viac
26.11.2020
Ministerstvo bude spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy
Ministerstvo financií (MF) SR bude veľmi intenzívne spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy.
viac
07.07.2021
Prognóza daňových a odvodových príjmov na roky 2020 až 2024
Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že Výbor pre daňové prognózy na svojom 64. zasadnutí predstavil prognózou daňových a odvodových príjmov na roky 2020 až 2024, ktorá vychádza z júnovej makroekonomickej prognózy.
viac
16.07.2021
Plán obnovy dostal oficiálne zelenú
Plán obnovy a odolnosti SR dostal oficiálne zelenú aj od ostatných členských štátov EÚ na rokovaní Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, čím sa ukončil schvaľovací proces.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %