Nedeľa 23.06.2024
Dnes má meniny 
Sidónia
°C
25.08.2017 08:53

Úrad vlády vyčlenil na podporu regiónov viac ako milión eur


Úrad vlády SR.


Úrad vlády Slovenskej republiky informuje širokú verejnosť, že na webovom sídle www.nro.vlada.gov.sk vyhlásil a zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.


Dotáciu je možné žiadať na realizáciu aktivít v rámci jednej alebo viacerých oblastí podpory, ktorými sú:

1. Podpora prípravy akčných plánov rozvoja;

2. Špecializované aktivity zamerané na realizáciu, metodickú a koordinačnú podporu konkrétnych projekto;

3. Vzdelávacie a iné aktivity zamerané na zvýšenie ľudských a inštitucionálnych kapacít v oblasti regionálneho rozvoja.       

O dotáciu sa môžu uchádzať regionálne rozvojové agentúry, slovenská časť euroregiónu, európske zoskupenie územnej spolupráce, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, obce a vyššie územné celky.

Celkový objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 1 110 178 eur, pričom maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000 eur a minimálna 20 000 eur. Minimálna výška spolufinancovania projektu (z vlastných alebo iných zdrojov), na ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej 10 percent z celkovej výšky požadovanej dotácie.       

Žiadosť je potrebné doručiť buď osobne do podateľne Úradu vlády SR alebo doporučene na adresu: Úrad vlády Slovenskej republiky, Sekcia regionálneho rozvoja, Námestie slobody, 1 813 70 Bratislava.      

Termín predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie je 30. september 2017.       

Výzvu, jej prílohy a formuláre potrebné k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie nájdete na webovom sídle Úradu vlády SR http://nro.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.11.2016
Dotačná schéma pre turizmus je spustená
BSK 9. novembra zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2017.
viac
12.12.2017
MŽP vyhlásilo výzvu zameranú na triedený zber
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) vyhlásilo výzvu pre najmenej rozvinuté okresy so zameraním na triedený zber. K dispozícii je pre nich 25 miliónov eur.
viac
09.03.2020
TTSK vyčlenil na podporu regionálneho rozvoja 500 000 eur
Trnavský samosprávny kraj pripravil aj v roku 2020 dotačnú výzvu na podporu regionálneho rozvoja so zameraním predovšetkým na rozvoj a zatraktívnenie cestovného ruchu.
viac
16.10.2020
Projekty samospráv na zmiernenie dopadov pandémie sú už vyhodnotené
Rezort informatizácie, regionálneho rozvoja a inovácií vyhodnotil výzvu za viac ako 1,1 milióna eur, prostredníctvom ktorej rezort podporil 50 projektov samospráv na zmiernenie dopadov pandémie na Slovensku.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.20 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.66 %