Piatok 24.01.2020
Dnes má meniny 
Timotej
°C
29.12.2018 10:05

Krajskí poslanci schválili výzvy na dotácie na rok 2019


Budova PSK


Na šport, kultúru a sociálnu oblasť rozdelí Prešovský samosprávny kraj (PSK) celkovo jeden milión eur. Žiadatelia sa môžu uchádzať o finančné prostriedky v dvoch výzvach.


       PSK vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019. Podporiť chce projekty v rámci troch programov – šport, kultúra a sociálne služby. Krajský parlament na tento účel vyčlenil celkovo jeden milión eur. Zástupcovia obcí a miest v Prešovskom kraji, cirkvi, neziskové organizácie, občianske združenia, podnikatelia či právnické a fyzické osoby môžu požiadať o dotáciu v rámci Výzvy zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja alebo Výzvy predsedu PSK.       

"Pre rok 2019 bola schválená celková výška finančných prostriedkov jeden milión eur určených pre Výzvu Prešovského samosprávneho kraja. Rozdelená je na Výzvu zastupiteľstva PSK, a to vo výške 899.000 eur a Výzvu predsedu PSK, ktorý rozdelí sumu 101.000 eur," uviedla vedúca odboru financií PSK Dagmar Olekšáková.       

Cieľom programu Šport je rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. Žiadatelia môžu financie použiť na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, opravu a údržbu športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom. Zároveň môžu prostriedky použiť na usporiadanie masových telovýchovných a športových podujatí alebo na reprezentáciu športovca na podujatiach európskeho a svetového formátu.       

Uchádzači v programe Kultúra môžu financie použiť na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, stavebné úpravy, opravy a údržbu kultúrnych pamiatok, pamätihodností obce alebo mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov či objektov. Rovnako aj priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru. Cieľom programu je zároveň podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov, vrátane tradičnej kuchyne viažucej sa k regiónu, tvorivých dielní, výstav, sympózií a seminárov. Financie sú určené aj na podporu edičnej činnosti, teda na vydávanie publikácií, prípadne CD nosičov.

Prioritou kraja je tiež kvalitné poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi na jeho území. Preto sa v rámci výzvy Sociálne služby môžu žiadatelia uchádzať o dotácie, ktoré sú určené predovšetkým na rekonštrukciu, modernizáciu a stavebné úpravy zariadení, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom. Program je zameraný aj na opravu a údržbu zariadení, nákup materiálno-technického vybavenia priestorov zariadení, nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu u neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby.       

"V tomto roku máme takúto novinku, že žiadatelia v prvej fáze nemusia predkladať všetky potrebné dokumenty. Stačí, že zašlú žiadosť. Až keď bude ich žiadosť schválená a dostanú dotáciu, dodajú ku podpisu zmluvy potrebné materiály. Väčšina materiálov sa dodáva vo forme čestného vyhlásenia, takže aj to je zjednodušenie pre žiadateľov," priblížila Olekšáková.       

Minimálna výška dotácie je 800 eur, maximálna 5000 eur. Spolufinancovanie projektu zostáva vo výške 20 percent zo schválenej dotácie. "Takže, ak niekto žiada väčšiu finančnú výpomoc a je mu schválená nižšia suma, stačí, že doloží svoje finančné prostriedky k tej sume, ktorá mu bola schválená," doplnila vedúca odboru financií PSK. Uchádzači o dotácie môžu predkladať žiadosti na Výzvu zastupiteľstva PSK do 15. februára 2019 a na Výzvu predsedu PSK do 31. augusta 2019.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.11.2016
Mesto Humenné žiada SČK o vrátenie dotácie vo výške 10 000 eur
Humenné žiada Slovenský červený kríž (SČK), územný spolok Humenné o vrátenie dotácie za rok 2015 vo výške 10 000 eur. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom 12. zasadnutí.
viac
18.04.2017
Župa rozdelila na dotáciách viac ako dva milióny eur
Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na svojom XXV. pracovnom zasadnutí 31. marca schválili návrhy na poskytnutie dotácií pre rok 2017 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy.
viac
10.04.2018
Kraj podporí projekty v regióne sumou 663-tisíc eur
Prešovský samosprávny kraj prerozdelí z vlastných príjmov v rámci dotácií 663-tisíc eur. Podporené budú projekty v oblasti kultúry, športu a sociálnych služieb. O grantové peniaze môžu požiadať mestá, obce, občianske združenia i neziskové organizácie. Žiadosť je potrebné predložiť do 13. apríla.
viac
25.02.2019
Zastupiteľstvo KSK schválilo dotácie pre poskytovateľov sociálnych služieb
Poskytnutie dotácie pre 31 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v celkovej výške 317 000 eur v pondelok schválilo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK). Peniaze pôjdu z centrálnej rezervy krajského rozpočtu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.42 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.84 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.74 %