Sobota 26.05.2018
Dnes má meniny 
Dušan
26°C Bratislava
17.08.2017 11:35

Správy o činnosti OZV za rok 2016 sú zverejnené: viaceré s nedostatkami


Foto: ilustračný obrázok


Čo prezrádzajú laikom (ale aj výrobcom alebo predstaviteľom obcí či zberových spoločností) správy o činnosti jedenástich organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) za rok 2016? OZV ich mali zverejniť na svojich internetových stránkach do 31. júla.


V stanovenom termíne splnilo zákonnú povinnosť zverejnenia iba sedem OZV z 11-tich, z toho jedna sa nedala otvoriť a zvyšné tri boli zverejnené až v prvých augustových dňoch po upozornení Obecných novín.

Čo v správach nenájdeme?

Obce však v správach nenájdu konkrétne údaje, ktoré by ich priamo informovali napríklad o výške uhradených poplatkov za triedený zber, prepočítané povedzme na jedného daňového poplatníka. Alebo prečo OZV podpisujú zmluvy so zberovkami s vysokými finančnými požiadavkami. Taktiež sa čitateľ nedozvie o platobnej disciplíne výrobcov voči OZV, ale ani OZV voči zberovým spoločnostiam. Rovnako zverejnené informácie nenaznačia, či daná  OZV po polroku uhrádzania platieb za triedený odpad bola alebo v budúcnosti môže byť pre ich obec výhodnejším partnerom ako iná. Ani konkrétne dôvody, prečo niektoré OZV  uhrádzajú svoje platby za triedený zber pravidelne a iné meškajú. Napriek tomu pri bližšom pohľade možno natrafiť na zaujímavé (až veľavravne priepastné) odlišnosti.

Prerozdelenie zisku

Údaje  dvoch najväčších  spoločností(ENVI - PAK, NATUR-PACK), zabezpečujúcich vyše 90 percent trhu s triedeným odpadom, prezentujú vyrovnané hospodárenie. Rovnako aj niektoré menšie OZV. V správe združenia Elekos však chýba informácia o rozdelení zisku či vyrovnaní straty. V správe ZEO Slovakia, s.r.o. zase pri rovnako nejasnom rozdelení zisku absentuje opis výkonu zberu, jeho zhodnotenia a podobne. Stratu za minulý rok zo svojej činnosti vykázali ReCobal, s.r.o. (mínus 323 725 eur) a Recyklogroup, a.s. (mínus 214 245 eur).

Zásadné nedostatky

Pokúsime sa zhrnúť množstvo nedostatkov, ktoré v správach niektorých OZV chýbajú. Hádam najpodstatnejšou je absencia zoznamov zberných partnerov, zoznamov obcí, opisu spôsobu zberu, či uvedenia miesta zhodnotenia a zneškodnenia odpadu (eseročky E-cycling, Nowas a ZEO Slovakia).  Niektoré spoločnosti neuviedli informácie o presahujúcom množstve alebo veľmi stručne, resp. vôbec nepopísali vykonávanie propagačných a vzdelávacích aktivít. Dokonca ďalšie správy o činnosti neobsahovali údaje o splnení cieľov a záväzných limitov (SLOVMAS, NOWAS), čo je zákonná povinnosť a preto pre výrobcov dôležitá informácia. Správa o činnosti NOWAS mala rozsah asi pol strany, pričom niektoré OZV zverejnili viac ako 20 strán. Je otázne či sa na pol strane dá obsiahnuť to, čo má správa o činnosti obsahovať podľa zákona o odpadoch. Navyše OZV SLOVMAS namiesto povinných údajov uviedla iba nič nehovoriace grafy.  

Málo informácií o vzdelávaní

Za pozornosť stoja informácie o propagačných  a vzdelávacích aktivitách. Každá OZV je zo zákona povinná vzdelávať všetky vekové skupiny obyvateľstva a to na regionálnej i na celoslovenskej úrovni. Akciovky ENVI - PAK a NATUR-PACK podrobne opísali aktivity a projekty spojené so vzdelávaním obyvateľstva. Tieto spoločnosti aj najprofesionálnejšie pripravili a na svoje webové stránky včas (v stanovenom termíne) „zavesili“ správy o činnosti za rok 2016.

ENVI - PAK v roku 2016 pripravil nový edukačný program pre všetky vekové kategórie, kde stavil na vzdelávanie detí a mládeže prostredníctvom školení pedagógov a na účasť na lokálnych obecných podujatiach s priamym kontaktom s občanmi. NATUR-PACK spolupracoval predovšetkým s mimovládnymi organizáciami a zberovými spoločnosťami, ktoré mu pomáhali vo vzdelávaní obyvateľov, najmä školopovinných detí.

Ale keďže zákon o odpadoch prikazuje stručný popis vzdelávacích aktivít v správach o činnosti jednotlivých organizácií zodpovednosti výrobcov, ostatné OZV to vzali za svoje a poskytli naozaj stručné zhrnutie. Niektoré i v dĺžke jednej vety. To hovorí mnohé aj o ich snahe vzdelávať.

Autor: (pš)


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.03.2016
Ako sa vysporiadali s novým zákonom o odpadoch mestá a obce? Čo musia zvládnuť?
Mestá a obce čaká neľahká úloha. Počas roku 2016 sa budú musieť popasovať s novými povinnosťami, ktoré im priniesol zákon o odpadoch.
viac
11.04.2016
Žiadosti o autorizáciu podané. Najväčší podiel na trhu získal ENVI - PAK
Obce a mestá mali na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve so žiadateľom o autorizáciu na činnosť OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov) čas do 31. marca 2016. Po tomto termíne, v prípade, že obec či mesto zmluvu neuzatvorili, putovali do zlosovania.
viac
15.11.2016
Nové financovanie zberu a odvozu triedeného odpadu sa zabieha
Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý odštartoval 1. júla, napreduje, potrebuje však „utriasť“ a zabehnúť sa.
viac
17.01.2017
Slovensko je s triedením odpadov na začiatku dlhej cesty
„Ľudia musia pochopiť zmysel triedenia odpadov a začať sami od seba,“ hovorí riaditeľka pre komunikáciu a marketing v a.s. ENVI - PAK Silvia Nosálová.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.36 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.62 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.02 %