Utorok 26.05.2020
Dnes má meniny 
Dušan
°C
22.03.2019 12:35

Žilina vyhlásila grantové výzvy. Po novom už o ne možno požiadať elektronicky


Ilustračná snímka


Žilinská radnica vyhlásila výzvy na predkladanie žiadostí o granty, v rámci ktorých rozdelí 173 tisíc eur. Mesto podporí aktivity z oblasti kultúry, športu, sociálnej a zdravotnej oblasti, vzdelávania, životného prostredia a inštitucionálnej podpory. Ďalších 400 tisíc eur pôjde na športové dotácie.


Podávanie žiadostí o granty sa v tomto roku zjednodušilo. Po novom ich môžu žiadatelia podať už aj elektronicky. Uzávierka pre doručenie vyplnených žiadostí je 15. apríl 2019. Formulár na vyplnenie žiadosti je dostupný na webe www.zilina.egrant.sk. Jeden originál kompletne vyplneného, vytlačeného a podpísaného grantového formuláru treba spolu s prílohami doručiť aj fyzicky na mestský úrad, a to buď osobne alebo poštou najneskôr v deň uzávierky. „Všetky potrebné informácie sú zverejnené s výzvou na webovej stránke mesta a po prihlásení sa žiadateľa do e-grantu, bude vysvetlený postup, ako spracovať žiadosť,“ priblížila Ingrid Dolniková, vedúca odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline. Minimálny príspevok mesta na jeden projekt je vo výške 350 eur, maximálne môže mesto prispieť sumou 2 500 eur. Financie z grantu musia byť použité na aktivity v roku 2019. O prerozdelení financií budú rozhodovať členovia grantovej komisie. Schválené projekty mesto zverejní na svojich internetových stránkach. Žiadateľ o grant musí mať sídlo či trvalý pobyt v meste Žilina, alebo vykonávať činnosť na území mesta, prípadne poskytovať služby obyvateľom mesta. Rovnako je podmienkou, aby podnikateľské subjekty mali predmet podnikania v konkrétnej oblasti podpory, z ktorej o príspevok žiadajú.

Na podporu kultúry pôjde tento rok z grantov 70 tisíc eur, pre sociálnu a zdravotnú oblasť je vyčlenených 15 tisíc eur, rovnaká suma 15 tisíc eur je alokovaná pre oblasť životného prostredia. Vzdelávacie projekty podporí mesto čiastkou 10 tisíc eur a 28 tisíc eur je vyčlenených na podporu projektov pre oblasť športu. Suma 35 tisíc eur je schválená na podporu činnosti a rozvoja organizácií v rámci inštitucionálnej podpory. Osobitných 400 tisíc eur pôjde aj v tomto roku na športové dotácie, ktoré sú určené na podporu športovej činnosti pre registrovaných športovcov. Táto pomoc je určená klubom, ktoré sú zaregistrované v zmysle zákona o športe v Registri právnických osôb v športe najneskôr v roku 2018. „O športovú dotáciu sa môžu uchádzať len tie kluby, ktoré nie sú financované z rozpočtu mesta a  ktorých zriaďovateľom nie je mesto Žilina. Rovnako platí, že športový klub musí mať vysporiadané finančné vzťahy s mestom Žilina a nie sú voči nemu vedené konkurzné konania prípadne výkon rozhodnutia,“ uviedla Ingrid Dolniková. Dodala, že záujemcovia môžu svoje projekty posielať tiež do 15. apríla 2019. „Aj v tomto roku sa nám vďaka týmto grantom a dotáciám podarí podporiť zaujímavé aktivity, projekty, organizácie, či športové kluby. Som rád, že aj vďaka podpore zo strany mesta môžu tieto subjekty rozvíjať svoju činnosť. Tento rok prichádzame s novinkou v podobe elektronického podávania grantov, čo verím, že mnohým žiadateľom zjednoduší život,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Doplňujúce informácie a ďalšie otázky v prípade športových dotácií možno smerovať na e-mailovú adresu sportovedotacie@zilina.sk a otázky týkajúce sa grantového systému môžu žiadatelia písať na e-mail granty@zilina.sk. K dispozícii je tiež telefónne číslo 041/70 63 319. Všetky informácie sú dostupné aj na webovej stránke mesta.

Autor: Barbora Zigová, hovorkyňa mesta


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.03.2017
Žilina opäť podporí aktivity občanov a občianskych združení
Mesto Žilina v tomto roku podporí aktivity občanov a občianskych združení, a to až vo výške 296 000 eur. Záujemcovia sa môžu uchádzať o finančnú podporu v oblastiach: kultúra, vzdelávanie, šport, sociálna a zdravotná oblasť a životné prostredie.
viac
08.06.2017
Bytčica žila športom a kultúrou
Uplynulý víkend sa v mestskej časti Bytčica niesol v duchu športu a kultúry. Na futbalovom ihrisku si počas BYTČICKÉHO JUNIÁLESU prišli na svoje deti i dospelí. Poslanci Anton Trnovec a Jozef Juriš zabezpečili v rámci Medzinárodného dňa detí drobné občerstvenie.
viac
06.04.2019
Trenčianska župa sa pilotne vydala na cestu envirovzdelávania mládeže
Budovanie pozitívneho prístupu k ochrane životného prostredia už od skorého veku. S jasným cieľom pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) k príprave Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji.
viac
09.03.2020
Prešov zverejnil výzvu na poskytnutie dotácie v troch oblastiach
Mesto Prešov zverejnilo výzvu na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a v sociálnej oblasti. Žiadosti pre každú oblasť možno podávať do 31. marca prostredníctvom určených formulárov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke radnice.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.87 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.35 %