Nedeľa 09.08.2020
Dnes má meniny 
Ľubomíra
°C
19.09.2015 12:21

KOMENTÁR Michala Kaliňáka: Vlastné prieskumy znamenajú ďalšie argumenty


Hovorca ZMOS a politológ Michal Kaliňák. (Foto: Facebook)


Združenie miest a obcí Slovenska spustilo sériu prieskumov, ktoré budú zamerané na rôzne oblasti života územnej samosprávy. Pomôžu dotvoriť obraz o témach, ktoré niekto považuje za problém, ale ďalší v nich vidí riešenie. Tento zámer je jednou z aktivít v rámci Národného projektu.


Nie zvedavosť, ale snaha mať po ruke vždy nové a ďalšie argumenty, poznať situáciu v číslach ako aj možnosť pracovať s vlastnými dátami a prehľadmi sú očakávania spájané s Analytickou časťou Národného projektu.

Vykročiť cestou vlastných informačných zdrojov, ktoré pramenia v našich mestách a obciach je vysoká pridaná hodnota pre prácu ZMOS a jeho orgánov. Preto miestna územná samospráva ako priestor, v ktorom sa uplatňujú zákony, prijímajú vlastné rozhodnutia a zabezpečujú verejné služby rôzneho charakteru, je cieľovou skupinou – presnejšie objektom reprezentatívnej vzorky. Teda zovšeobecneným názorom štatistického reprezentanta – celej miestnej územnej samosprávy.

Združenie miest a obcí Slovenska informáciami takéhoto charakteru doposiaľ nedisponuje. Nemajú ich ani ministerstvá či prieskumné agentúry. Aj preto by sme mali v tejto aktivite vidieť inovatívny prístup a všeobecný prínos. Napríklad v nájdení odpovede na základnú otázku: Ako sme na tom? S parkovaním, energetikou, sociálnymi službami, verejnoprospešnými službami, miestnymi referendami a podobne. S tým, čo pomôže ZMOS na rokovaniach a odborným sekciám Rady ZMOS v práci a formulovaní argumentov.

Spolu s regiónmi

Spolupráca Kancelárie ZMOS s regionálnymi združeniami je prvým predpokladom na získavanie vierohodných informácií. Ani nadšenie, ba ani úprimný záujem tu nepomôžu tak ako spolupráca s regiónmi.

Aj preto boli všetky regionálne združenia v polovici júla oslovené s možnosťou nominovať svojho zástupcu do širšieho tímu spolupracovníkov - ľudí, ktorých poslaním je získavanie informácií z vopred stanovenej reprezentatívnej vzorky miest a obcí. Požiadavky na regionálnych koordinátorov/anketárov boli stanovené tak, aby v každom regióne pôsobil aktívny a komunikatívny spolupracovník, ktorý sa veľmi dobre orientuje v problematike miestnej územnej samosprávy a pozná svoj región tak, aby nám pomohol s  informáciami z miest a obcí k témam, ktoré sa týkajú celej samosprávy. Každá samospráva ich však môže uplatňovať iným, alebo podobným spôsobom.

Poďme k veci...

Napríklad parkovaciu politiku nemajú zavedené všetky samosprávy. Niektorým chýba, iným vôbec. Je však zaujímavé mať prehľad o tom, koľko percent samospráv (v rôznej veľkostnej kategórii) má zavedenú parkovaciu politiku, aký je počet tých, ktoré ju realizujú obecnou firmou a koľké pri parkovacej politike spolupracujú so zmluvným partnerom. Mestá a obce môžu organizovať verejné zhromaždenie obyvateľov. Dodnes však nevieme, v koľkých obciach sa to využíva a s akým prínosom. Takto by sme mohli pokračovať ďalej, napríklad v oblasti energetiky. Aby sme poznali situáciu v území, napríklad vyjadrenú počtom samospráv, ktoré majú majetkový podiel v podniku vyrábajúcom teplo. Alebo, aby sme vedeli, či je v samospráve trend zachovania, alebo odpájania obyvateľov od centrálneho vykurovania. Prípadne sa budeme zaujímať o to, akú skutočnú silu má samospráva vo vlastnej hospodárskej politike, cez uskutočňovanie verejnoprospešných služieb, ktoré je možné vykonávať vlastnými organizáciami, ale napríklad aj zmluvnými partnermi. Chceme ísť po oblastiach, ktoré sú užitočné, ktoré napokon pomôžu aj mestám a obciam pri prijímaní vlastných rozhodnutí.

Jedine s Vami

Výsledky vlastných prieskumov znamenajú ďalšie argumenty, ktorých nikdy nie je dosť. Poslúžia pri práci, pomôžu pri rozhodovaní, dajú sa využiť na rokovaniach. K tomuto však potrebujeme ochotu, aktivitu a záujem miest a obcí. Pevne dúfam, že jedine s Vami sa nám to podarí. Preto mi dovoľte, aby som Vás v mene tímu spolupracovníkov aj touto cestou poprosil o aktívnu spoluprácu formou odpovedí v prieskumoch, s ktorými sa na zástupcov miest a obcí obrátime koncom leta a v priebehu jesene.

 

Analytická časť je súčasťou Národného projektu ZMOS: Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov združenia.

Michal KALIŇÁK

hovorca ZMOS a koordinátor Analytickej časti Národného projektu

 

Autor: Michal Kaliňák


komentáre
SHOW ALL
podobné
30.01.2018
ZMOS vydal analytickú štúdiu mapujúcu súčasné problémy regionálneho školstva
Združenie miest a obcí Slovenska prostredníctvom autorského kolektívu odborníkov spracovalo odborný dokument (ako projektový výstup NP CSD II.), ktorý sa venuje súčasným problémom regionálneho školstva a možnostiam ich riešenia z pohľadu miest a obcí.
viac
28.06.2018
Samosprávy potrebujú viac informácií o agende SMART
Združenie miest a obcí Slovenska na prelome mája a júna zrealizovalo prieskum, ktorý sa venoval agende SMART. Získané dáta ukazujú, že táto agenda je perspektívna, avšak samosprávy o nej nedisponujú dostatočnými informáciami.
viac
10.09.2018
VÚC očami komunálu
Združenie miest a obcí Slovenska dnes spúšťa prieskum zameraný na vnímanie vyšších územných celkov primátormi miest a starostami obcí.
viac
03.04.2019
Kto sa podieľa na rozvoji samosprávy
Starostovia a primátori, ktorí boli v jesenných komunálnych voľbách zvolení minimálne tretí krát sa v prieskume Združenia miest a obcí Slovenska vyjadrili k tomu, kto sa podľa nich najvýraznejšie podieľa na rozvoji samospráv. Tiež odpovedali na to, či by išli opätovne do komunálnych volieb.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.02 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.71 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.28 %