Utorok 31.03.2020
Dnes má meniny 
Benjamín
°C
28.07.2017 12:44

Bratislava pokračuje v revitalizácii Námestia slobody


Snímka zdroj: (hmb).


Od spustenia 1. etapy revitalizácie Námestia slobody došlo koncom mája už k značnému zlepšeniu stavu námestia, pričom práce na jeho revitalizácii stále pokračujú.


Prvá etapa revitalizácie Námestia Slobody je zameraná hlavne na prípravné práce týkajúce sa starostlivosti o zeleň a zabezpečenia čistoty a bezpečnosti. Etapovitý proces revitalizácie námestia ide podľa plánu a tento týždeň sa začalo s náterom betónových múrikov v rámci areálu, následne sa pristúpi k ďalším aktivitám.

„Námestie slobody sa mení k lepšiemu a pokračujeme v jeho revitalizácii. Čistila sa fontána, chodníky, betónové múriky, odstraňovala burina, natierali sa lavičky, orezávali sa kroviny. Postupnou revitalizáciou chceme vrátiť život do tohto zanedbaného verejného priestoru,“ uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Minulý týždeň sa skončilo s náterom 209 ks lavičiek na námestí, po ktorých bude nasledovať natieranie vyčistených betónových múrikov a stĺpov verejného osvetlenia.

Medzi prvými prácami bola séria tzv. zabezpečovacích a prípravných prác, ktoré obsahovali odstraňovanie buriny z plôch námestia a z vnútornej plochy fontány a tiež grafitov z kovovej skulptúry fontány, taktiež orez krovín či čistenie odvodňovacích rigolov a chodníkov od lístia a ihličia. V rámci 1. etapy revitalizácie námestia sa plánuje ešte oprava existujúcej dlažby a chodníkov, dobetónovanie chýbajúcich častí travertínového múriku fontány a oprava rigolov okolo nej či dodanie nových odpadkových košov (vrátane košov na psie exkrementy) a tiež montáž stojanov na bicykle.

Predpokladaná doba ukončenia prvej etapy revitalizácie územia je naplánovaná na druhú polovicu prázdnin, pričom v tomto období hlavné mesto plánuje postupné prinavrátenie života do tohto dôležitého verejného priestoru.

Druhá etapa revitalizácie, v ktorej pôjde o verejnú súťaž na ideový urbanistický návrh Námestia slobody, by mala začať v septembri. Do súťaže sa budú môcť zapojiť nielen skúsení architekti, ale aj študenti architektúry. Ich úlohou bude pretvoriť jedno z najväčších a najznámejších námestí v Bratislave, zlepšiť jeho súčasný stav a vytvoriť z neho opätovne príjemný priestor na oddych. Výsledkom súťaže bude koncept budúceho riešenia Námestia slobody, ktorý bude rozpracovaný do realizačného projektu s realizáciu v budúcom roku.

Hlavné mesto podpísalo ešte koncom mája 2017 zmluvu o spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a občianskym združením Dobré m(i)esto, založeným Nadáciou HB Reavis, ktoré v spolupráci s mestom zabezpečujú potrebné práce pri revitalizácii námestia, ktorá sa uskutočňuje v dvoch etapách. Mesto uvítalo spoluprácu so súkromným sektorom, ktorý spolu s mestom zafinancuje obnovu jedného z najdôležitejších verejných priestorov Bratislavy. Z rozpočtu mesta pôjde na revitalizáciu námestia 120-tisíc eur a sumou 500-tisíc eur prispeje investor. Práce by mali byť ukončené do konca roka 2018.

 

Autor: (hmb)


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.05.2017
V Bratislave začínajú s revitalizáciou Námestia slobody
Hlavné mesto začína s revitalizáciou Námestia slobody. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal podpísal zmluvu o spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a občianskym združením Dobré m(i)esto, založeným Nadáciou HB Reavis, ktoré v spolupráci s mestom zabezpečí potrebné práce pri revitalizácii územia.
viac
09.06.2017
Stropkov rekonštruuje historický park, deťom odovzdali ďalšie nové ihriská
Postupná obnova centra mesta prebieha v Stropkove aj v tomto roku. Aktuálne finišujú s terénnymi a sadovými úpravami historického parku. Vlani tam bolo kompletne zrekonštruované a vymenené kované oplotenie, teraz sa zamerali na revitalizáciu zelene, starej fontány a mobiliáru.
viac
24.07.2017
Bratislava pokračuje v obnove historických pamiatok a objektov
Hlavné mesto prostredníctvom svojej mestskej organizácie GIB ako správcu mestských kultúrno-historických pamiatok zabezpečilo pamiatkovú obnovu troch historických objektov v rámci postupnej obnovy dôležitých mestských kultúrnych pamiatok.
viac
02.08.2017
Štyri erby na kontajnery so stromami vyrobia miestni študenti
Štyri kovové erby, ktoré budú krášliť kontajnery so stromami v centre Fiľakova, vyrobia miestni stredoškolskí študenti. Ako informoval primátor mesta Attila Agócs, spomínané kontajnery osadia na Hlavnej ulici v rámci revitalizácie zelene.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.12 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.85 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.02 %