Nedeľa 18.04.2021
Dnes má meniny 
Valér
°C
21.07.2020 02:55

Výzva Európskej komisie na inteligentnú autonómnu mobilitu


Ilustračná snímka.


Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na pilotný projekt - Inteligentná mestská mobilita zahŕňajúca autonómne vozidlá s termín na predloženie návrhu do 15. septembra 2020.


Výzva je príležitosťou stať sa partnerom nadnárodného konzorcia alebo iniciovať vytvorenie nadnárodné konzorciom a predložením spoločného projektu profitovať z riešení inteligentnej mestskej mobility.

Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie Európskej komisie (DG CONNECT) vyhlásilo výzvu na pilotný projekt Inteligentná mestská mobilita zahŕňajúca autonómne vozidlá.

Ide o pilotný projekt, ktorého cieľom je pomôcť mestám v Európskej únii implementovať výhody inteligentnej autonómnej mobility a umožniť občanom v ich každodennom živote profitovať z týchto výhod. V nadväznosti na tento projekt a na základe škálovateľného modelu, ktorý poskytne tento projekt, mestá v Európe by mohli zvážiť úpravu svojich politík a / alebo prijatie politík inteligentnej mestskej mobility, čím by sa zvýšila dôležitosť využívania integrovaných alternatívnych mestských druhov dopravy s mobilitou ako obslužný pomocné programy a vozové parky efektívne využívajúce ekologické vozidlá, ktoré sú prispôsobené mestskému prostrediu.

Cieľ výzvy je dvojaký, a to rozvoj silnej mestskej mentality zameranej na využívanie alternatívnych dopravných riešení a zvýšenie významu ekologickej mobility v európskom mestskom prostredí.

Riešenie by malo prepojiť znevýhodnené mestské oblasti s verejnou dopravou, prepojiť kyvadlovú dopravu vo vidieckych oblastiach, aby nahradili nehospodárne linky verejnej dopravy, a vyvinúť kyvadlovú dopravu týkajúcu sa škôl so špeciálnymi potrebami.

V dôsledku toho by mestá mali byť schopné prispôsobiť sa a prijať politiky inteligentnej mestskej mobility, čím by sa zvýšila dôležitosť používania integrovaných alternatívnych mestských druhov dopravy, s mobilitou ako službou, zariadením a vozovým parkom účinne využívajúcou ekologické vozidlá prispôsobené mestskému prostrediu.

V rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov sú oprávnené tieto druhy aktivít:

1. Riadiace činnosti (mali by predstavovať maximálne 10% priamych oprávnených nákladov).

2. Prevádzkové činnosti súvisiace s realizáciou aktivít okrem iného: nákup malých kyvadlových elektrických autobusov bez vodiča s kapacitou 11 - 15 osôb (v súlade s zdravotnými predpismi COVID-19); spracovanie informačného materiálu o manipulácii s autobusmi.

3. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie informácií: vzdelávacie kampane, kampane v sociálnych médiách, konferencie, semináre, vzdelávacie aktivity, spracovanie správ, dokumentov, komunikačných materiálov atď.

4. Náklady na organizovanie verejných podujatí (tlačové konferencie) a praktické ukážky, ktoré sa budú konať v spolupráci s Európskym parlamentom, Výborom regiónov a zastúpeniami Komisie v každom pilotnom meste alebo členskom štáte.

5. Ďalšie činnosti spolupráce, ako sú: štúdie, analýzy, správy, mapovacie projekty, výskumné činnosti, akcie zamerané na vytváranie a zlepšovanie sietí, výmena osvedčených postupov medzi rôznymi aktérmi.

Oprávnení žiadatelia: zoskupenie subjektov (konzorcium).

Konzorcium môže pozostávať z týchto subjektov:

a, prevádzkovatelia mobilných sietí;

b, prevádzkovatelia cestných komunikácií;

c, orgány verejnej dopravy;

d, poskytovatelia služieb;

e, výrobcovia zariadení;

f, dopravné združenia.

Fyzické osoby nie sú oprávneným subjektom.

Pridružené subjekty:

Právnické osoby, ktoré majú právny alebo kapitálový vzťah so žiadateľmi a ktoré nie sú limitované v aktivite ani založené za účelom jej implementácie môžu participovať na aktivite ako pridružené subjekty a môžu deklarovať oprávnené výdavky tak, ako sa uvádza v odseku 11.2. Na tento účel žiadatelia identifikujú takéto pridružené subjekty vo formulári žiadosti.

Projektový návrh musí predložiť konzorcium zložené z právnych subjektov z najmenej piatich rôznych členských krajín EÚ, v ktorých sa bude projekt realizovať. Minimálne 10 miest navrhnutých pre tieto pilotné aktivity by mali pochádzať z týchto členských krajín EÚ.

Celkový dostupný rozpočet: 1 000 000 EUR.

Na financovanie bude vybraný 1 návrh.

Maximálna miera spolufinancovania: 80 % celkových oprávnených nákladov.

Trvanie akcie: 12 mesiacov.

Termín na predloženie projektového návrhu konzorciom je do 15. septembra 2020.

Bližšie informácie sa dočítate TU.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.06.2020
Výzva rezortu kultúry na kultúru znevýhodnených skupín
Ministerstvo kultúry SR zverejnilo Výzvu na podporu projektov z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020 v rámci dotačného systému ministerstva na rok 2020.
viac
07.08.2020
Cezhraničie: aktuality v programe Interreg V-A PL-SK
Región Beskydy predlžuje termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty do 31. augusta 2020.
viac
02.09.2020
Výzva pre malé projekty z Fondu SK-NIC
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie informuje o výzve Fondu SK-NIC, ktorá je spustená od 1. septembra 2020. Podať žiadosť o grant si môžu žiadatelia do 15. októbra 2020.
viac
03.12.2020
Envirorezort podporí z eurofondov koncepčné vodárenské projekty
Od 1. decembra 2020 sa v rámci novo vyhlásenej výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia vytvára možnosť žiadať o poskytnutie prostriedkov na financovanie koncepčných materiálov v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva. Alokácia výzvy je 530 tisíc eur z Kohézneho fondu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.65 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.65 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %