Sobota 16.02.2019
Dnes má meniny 
Ida, Liana
8°C Bratislava
28.04.2017 05:54

Štúrovo v roku 2016 hospodárilo s prebytkom vyše 750.000 eur


Ilustračná snímka.


Mesto Štúrovo vykázalo za rok 2016 prebytkový rozpočtový hospodársky výsledok vo výške 752.000 eur. Splnilo tak všetky svoje zákonom stanovené povinnosti a úlohy. TASR o tom informovala asistentka pre styk s verejnosťou Mestského úradu v Štúrove Agnesa Dudášová.


     Podľa jej ďalších slov celkové príjmy mesta vrátane mestských príspevkových a rozpočtových organizácií predstavujú čiastku 8,1 milióna eur. "Podstatnú časť príjmov tvorili podielové dane, miestne dane a poplatky v celkovej hodnote 4,2 milióna eur.       

Druhou najvyššou čiastkou boli finančné prostriedky ako granty a transfery účelovo určené na financovanie prenesených kompetencií štátu v oblasti školstva, matriky, stavebného úradu, registra obyvateľstva a na ostatné činnosti. Granty a transfery predstavujú hodnotu 2,1 milióna eur. Podielové dane boli vďaka dobrej ekonomickej situácii štátu, ako aj legislatívnym zmenám ako zvýšenie percentuálneho podielu na výnose daní z príjmov fyzických osôb zo 68,5 percenta na 70 percent vyplatené nad očakávania mesta," povedala Dudášová.      

Celkové výdavky mesta vrátane škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou boli na úrovni 7,3 milióna eur. "Výdavky na školstvo predstavujú takmer 53 percent z celkových výdavkov mesta. Na kladnom hospodárskom výsledku mesta sa spolupodieľali ako príspevkové, tak aj rozpočtové organizácie zriadené mestom. Je to mestské kultúrne stredisko, mestská knižnica, mestská športová organizácia, Základná škola Adyho, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Materská škola – Óvoda Bartókova, centrum voľného času a školská jedáleň," dodala.      

Samospráva v roku 2016 preinvestovala celkom 383.000 eur. "Z celkovej hodnoty investícií sa 42 percent prostriedkov vynaložilo na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Ďalšie čiastky sa použili na rekonštrukciu budov, na rozšírenie verejného osvetlenia a na prípravu projektových dokumentácií pre VIZA/VYZA centrum, rozšírenie kapacity Materskej školy – Óvoda Bartókova či cyklotrasy," poznamenala Dudášová.      

Všetky záväzky mesta týkajúce sa prijatých úverov a lízingov sa splácali včas, pričom hodnota úverov sa v roku 2016 znížila o 157.000 eur. "Vďaka dobrej hospodárskej situácii je mesto Štúrovo v takej pozícii, že v dohľadnej dobe môže uskutočniť ďalšie investičné akcie. Naďalej vyhľadávame možnosti získavania nenávratných finančných prostriedkov z rôznych fondov," ukončila.    

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.06.2016
Hlavné mesto vlani hospodárilo s prebytkom viac ako sedem miliónov eur
Hlavné mesto hospodárilo v roku 2015 s prebytkom vo výške zhruba 7,3 milióna eur. Rozdelený je do rezervného fondu, z ktorého môžu byť hradené kapitálové výdavky mesta, fondu rozvoja bývania, fondu statickej dopravy a fondu rozvoja telesnej kultúry.
viac
02.12.2016
Samosprávy v prvom polroku 2016 hospodárili veľmi zodpovedne
Objem podielových daní poukázaný samosprávam bol oproti polroku 2011 vyšší až o 50,41 %. Samosprávy čerpali bankové úvery na rozvojové aktivity rozvážne.
viac
24.04.2017
Mesto Martin hospodárilo v roku 2016 s prebytkovým rozpočtom
Mesto Martin hospodárilo podľa záverečného účtu v roku 2016 s prebytkovým rozpočtom vo výške zhruba 4 milióny eur. Záverečný účet mesta Martin schválili na dnešnom (24. 4.) rokovaní poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine.
viac
13.07.2017
Samosprávy v roku 2016 dosiahli prebytok viac ako 353 miliónov eur
Rozpočtové hospodárenie samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií v Slovenskej republike sa k 31. 12. 2016 skončilo s prebytkom 302,361 mil. eur. V porovnaní s prebytkom 43,631 mil. eur z roku 2015 je to viac o 592,99 %.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.15 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.82 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.02 %