Piatok 21.06.2024
Dnes má meniny 
Alojz
°C
29.05.2020 10:30

Informácia o plánovaných výzvach Grantov EHP a Nórska


Granty EHP a Nórska.


Úrad vlády SR v rámci Grantov EHP 2014-2021 a ako správca programu Kultúra zverejnil informáciu o plánovanom vyhlásení Otvorenej výzvy.


Úrad vlády SR v rámci Grantov EHP 2014-2021 ako správca programu Miestny rozvoj a inklúzia zverejnil informáciu o plánovanom vyhlásení Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov a ako správca programu Kultúra zverejnil informáciu o plánovanom vyhlásení Otvorenej výzvy v rámci schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia a kultúry.

Plánovaná výzva z programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov:

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: jún 2020

Predpokladaný termín uzávierky výzvy: november 2020

Cieľom výzvy bude podpora projektov zlepšujúcich prístup zraniteľných detí a mládeže k širšiemu okruhu mimoškolských činností s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti prostredníctvom vytvorenia multifunkčného centra pre mládež. Vybrané projekty podporia centrá pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch.

Oprávnení žiadatelia:

- Banskobystrický, Košický, Prešovský samosprávny kraj a ich príspevkové organizácie

- Obce nachádzajúce sa v najmenej rozvinutých okresoch a ich rozpočtové a príspevkové organizácie

- Orgány štátnej správy

Bližšie informácie TU.

Plánovaná výzva v rámci schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia a kultúry:

Predpokladaný termín vyhlásenie výzvy: október 2020

Predpokladaný termín uzávierky výzvy: január 2021

Cieľom výzvy bude podpora projektov týkajúcich sa rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti  súčasného umenia.

Oprávnení žiadatelia: Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v SR, ktorých základná aktivita je v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení 1295/20134 Európskeho Parlamentu a Výboru ustanovujúceho Program Kreatívna Európa (2014-2020), za predpokladu, že žiadateľ má aspoň 1 povinného partnera. Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Bližšie informácie TU.

Aktuálne výzvy Grantov EHP a Nórska: Výzvy programu Domáce a rodovo podmienené násilie:

Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (DGVBF01) - Podpora organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom

Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom (DGV01)

Autor: (Úrad vlády SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.08.2017
Úrad vlády vyčlenil na podporu regiónov viac ako milión eur
Úrad vlády Slovenskej republiky informuje širokú verejnosť, že na webovom sídle www.nro.vlada.gov.sk vyhlásil a zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.
viac
02.08.2019
Úrad vlády SR vyhlásil dve výzvy na podporu kultúry z grantov EHP
Verejné inštitúcie, neziskové organizácie i súkromné spoločnosti sa môžu uchádzať o granty EHP na podporu kultúry. V rámci programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca ich vyhlásil Úrad vlády (ÚV) SR – správca programu.
viac
25.06.2020
Výzva rezortu kultúry na kultúru znevýhodnených skupín
Ministerstvo kultúry SR zverejnilo Výzvu na podporu projektov z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020 v rámci dotačného systému ministerstva na rok 2020.
viac
21.07.2020
Výzva Európskej komisie na inteligentnú autonómnu mobilitu
Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na pilotný projekt - Inteligentná mestská mobilita zahŕňajúca autonómne vozidlá s termín na predloženie návrhu do 15. septembra 2020.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %