Streda 19.01.2022
Dnes má meniny 
Drahomíra, Mário
°C
09.10.2020 01:45

Balík REACT EÚ na európskej úrovni


REACT-EÚ.


Prinášame aktuálny prehľad rokovaní a pozícií o finančnom balíku REACT EÚ, ktorý je súčasťou finančného nástroja Next Generation EÚ na európskej úrovni.


V súčasnosti je predmetom európskeho medzirezortného pripomienkového procesu, ktorého ukončenie sa predpokladá už čoskoro.

Výbor pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu

Výbor pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu (REGI) prijal 7. septembra 2020 správu o legislatívnom návrhu REACT EÚ.

Členovia výboru REGI hlasovali za to, aby umožnili krajinám EÚ využívať dodatočné zdroje kohéznej politiky aj v rokoch 2023 a 2024, čiže nad rámec termínu, ktorý navrhuje Európska komisia - do roku 2022. Európski poslanci trvajú na tom, aby sa zdroje dostali do najviac postihnutých regiónov a ľuďom, najviac postihnutých krízou a investície  na zdravotné a sociálne služby, cestovný ruch, kultúru, zamestnanosť mladých ľudí a znevýhodnené skupiny. Zdôraznili tiež potrebu zachovať úroveň finančných zdrojov REACT-EÚ predložených Komisiou, t. j. na úrovni 55 miliárd EUR, napriek tomu, že Európska rada (lídri členských krajín) navrhla škrty v rozpočte. Zdroje REACT EÚ na krytie aktivít by mali byť oprávnené spätne od 1. februára 2020.

Návrh REACT-EU je aktuálne predmetom medziinštitucionálneho dialógu medzi Európskym parlamentom, Radou a EK – jeho ukončenie sa predpokladá v polovici októbra tohto roka a účinnosť do konca tohto roka. V súčasnosti sa očakáva stanovisko Európskeho parlamentu v prvom čítaní (plenárne zasadnutie Euróspkeho parlamentu 5.-8. októbra 2020).

Európsky výbor regiónov

Komisia pre územnú kohéznu politiku a rozpočet EÚ Európskeho výboru regiónov (COTER) viedla všeobecnú rozpravu k tejto problematike 24. septembra 2020. Stanovisko výboru ako poradného orgánu európskych inštitúcií bude predmetom rokovania počas plenárneho zasadnutia výboru v dňoch 12. - 14. októbra 2020. Návrh stanoviska je už k dispozícii online TU.

Návrh stanoviska výboru poskytuje odporúčania pre legislatívne zmeny a politické odporúčania a je všeobecne v súlade so správou parlamentného výboru REGI. Cieľom návrhu stanoviska je napríklad spružniť navrhovaný legislatívny balík a zosúladiť ho so závermi júlového zasadnutia Európskej rady o viacročnom finančnom rámci,  ako aj podporiť uplatňovanie zásad partnerstva a viacúrovňového riadenia. Vyzýva tiež na nájdenie správnej rovnováhy medzi rýchlym vyplácaním novo dostupných zdrojov, efektívnym a efektívnym investovaním a potrebou zabrániť nadmerným nezrovnalostiam a systémovým chybám.

Združenie miest a obcí SR zaslalo podpredsedníčke vlády SR V. Remišovej na základe požiadavky rezortu zoznam investičných zámerov miest a obcí, ktoré by mohli byť financované z nástroja REACT EÚ v auguste 2020. Zároveň sme poukázali na zoznam projektov v zásobníkoch jednotlivých operačných projektov, ktoré neboli financované z dôvodu nedostatočných finančných zdrojov pre príslušnú prioritnú os prioritných programov.

O REACT EÚ

Nástroj REACT EÚ, ktorý Európska komisia navrhla v máji 2020, ponúka podporu pri zmierňovaní okamžitých účinkov krízy COVID-19 mobilizáciou ďalších investícií a ponúka veľkú flexibilitu členským štátom pri riešení okamžitých účinkov krízy. Rozširuje dve investičné iniciatívy, CRII a CRII +.

Súvisiace oznamy ZMOS: Návrh na rozdelenie zdrojov REACT-EU

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.09.2020
EP podporil prísnejšie klimatické ciele do roku 2030
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) podporili prísnejšie klimatické ciele do roku 2030. Environmentálna organizácia Greenpeace očakáva, že Slovensko podporí zníženie emisií o 65 percent do desiatich rokov. Informovala o tom hovorkyňa Greenpeace Slovensko Patrícia Brandysová.
viac
16.10.2020
Päť princípov pre transparentné a efektívne IT
Vláda SR minulý týždeň schválila päť princípov pre transparentné a efektívne IT. Posledný Odpočet plnenia Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy konštatuje, že pri digitalizácii Slovensko zaostáva.
viac
10.02.2021
Európsky výbor regiónov: Cezhraničné služby v Európe
Minulý týždeň sa uskutočnilo prvé zasadnutie Európskeho výboru regiónov v tomto roku. Predmetom zasadnutia výboru boli rôzne aktuálne témy a medzi nimi aj poskytovanie verejných služieb v prihraničných regiónoch.
viac
03.06.2021
Digitálne COVID osvedčenia EÚ
Brána EÚ (EU Gateway) sa otvára siedmim štátom mesiac pred stanoveným termínom.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.63 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.59 %