Utorok 27.02.2024
Dnes má meniny 
Alexander
°C
27.06.2020 08:45

Nájdu sa peniaze na environmentálne zodpovedné odstavenie skládok?


Ilustračná snímka.


V minulom roku zaznamenalo Slovensko 39-percentnú mieru recyklácie komunálnych odpadov (KO), pričom právne záväzným európskym cieľom je recyklovať 50 percent KO v roku 2020 a postupne dosiahnuť 65 percent v roku 2035. Prvý cieľ Slovensko nesplní.


Európska komisia predpokladá, že SR by nateraz potrebovala investovať do nakladania s odpadmi 267 miliónov eur. Vrátane investovania nielen do 21 skládok odpadov, existujúcich bez plánov úpravy, ale aj mnohých ďalších kvôli rekultivácii, monitorovaniu či zabezpečeniu starostlivosti po uzatvorení, na práce súvisiace s odvrátením havárií alebo obmedzením dôsledkov havárií, hroziacich či vzniknutých po uzatvorení a podobne.

Výstavba vyjde lacnejšie ako jej zabezpečenie po odstavení

Podľa dostupných údajov končí dnes na Slovensku približne 54-55 percent komunálnych odpadov (zneškodňuje sa?) na skládkach s nie nebezpečnými odpadmi. Často na tých istých skládkach, kde končí aj množstvo ďalších skupín odpadov. Je pritom logické, že skládka ako každá stavba bola najskôr naprojektovaná, potom postavená a po splnení svojho účelu bude uzatvorená a monitorovaná. Zjednodušene: v každej z týchto etáp slúžila inému záujmu. Najskôr stavbárskemu, potom prevádzkovateľskému a napokon ochranno-údržbárskemu. Potom, pri súčasnom čoraz environmentálnejšom prístupe spoločnosti k rekultivácii a následnej starostlivosti o  uzatvorenú skládku, znie logicky, keď náklady na jej výstavbu bývajú nižšie ako náklady na starostlivosť o odstavenú skládku s nie nebezpečným odpadom! Pritom tento pomer bude zrejme rásť, keďže rastie povedomie nielen hrozby životnému prostrediu (napríklad o mikroplastoch vo vode sa hovorí iba v posledných rokoch), ale aj o prijatí dodatočne zodpovedných opatrení a stanovení sledovania nových parametrov aj v prípade už roky odstavenej skládky. Podľa odborníkov teda zďaleka nejde len o súčasné plnenie si povinností pri pravidelnom kosení a odstraňovaní náletových drevín z odstavenej skládky, ale aj o ďalšie výdavky, ktoré medzičasom „priniesol“ čas skutočného praktického poznania. Mimochodom, vo Veľkej Británii je lehota následnej dôkladnej starostlivosti spoločnosti o „zakonzervované“ skládky s nie nebezpečným odpadom zákonom stanovená na 60 rokov od ich uzatvorenia!

Ako si pomôcť eurofondmi?

Eurofondy, určené pre oblasť životného prostredia, by podľa Európskej komisie mali členské štáty využívať v piatich kľúčových odvetviach: v odpadovom hospodárstve, pri ochrane biodiverzity, ochrane ovzdušia, vo vodnom hospodárstve a pri využívaní zelených tendrov.

Na naštartovanie ekonomiky Slovensko získalo z EÚ „požehnane“ štedrú čiastku 8 mld. eur. Rovnako ako Maďarsko s dvojnásobným počtom obyvateľstva alebo takisto dvojnásobne väčšie Česko. Stačí si však pripomenúť naše mizerné čerpanie v posledných siedmich rokoch, keď SR mala k dispozícii dokonca 15 mld. eur a vyčerpala iba 25 percent, prípadne byrokraciu okolo čerpania či pretrvávajúce podozrenia z odvádzania vybavujúcim slovenským úradníkom „sprostredkovateľských“ 20 percent alebo ešte viac, a prvotný optimizmus z očarenia miliardami sa automaticky presúva kdesi dozadu, možno až k priehradke pesimizmu...

Autor: (pš)


komentáre
SHOW ALL
podobné
02.06.2020
EÚ pre ďalšie generácie a revidovaný rozpočet EÚ 2021-2027
Európska komisia minulý týždeň navrhla očakávaný nový nástroj na oživenie hospodárstva nazvaný EÚ pre ďalšie generácie v hodnote 750 miliárd EUR. Tento návrh sa spája s prepracovaným dlhodobým rozpočtom EÚ na roky 2021 - 2027, ktorý celkovo predstavuje 1,85 bilióna EUR.
viac
27.08.2020
Európska komisia poskytne ďalšie zdroje z nástroja SURE, aj pre Slovensko
Európska komisia navrhuje poskytnúť podporu vo výške 81,4 mld. Eur z nástroja SURE pre 15 členských štátov vrátane Slovenska. Tieto úvery pomôžu členským štátom riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti.
viac
18.06.2021
SR nedokáže efektívne využívať príležitosti prichádzajúce vďaka eurofondom
Rok 2020 bol posledným v rámci programového obdobia 2014–2020, v ktorom mohla Slovenská republika využiť na udržateľný rozvoj spoločnosti 13,7 mld. eur. K záveru minulého roka sa podarilo našej krajine vyčerpať len 39,7 % z alokovaných európskych financií, čo predstavuje sumu približne 5,5 mld. eur.
viac
20.12.2021
O prvú platbu z Plánu obnovy požiadame v apríli 2022
Slovensko sa minulý týždeň zaradilo medzi prvé krajiny v Európskej únii, ktoré sú plne pripravené na realizáciu plánu obnovy a majú vyrokovanú a schválenú Operačnú dohodu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.96 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.96 %