Piatok 21.01.2022
Dnes má meniny 
Vincent
°C
10.02.2021 03:20

Európsky výbor regiónov: Cezhraničné služby v Európe


Ilustračná snímka.


Minulý týždeň sa uskutočnilo prvé zasadnutie Európskeho výboru regiónov v tomto roku. Predmetom zasadnutia výboru boli rôzne aktuálne témy a medzi nimi aj poskytovanie verejných služieb v prihraničných regiónoch.


Zámerom stanoviska k cezhraničným vereným službám, ktorý prijali členovia výboru je lepší prístup k verejným službám pre občanov žijúcich v prihraničných regiónoch EÚ.

Lepší prístup k verejným službám pre občanov žijúcich v prihraničných regiónoch EÚ je hlavným zameraním stanoviska, ktoré pripravil Pavel Branda (CZ), zástupca starostu obce Radlo, a o ktorom diskutovali členovia Európskeho výboru regiónov počas februárového plenárneho zasadnutia. V stanovisku zdôrazňuje výhody cezhraničného poskytovania verejných služieb a požaduje silnejší právny rámec, stále štruktúry, ako sú cezhraničné kontaktné miesta, a finančnú podporu prostredníctvom iniciatívy REACT-EÚ.

 

Obmedzený prístup k verejným službám v cezhraničí

Takmer tretina občanov EÚ žije alebo pracuje v prihraničných regiónoch, kde je prístup k verejným službám ako je doprava, vzdelávanie alebo zdravotná starostlivosť, často obmedzený v porovnaní s centrálnymi regiónmi alebo regiónmi hlavného mesta. Platí to najmä pre riedko osídlené oblasti so starnúcou populáciou. Cezhraničné poskytovanie verejných služieb by nielen zvýšilo kvalitu života občanov na každej strane, ale tiež zvýšilo nákladovú efektívnosť verejných služieb. V stanovisku výboru sa zdôrazňuje, že v rámci EÚ je potrebný silnejší právny rámec, ktorý umožní účinné zriadenie a správu cezhraničných verejných služieb. Stanovisko tiež vyzýva členské štáty, aby prehodnotili svoje vlastné právne rámce, pokiaľ ide o ich vplyv na prihraničné regióny, pretože súčasné rámce často spôsobujú veľkú administratívnu záťaž a zvýšené náklady, ktoré spôsobujú to, že mnohé miestne a regionálne samosprávy upúšťajú od svojich plánov.

"Prístup k cezhraničným verejným službám prispieva k znižovaniu negatívnych vplyvov na hranici a môže zvyšovať kvalitu života občanov žijúcich v prihraničných regiónoch. Boli by sme radi, keby sa dosiahli konkrétnejšie kroky, ktoré by zlepšili podmienky pre efektívne poskytovanie cezhraničných verejných služieb v Európe, ako je právny rámec, štruktúry a financovanie“, uviedol Pavel Branda (CZ), zástupca starostu mesta Radlo a spravodajca stanoviska k “Cezhraničným verejným službám v Európe“.

Anne Sander (FR), poslankyňa Európskeho parlamentu uviedla: „Dôrazne podporujem cezhraničné verejné služby v Európe. Kríza Covid-19 ukázala potrebu posilniť existujúce cezhraničné verejné služby a vytvoriť nové v cezhraničných regiónoch, ktoré to najviac potrebujú. Sú to skutočné piliere tejto spolupráce medzi členskými štátmi a výrazne zlepšujú život európskych občanov. Takmer tretina európskych občanov žije a pracuje v cezhraničných regiónoch a čelí každodenným výzvam v prístupe k zdravotnej starostlivosti, prekračovaní hraníc, využívaní dopravy, odbornej prípravy, práce a dokonca aj cestovania. Je to hospodárska, sociálna, politická a ľudská výzva.”

 

REACT-EÚ a cezhraničná spolupráca

Spravodajca odporúča, aby členské štáty vyčlenili časť svojich zdrojov v rámci iniciatívy REACT-EÚ na programy cezhraničnej spolupráce, čo umožní účinné opätovné začatie a posilnenie cezhraničnej spolupráce po kríze COVID-19. Ďalej navrhuje, aby sa v prípade potreby vytvorili stabilné a stále cezhraničné národné kontaktné miesta pre správu, ktoré by mohli pomôcť pri systematickom odstraňovaní hraničných prekážok, a poznamenáva, že minimálna úroveň cezhraničnej spolupráce musí byť zachovaná aj v čase krízy.

 

Potrebná podpora legislatívnych návrhov

V záujme zlepšenia prístupu k verejným službám v prihraničných regiónoch Európsky výbor regiónov opätovne zdôrazňuje svoju silnú podporu legislatívnym návrhom, ako je napríklad Európsky cezhraničný mechanizmus (ECBM), ktorý je v súčasnosti blokovaný v Rade Európskej únie. Spravodajca tiež zdôrazňuje výhody a potenciál Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), čo by mohlo byť užitočné najmä v prípadoch, keď sú hlavnými poskytovateľmi verejnej správy a kde je potrebný spoločný rozpočet a zamestnanci.

Európsky výbor regiónov sa tiež pripojil k Európskej cezhraničnej občianskej aliancii založenej Asociáciou európskych pohraničných regiónov (AEBR), Mission Operationelle Transfrontalière (MOT) a Stredoeurópskou službou pre cezhraničné iniciatívy (CESCI) v júni 2020, v nadväznosti na skúsenosti z krízy COVID-19. Aliancia vyzýva všetkých občanov, ktorí majú záujem o bývanie v prihraničných regiónoch, ako aj všetkých občanov, ktorí sa o túto tému zaujímajú, aby sa pripojili k Aliancii a podpísali ju na webovej stránke Európskeho výboru regiónov.

 

Základné informácie:

Európsky výbor regiónov (EVR) je poradným orgánom Komisie a Parlamentu EÚ.  Ročne organizuje spravidla šesť plenárnych zasadnutí, na ktorých sa zúčastňuje všetkých 329 demokraticky zvolených členov výboru zastupujúcich miestne a regionálne samosprávy zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Jedným z hlavných účelov výboru je prijímať stanoviská, správy a uznesenia. Podľa hodnotiacej správy po 10 rokoch členstva SR v EÚ je až 85% právnych predpisov v SR tvorených transpozíciou legislatívy EÚ.

Európsky cezhraničný mechanizmus (ECBM) navrhla Európska komisia v roku 2018 ako riešenie na prekonanie právnych a administratívnych prekážok, ktoré bránia cezhraničnej spolupráci. Za určitých okolností by mechanizmus umožňoval uplatňovanie právnych predpisov susedného štátu v cezhraničných regiónoch. Návrh je v súčasnosti blokovaný v Rade Európskej únie.

Iniciatíva REACT-EÚ je súčasťou plánu obnovy EÚ a zameriava sa na hospodársky dopad spôsobený pandémiou COVID-19. Iniciatíva, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2021, je jedným z najväčších programov v rámci nového nástroja EÚ novej generácie EÚ v hodnote 47,5 miliárd EUR.

Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) je právny nástroj určený na uľahčenie a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce. Európsky výbor regiónov zriadil platformu EZÚS, ktorá spája politických a technických zástupcov všetkých existujúcich EZÚS, ako aj združení a ďalších odborníkov a zainteresovaných strán.

Autor: (Európsky výbor regiónov)


komentáre
SHOW ALL
podobné
06.04.2020
ZMOS komunikuje so zahraničnými partnermi, spoločne zdieľajú skúsenosti
Združenie miest a obcí Slovenska v aktuálnom období mimoriadne intenzívne komunikuje so zahraničnými partnermi. Hlavne s partnerskými organizáciami v Českej republike, v Rakúsku, ale aj s Radou Európskych obcí a regiónov.
viac
09.10.2020
Balík REACT EÚ na európskej úrovni
Prinášame aktuálny prehľad rokovaní a pozícií o finančnom balíku REACT EÚ, ktorý je súčasťou finančného nástroja Next Generation EÚ na európskej úrovni.
viac
12.02.2021
TTSK sa pridal k iniciatíve Európskeho výboru regiónov Cohesion Alliance
Trnavský samosprávny kraj sa 3. februára 2021 pridal ku Cohesion Alliance, v preklade Združeniu pre súdržnosť. Táto iniciatíva Európskeho výboru regiónov zdôrazňuje rolu územných samospráv pri posilňovaní súdržnosti, udržateľnosti a odolnosti Európy.
viac
10.11.2021
Život na hraniciach, cezhraničná spolupráca počas pandémie
Pandémia znamenala pre život na hraniciach najväčšie obmedzenie v histórii Únie. Ranu dostala aj cezhraničná spolupráca medzi regiónmi na opačných stranách hranice.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.65 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.58 %