Streda 26.01.2022
Dnes má meniny 
Tamara
°C
18.06.2020 07:30

Ochrana mestských infraštruktúr a služieb pred počítačovými hrozbami


Európska komisia.


Európska komisia (16. 6.) oznámila, že prostredníctvom programu Horizont 2020 poskytne viac ako 38 miliónov EUR na podporu niekoľkých inovačných projektov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry pred počítačovými a fyzickými hrozbami a na zvýšenie inteligentnosti a bezpečnosti miest.


Dva projekty (IMPETUS a S4ALLCITIES) sa zameriavajú na zvýšenie odolnosti mestských infraštruktúr a služieb a na ochranu občanov v prípade bezpečnostných incidentov vo verejných priestoroch.

IMPETUS bude skúmať uplatňovanie paradigmy „mikro služieb“ ako flexibilného a nákladovo efektívneho riešenia pre podporu životného cyklu očakávaného veľkého množstva robotov a misií. S4AllCities integruje pokročilé technologické a organizačné riešenia do trhovo orientovaného zjednoteného rámca riadenia kyberneticko-fyzickej bezpečnosti, ktorého cieľom je zvýšenie odolnosti mestských infraštruktúr a služieb, systémov IKT, podpora inteligencie a výmena informácií medzi zainteresovanými stranami v oblasti bezpečnosti miest. Inteligentné mestá majú hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie bezpečného fyzického a digitálneho ekosystému podporujúceho súdržný a trvalo udržateľný rozvoj miest v záujme blahobytu občanov EÚ.

Ďalšie tri projekty (SAFETY4RAILS, 7SHIELD a ENSURESEC) budú pracovať na zlepšení prevencie, odhaľovania, reakcie a zmierňovania kybernetických a fyzických hrozieb pre metro a železničné siete, infraštruktúru pozemného priestoru a satelity, ako aj služby elektronického obchodu a doručovania.

Podpora je súčasťou záväzku EÚ vybudovať silnú kultúru kybernetickej bezpečnosti a lepšie schopnosti odolávať potenciálnym kybernetickým hrozbám a útokom a účinne reagovať na tieto hrozby.

Bližšie informácie, čo doteraz spravila EÚ na posilnenie kybernetickej bezpečnosti so dočítate TU.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
02.06.2020
EÚ pre ďalšie generácie a revidovaný rozpočet EÚ 2021-2027
Európska komisia minulý týždeň navrhla očakávaný nový nástroj na oživenie hospodárstva nazvaný EÚ pre ďalšie generácie v hodnote 750 miliárd EUR. Tento návrh sa spája s prepracovaným dlhodobým rozpočtom EÚ na roky 2021 - 2027, ktorý celkovo predstavuje 1,85 bilióna EUR.
viac
13.07.2020
Európska iniciatíva „Podpora zamestnanosti mladých ľudí“
Európska komisia minulý týždeň prijala opatrenia na rozvoj potenciálu a podporu zamestnanosti mladých ľudí.
viac
21.07.2020
Výzva Európskej komisie na inteligentnú autonómnu mobilitu
Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na pilotný projekt - Inteligentná mestská mobilita zahŕňajúca autonómne vozidlá s termín na predloženie návrhu do 15. septembra 2020.
viac
27.08.2020
Európska komisia poskytne ďalšie zdroje z nástroja SURE, aj pre Slovensko
Európska komisia navrhuje poskytnúť podporu vo výške 81,4 mld. Eur z nástroja SURE pre 15 členských štátov vrátane Slovenska. Tieto úvery pomôžu členským štátom riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %