Streda 24.07.2024
Dnes má meniny 
Vladimír
°C
18.06.2020 07:30

Ochrana mestských infraštruktúr a služieb pred počítačovými hrozbami


Európska komisia.


Európska komisia (16. 6.) oznámila, že prostredníctvom programu Horizont 2020 poskytne viac ako 38 miliónov EUR na podporu niekoľkých inovačných projektov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry pred počítačovými a fyzickými hrozbami a na zvýšenie inteligentnosti a bezpečnosti miest.


Dva projekty (IMPETUS a S4ALLCITIES) sa zameriavajú na zvýšenie odolnosti mestských infraštruktúr a služieb a na ochranu občanov v prípade bezpečnostných incidentov vo verejných priestoroch.

IMPETUS bude skúmať uplatňovanie paradigmy „mikro služieb“ ako flexibilného a nákladovo efektívneho riešenia pre podporu životného cyklu očakávaného veľkého množstva robotov a misií. S4AllCities integruje pokročilé technologické a organizačné riešenia do trhovo orientovaného zjednoteného rámca riadenia kyberneticko-fyzickej bezpečnosti, ktorého cieľom je zvýšenie odolnosti mestských infraštruktúr a služieb, systémov IKT, podpora inteligencie a výmena informácií medzi zainteresovanými stranami v oblasti bezpečnosti miest. Inteligentné mestá majú hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie bezpečného fyzického a digitálneho ekosystému podporujúceho súdržný a trvalo udržateľný rozvoj miest v záujme blahobytu občanov EÚ.

Ďalšie tri projekty (SAFETY4RAILS, 7SHIELD a ENSURESEC) budú pracovať na zlepšení prevencie, odhaľovania, reakcie a zmierňovania kybernetických a fyzických hrozieb pre metro a železničné siete, infraštruktúru pozemného priestoru a satelity, ako aj služby elektronického obchodu a doručovania.

Podpora je súčasťou záväzku EÚ vybudovať silnú kultúru kybernetickej bezpečnosti a lepšie schopnosti odolávať potenciálnym kybernetickým hrozbám a útokom a účinne reagovať na tieto hrozby.

Bližšie informácie, čo doteraz spravila EÚ na posilnenie kybernetickej bezpečnosti so dočítate TU.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
21.07.2020
Výzva Európskej komisie na inteligentnú autonómnu mobilitu
Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na pilotný projekt - Inteligentná mestská mobilita zahŕňajúca autonómne vozidlá s termín na predloženie návrhu do 15. septembra 2020.
viac
27.08.2020
Európska komisia poskytne ďalšie zdroje z nástroja SURE, aj pre Slovensko
Európska komisia navrhuje poskytnúť podporu vo výške 81,4 mld. Eur z nástroja SURE pre 15 členských štátov vrátane Slovenska. Tieto úvery pomôžu členským štátom riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti.
viac
29.12.2020
Na zlepšenie území v NATURE 2000 pôjde viac ako 16,5 milióna eur
Na zlepšenie stavu území sústavy NATURA 2000 pôjde viac ako 16,5 milióna eur. Z komunitárnych zdrojov Európskej únie (EÚ) bude pochádzať takmer 10 miliónov eur.
viac
22.01.2021
Z programu cezhraničnej spolupráce smerujú na východ SR 3 milióny eur
Podpora kultúry, vedeckej spolupráce v oblasti životného prostredia či výstavba cyklotrás. Práve na takéto projekty budú smerovať 3 milióny eur cez Nástroj európskeho susedstva medzi Maďarskom, Slovenskom, Rumunskom a Ukrajinou (ENI CBC HU-SK-RO-UA).
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.62 %