Pondelok 19.04.2021
Dnes má meniny 
Jela
°C
07.04.2021 10:35

Odporúčania ZMOS pre podporu lokálnej ekonomiky a zamestnanosti


Logo.


Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) formulovalo odporúčania pre podporu lokálnej ekonomiky a zamestnávania príslušníkov marginalizovaných komunít.


Podpora regionálnej zamestnanosti

V aktuálnom období je nevyhnutná potreba reštartu regionálnej zamestnanosti, ktorá sa po pandémii nezaobíde bez podpory štátu  a aktívneho zapojenia zo strany samospráv, a tiež potreba podpory a stabilizácie ľudských zdrojov, tak manažmentu, ako aj výkonu. V rámci diskusie sa opakovanie hovorilo o otázke podpory verejných podnikov v rámci opatrenia ”Prvá pomoc”, nakoľko tie podniky sú štátom stále vnímané ako subjekty verejnej správy a tak sú vylúčené zo štátnej pomoci.

Mimoriadne alarmujúca je situácia v neziskových organizáciách so spoluúčasťou mesta a obce, ide o organizácie fungujúce ako mimovládny sektor. Tieto subjekty sú v pozícii zamestnávateľov príslušníkov MRK, pritom často ide o dlhodobé programy pre túto skupinu ľudí slúžiace ako segment medzitrhu práce. V prípade, ak im štát nepodá pomocnú ruku, nielenže vzniknú problémy s pomocou týmto ohrozeným skupinám ľudí, ale problémy znásobí aj ukončenie ich činnosti, čím riskujeme ukončenie procesov, ktoré sa v práci s touto komunitou dlhoročne budovali.

Združenie miest a obcí Slovenska zároveň konštatuje, že v „pokovidovej“ dobe bude potrebné v maximálnej miere využiť skúseností z projektov a aktivít, ktoré už boli v minulosti realizované tak, aby podpora smerovala k vytvoreniu stabilného zamestnaneckého prostredia pre príslušníkov MRK. Zamestnateľnosť MRK by nemala byť ale  závislá a viazaná na dočasné projektové zdroje.

Odporúčanie mestám  a obciam

Účastníci podujatia zároveň prijali konkrétne odporúčania pre komunál. Zdôraznili potrebu zamerať svoje strategické plánovanie aj na oblasť zamestnávania príslušníkov MRK a zvyšovanie integrácie, aj ako reakciu na strategické dokumenty prijaté na Slovensku v tejto oblasti -  týka sa to aj oblasti vzdelávania, nadobúdania a udržania pracovných zručností. Naďalej je nevyhnutné formulovať koncepčné riešenia a podporovať vecný sociálny dialóg zainteresovaných strán. Ako dôležité sa ukazuje, že samosprávy budú musieť aktivizovať vlastné zdroje, tak ľudské, ako aj materiálne, ktoré budú reflektovať na potreby danej komunity.

Aktualizácia legislatívy v oblasti sociálnej ekonomiky

Združenie miest a obcí Slovenska na základe záverov a odporúčaní bude presadzovať nevyhnutné zmeny v aktualizácii platnej legislatívy v oblasti sociálnej ekonomiky. Túto je potrebné novelizovať do podoby, aby sociálna ekonomika bola flexibilnejšia najmä čo sa týka tvorby pridanej hodnoty na úrovni komunity, vedela obsiahnuť aj otázky kvality života či výraznejšie reflektovať  aj na ekologické formy sociálneho podnikania.

Obavy z prepadu do chudoby

Účastníci podujatia reflektovali aj na nedávne informácie analytičky spoločnosti FinGO.sk Lenky Buchlákovej.  Podľa nich „na Slovensku je aktuálne viac ako 16 % rodín pod hranicou chudoby, čo predstavuje vyše 870-tisíc ľudí. V dôsledku pandémie sa môže v tejto kategórii ocitnúť ďalších 20- až 50-tisíc ľudí. V našom prípade sa chudoba určuje od hranice príjmu 373 eur mesačne pre jednočlennú domácnosť. V prípade domácnosti s 2 dospelými a 2 deťmi do 14 rokov je stanovená hranica na 780 eur mesačne.“

V diskusii sa účastníci venovali aj príkladom diskriminácie na trhu práce, nielen v prípade Rómov, rómskych žien, ale aj osôb s ťažkým zdravotným postihnutím či inak znevýhodnených ľudí (a to v prípade nárastu evidovaných nezamestnaných),viditeľnému prepadu ľudí do pásma chudoby, nárastu šedej ekonomiky a jej dopadov na tieto skupiny obyvateľov. Naďalej zostáva otvorená téma návrhov v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vo vzťahu k systémovému a koncepčnému riešeniu danej oblasti problémov. V diskusii tiež zaznela výzva na to, aby Združenie miest a obcí Slovenska z pozície člena tripartity, povinne pripomienkujúceho subjektu a najreprezentatívnejšej organizácie s 95 % členskou základňou miest a obcí bolo koordinátorom a komunikačným bodom pre sociálne podniky založené samosprávou.

Združenie miest a obcí Slovenska organizovalo seminár „Regionálna zamestnanosť a otázky zamestnávania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít,“ v rámci aktivity vzdelávacích podujatí národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, ktorého realizátorom je Implementačná agentúra MPSVaR SR a ZMOS je jedným z partnerov projektu. Ten je podporený Európskym sociálnym fondom cez Operačný program Ľudské zdroje.

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.11.2020
NKÚ sa zameral na sociálnu oblasť
Národná autorita pre oblasť externej kontroly sa aj v tomto roku zamerala na sociálnu oblasť. Záujemcovia o opatrovateľskú službu sú na Slovensku odkázaní na samosprávy a nie vždy od nich adekvátnu a kvalitnú službu aj dostanú. Potvrdzujú to závery kontroly NKÚ SR.
viac
01.12.2020
Podľa prieskumu ZMOS mobilný internet nie je samozrejmosťou
Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu zameraného na internetizáciu samospráv. Odkrýva realitu verejných wifi zón a napovedá, aké ponuky prichádzajú mestám a obciam.
viac
07.01.2021
Vyhlásenie ZMOS k urýchlenej potrebe testovania obyvateľov
Vedenie Združenia miest a obcí Slovenska ako najreprezentatívnejšieho zástupcu 95 % miest a obcí na Slovensku apeluje na potrebu rýchleho a efektívneho prístupu k testovaniu obyvateľov.
viac
29.03.2021
Problematika odpadov dominuje v každej samospráve
Ako nastaviť logistiku na zber kuchynských odpadov? Ktoré samosprávy ponúkajú inšpiráciu pre ostatné? V čom máme spoločné problémy so samosprávami v Čechách? Aj na tieto otázky zazneli na piatkovom workshope, ktorý organizoval ZMOS, konkrétne odpovede.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.65 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.65 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %