Štvrtok 04.06.2020
Dnes má meniny 
Lenka
°C
23.08.2016 08:00

Preplnené kontajnery. Kto je zodpovedný za ich vývoz?


Zberné nádoby na odpad bývajú najčastejšie preplnené najmä na sídliskách v mestách. Snímka zdroj: (ENVI - PAK).


Pri veľkom počte ľudí sa môže stať, že nemáte kam vyhodiť vzniknutý odpad z domácnosti, pretože všetky zberné nádoby sú preplnené. Kto je zodpovedný za zvoz komunálneho odpadu a triedeného zberu?


Problematiku odpadu riešia celkovo tri subjekty znázornené na obrázku: mesto/obec, zberová spoločnosť a OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov). Obce a mestá sú subjektom, ktorý uzatvára zmluvu nielen so zberovou spoločnosťou (tu dohaduje zabezpečenie vývozu odpadu a frekvenciu zvozov), ale aj s OZV. Práve OZV zodpovedá za financovanie triedeného zberu na základe takzvanej rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorá nadobudla platnosť od 1. 7. 2016. V praxi to znamená, že výrobcovia obalov hradia po novom prostredníctvom OZV náklady spojené so zberom a recykláciou odpadov.

Trojuholník vzťahov, ktorý vysvetľuje priebeh financovania. Snímka zdroj: ENVI - PAK

 

Kto je za zber a triedenie odpadu zodpovedný?

Táto zodpovednosť sa ukladá zberovým spoločnostiam, ktoré zvážajú komunálny a triedený odpad v pravidelných intervaloch. Tie si zmluvne dohaduje s danou obcou či mestom, preto sa frekvencia zvozu odpadu môže v jednotlivých obciach a mestách líšiť. Zisťovali sme, ako to funguje v jednotlivých mestách. Ako uvádzajú Nitrianske komunálne služby, počet nádob a frekvencia zvozov komunálneho odpadu sa v rámci bytových a rodinných domov líši nasledovne:

Pre bytové domy (na každých 8 až 20 bytov) je pridelená jedna 1100 l nádoba na komunálny odpad, pričom vývoz sa realizuje dva až trikrát za sedem dní. Pre rodinný dom (jedna bytová jednotka) je vyhradená 120 l nádoba, pričom vývoz sa realizuje jedenkrát za 7 alebo 14 dní.

Triedený zber sa v Nitre realizuje pomocou vrecového zberu, kontajnerového zberu a zberných dvorov. Vývoz 1100 l nádob, ktoré sú určené pre plasty a papier, prebieha raz za 7 dní, vývoz 1100 l nádob, ktoré sú určené pre sklo, prebieha raz za 14 dní. Zber zmesového komunálneho odpadu je nastavený aj v ostatných mestách približne rovnako. V meste Prešov zber prebieha v rámci individuálnej bytovej výstavby prostredníctvom vrecového systému s frekvenciou vývozu jedenkrát do týždňa a zber v rámci komplexnej bytovej výstavby prebieha formou 1100 l s frekvenciou vývozu dvakrát do týždňa.

Skomplikovanie vývozu môže nastať v prípade znečistenia nádoby iným než určeným typom zbernej komodity. „Obyvatelia by mali dbať na to, aký odpad kam triedia. Ak je nádoba na triedený zber znečistená inými odpadmi, napríklad zvyškami z jedál, znečisteným alebo mastným odpadom, kadávermi z uhynutých zvierat a podobne a druhotné suroviny už nie je možné využiť, takýto zber OZV nepreplatí, ostane to na obci,“ povedala Silvia Nosálová, riaditeľka pre komunikáciu a marketing spoločnosti ENVI - PAK.

 

 

Autor: (sz)


komentáre
SHOW ALL
podobné
08.06.2016
Kam s použitým olejom z kuchyne?
Olej používame často v našich domácnostiach na prípravu rôznych chutných jedál. Po varení sa nám však naskytá otázka – Čo s použitým olejom? Kto je za jeho zber zodpovedný?
viac
20.12.2016
Denne posúvame odpadovú gramotnosť, aby Slováci triedili viac
Od septembra zatiaľ preškolených 206 základných a 234 materských škôl – taká je bilancia organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK o ozrejmovaní správneho separovania odpadov v slovenských domácnostiach a všetkého čo s tým súvisí.
viac
10.03.2017
V Motyčkách vyzbierajú viac ton vytriedeného odpadu ako zmesového
Z obce Motyčky (110 obyvateľov plus chalupári), ležiacej neďaleko Banskej Bystrice v nadmorskej výške 678 metrov nad morom, vyviezli v roku 2012 vyše 42 ton zmesového komunálneho odpadu, o rok neskôr 38 ton, v roku 2014 to bolo 29, v roku 2015 len 22 a vlani dokonca iba 12,67 tony.
viac
12.02.2018
Ako vzdelávajú obyvateľstvo jednotlivé slovenské OZV
Organizáciám zodpovednosti výrobcov pre obaly i neobaly sme položili otázky o ich propagačných a vzdelávacích aktivitách v zazmluvnených obciach a mestách. Tak ako im to vyplýva zo zákona o odpadoch. Z ôsmich OZV s platnými autorizáciami odpovedalo šesť. Neodpovedali OZV E-cycling a OZV RECobal.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.92 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.31 %