Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
27.08.2020 03:20

Európska komisia poskytne ďalšie zdroje z nástroja SURE, aj pre Slovensko


SURE.


Európska komisia navrhuje poskytnúť podporu vo výške 81,4 mld. Eur z nástroja SURE pre 15 členských štátov vrátane Slovenska. Tieto úvery pomôžu členským štátom riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti.


Rovnako im pomôžu pokryť náklady priamo súvisiace s financovaním národných programov skráteného pracovného času a podobných opatrení. Navrhovaná finančná podpora pre Slovensko je vo výške 631 miliónov Eur.

Podľa oficiálneho stanoviska Európskej komisie, Komisia predkladá Rade návrhy rozhodnutí o poskytnutí finančnej podpory v rámci finančného nástroja SURE pre 15 členských štátov vo výške 81,4 miliardy eur. Po tom, ako Rada tieto návrhy schváli, finančná podpora sa poskytne vo forme úverov od EÚ s výhodnými podmienkami pre členské štáty. Tieto úvery pomôžu členským štátom riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti. Rovnako im pomôžu pokryť náklady priamo súvisiace s financovaním národných programov skráteného pracovného času a podobných opatrení, ktoré členské štáty zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby. Navrhovaná finančná podpora pre Slovensko je vo výške 631 miliónov eur.

Nástroj SURE môže poskytnúť finančnú podporu pre všetky členské štáty až do celkovej výšky 100 miliárd eur. Členské štáty, ktoré ešte nepredložili formálne žiadosti, tak ešte môžu urobiť. Úvery poskytnuté členskému štátu v rámci nástroja SURE sa budú opierať o systém dobrovoľných záruk členských štátov. Komisia očakáva, že proces finalizácie dohôd členských štátov o zárukách s Komisiou bude čoskoro dokončený. Príspevok každého členského štátu k celkovej sume záruky zodpovedá jeho podielu na celkovom hrubom národnom dôchodku (HND) EÚ na základe rozpočtu EÚ na rok 2020.

Nástroj SURE bol zriadený na základe Nariadenia Rady (EÚ) 2020/672 z 19.mája o zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v nadväznosti na vypuknutie nákazy COVID-19. Slovensko bude čerpať úverovú pomoc z Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti (SURE) na základe zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov, ktorá sa v praxi realizuje ako projekt „Prvá pomoc“. Cez jednotlivé opatrenia „Prvej pomoci“ vyplatil rezort práce už viac ako 460 miliónov eur a podporil približne štvrtinu všetkých pracovných miest (mimo subjektov verejnej správy). Projekt „Prvej pomoci“ by mal od 1. januára 2022 nahradiť režim skrátenej práce „Kurzarbeit“, ktorého koncepciu zavedenia do slovenského právneho poriadku posunul rezort práce do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh zákona o skrátenej práci bude predložený na rokovanie vlády do konca kalendárneho roka a jeho schválenie NR SR v prvom štvrťroku budúceho roka. Účinnosť zákona o skrátenej práci sa predpokladá od 1. januára 2022.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
02.06.2020
EÚ pre ďalšie generácie a revidovaný rozpočet EÚ 2021-2027
Európska komisia minulý týždeň navrhla očakávaný nový nástroj na oživenie hospodárstva nazvaný EÚ pre ďalšie generácie v hodnote 750 miliárd EUR. Tento návrh sa spája s prepracovaným dlhodobým rozpočtom EÚ na roky 2021 - 2027, ktorý celkovo predstavuje 1,85 bilióna EUR.
viac
13.07.2020
Európska iniciatíva „Podpora zamestnanosti mladých ľudí“
Európska komisia minulý týždeň prijala opatrenia na rozvoj potenciálu a podporu zamestnanosti mladých ľudí.
viac
23.09.2020
Revidovaný OP Ľudské zdroje
Pre súčasných a potenciálnych žiadateľov a príjemcov z Operačného programu (OP) Ľudské zdroje dávame do pozornosti revíziu Operačného programu Ľudské zdroje schválenú vykonávacím rozhodnutím Komisie z 11.9.2020.
viac
01.02.2021
Európska komisia schválila schému štátnej pomoci pre šport
Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vo vzťahu k schéme Európskej komisie (EK) k štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 vo výške 8 mil. eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %