Štvrtok 21.10.2021
Dnes má meniny 
Uršuľa
°C
29.05.2020 10:30

Informácia o plánovaných výzvach Grantov EHP a Nórska


Granty EHP a Nórska.


Úrad vlády SR v rámci Grantov EHP 2014-2021 a ako správca programu Kultúra zverejnil informáciu o plánovanom vyhlásení Otvorenej výzvy.


Úrad vlády SR v rámci Grantov EHP 2014-2021 ako správca programu Miestny rozvoj a inklúzia zverejnil informáciu o plánovanom vyhlásení Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov a ako správca programu Kultúra zverejnil informáciu o plánovanom vyhlásení Otvorenej výzvy v rámci schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia a kultúry.

Plánovaná výzva z programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov:

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: jún 2020

Predpokladaný termín uzávierky výzvy: november 2020

Cieľom výzvy bude podpora projektov zlepšujúcich prístup zraniteľných detí a mládeže k širšiemu okruhu mimoškolských činností s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti prostredníctvom vytvorenia multifunkčného centra pre mládež. Vybrané projekty podporia centrá pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch.

Oprávnení žiadatelia:

- Banskobystrický, Košický, Prešovský samosprávny kraj a ich príspevkové organizácie

- Obce nachádzajúce sa v najmenej rozvinutých okresoch a ich rozpočtové a príspevkové organizácie

- Orgány štátnej správy

Bližšie informácie TU.

Plánovaná výzva v rámci schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia a kultúry:

Predpokladaný termín vyhlásenie výzvy: október 2020

Predpokladaný termín uzávierky výzvy: január 2021

Cieľom výzvy bude podpora projektov týkajúcich sa rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti  súčasného umenia.

Oprávnení žiadatelia: Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v SR, ktorých základná aktivita je v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení 1295/20134 Európskeho Parlamentu a Výboru ustanovujúceho Program Kreatívna Európa (2014-2020), za predpokladu, že žiadateľ má aspoň 1 povinného partnera. Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Bližšie informácie TU.

Aktuálne výzvy Grantov EHP a Nórska: Výzvy programu Domáce a rodovo podmienené násilie:

Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (DGVBF01) - Podpora organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom

Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom (DGV01)

Autor: (Úrad vlády SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.11.2017
Výzvy na podporu kultúry a turizmu 2018 sú otvorené
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zverejnil 2. novembra 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry a turizmu pre rok 2018. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 18. decembra 2017.
viac
02.08.2019
Úrad vlády SR vyhlásil dve výzvy na podporu kultúry z grantov EHP
Verejné inštitúcie, neziskové organizácie i súkromné spoločnosti sa môžu uchádzať o granty EHP na podporu kultúry. V rámci programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca ich vyhlásil Úrad vlády (ÚV) SR – správca programu.
viac
25.06.2020
Výzva rezortu kultúry na kultúru znevýhodnených skupín
Ministerstvo kultúry SR zverejnilo Výzvu na podporu projektov z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020 v rámci dotačného systému ministerstva na rok 2020.
viac
21.07.2020
Výzva Európskej komisie na inteligentnú autonómnu mobilitu
Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na pilotný projekt - Inteligentná mestská mobilita zahŕňajúca autonómne vozidlá s termín na predloženie návrhu do 15. septembra 2020.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.66 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.58 %